HyviöPro markkinointisivut: suunnittelu ja toteutus, saavutettavuuden optimointi ja mittaaminen

Tehdäksesi tarjouksen kirjaudu sisään syöttämällä käyttäjätunnuksesi ja salasanasi ylhäällä oleviin kenttiin. Jos sinulla ei vielä ole käyttäjätunnusta, rekisteröidy käyttäjäksi valitsemalla ylhäällä olevasta valikosta "Rekisteröidy". Mikäli olet jo aimmin rekisteröitynyt Tarjouspalvelu -palveluun, ei sinun tarvitse luoda erillisiä tunnuksia Pienhankintapalveluun vaan voit käyttää Tarjouspalvelu -palvelun tunnuksia kirjautuaksesi sisään.
Hankintayksikkö: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy
Tarjouksen määräaika: 11.3.2021 12:00:00
Tarjouspyynnön nimi: HyviöPro markkinointisivut: suunnittelu ja toteutus, saavutettavuuden optimointi ja mittaaminen
Hankinnan kuvaus: TARJOUSPYYNTÖ: Online viestinnän suunnittelu ja toteutus, online saavutettavuuden optimointi, palvelun saavutettavuuden mittaaminen HyviöPro.  Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) HyviöPro-hanke pyytää tarjousta markkinointisivuille; sen rakenteen ja sisällön (teksti ja visuaalinen) suunnittelulle ja toteutukselle.  TAUSTAA:  HyviöPro-hanketta rahoittaa Etelä-Savon maakuntaliitto (EAKR-hanke) ja se toteutetaan 1.6.2019-31.5.2021. https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/hyviopro/   Hankkeen tavoitteena on edistää yritysten kilpailukykyä lisäämällä ymmärrystä vaikuttavuudesta ja sen mittaamisesta nykyaikaisen teknologian avulla. Yritykset voivat hyödyntää hankkeessa kehitettyä sovelluskokonaisuutta palveluiden vaikuttavuuden seurantaan ja kehittämiseen myös hankkeen jälkeen.  Katso lisää Hyviö-sovelluskokonaisuudesta täältä: https://youtu.be/qOx_9jv8a9o  Hyviötä käyttävät hyvinvointipalveluja tuottavat palveluntarjoajat, jotka mittaavat asiakkaidensa hyvinvointiin liittyvää dataa, jotka ovat fyysisiä toimintakykytestejä (esim. kävelytesti, puristusvoimatesti), fysiologisia mittauksia (esim. verenpaine, verensokeri) sekä erilaisia subjektiivisia kyselyitä (esim. kysely unen laadusta, ruokavaliosta tai elämänlaadusta).   TARJOUKSEN HINTA:  Hintakatto hankinnalle on 9000 € (sis.alv).  Kaikki tämän hinnan ylittävät tarjoukset hylätään.  Hintakatto koostuu kolmesta eri aihealueesta, joista kokonaissumma muodostuu.   Tarjouksessa (ladattava hintaerittely) tulee esittää näille hinnat erikseen. Osat 1 + 2: 6000€ (sis.alv)   Osa 3: 3000€ (sis.alv)   Hinnat tulee ilmoittaa sisältäen arvonlisäveron. Tarjouksen tulee sisältää kaikki hankintaan sisältyvät kustannukset.  HANKINTA: Markkinointisivujen tavoitteena on tuoda esiin HyviöPro-hankkeessa kehitetyn Hyviö-sovelluksen käytön vaikuttavuutta yritystoiminnan tehostamisen keinona. Lisäksi sivujen avuin avataan sovelluksen toiminnallisuuden helppokäyttöisyyttä myös loppukäyttäjän näkökulmasta. Markkinointisivujen kohderyhmänä ovat yritykset ja toimijat hyvinvointi –ja terveysalalla. Sivut vastaavat kyseisille toimijoille kysymykseen "miksi yritykseni / organisaationi kannattaa käyttää Hyviö-sovellusta?" MARKKINOINTISIVUJEN TAVOITE: Haluamme tuoda esille erilaisten terveys –ja hyvinvointipalveluiden aikaansaamia vaikutuksia, joiden vaikuttavuutta todennetaan Hyviö-sovelluksella. Tavoitteena on saada ihmiset innostumaan vaikutusten mittaamisesta ja innostaa heitä käyttämään Hyviö-sovellustyökalua vaikuttavan ja reaaliaikaisen sivustosisällön avuin. HANKINTA SISÄLTÄÄ KOLME OSA-ALUETTA: 1. Hyviön markkinointikulut: online-mainonta ja optimointi 3000€ (sis.alv): MARKKINOINTISIVUJEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS 2. Mediaviestinnän kulut: sisällön suunnittelu ja toteutus 3000€ (sis.alv): MARKKINOINTISIVUJEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS 3. Palveluiden saavutettavuuden mittaaminen digitaalisilla markkinointialustoilla 3000€ (sis.alv): HAKUKONEOPTIMOINTI OSA-ALUEET 1&2/3 MARKKINOINTISIVUJEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Hankinta sisältää markkinointisivujen rakenteen, ulkoasun ja vaikuttavuusviestintää tukevan tekstisisällön suunnittelun, sekä toteutuksen. Myös englanninkielinen sisältösivu tulee löytyä. Markkinointisivujen julkaisujärjestelmänä toimii tilaajan itse ylläpitämä WordPress-julkaisujärjestelmä. Tilaaja huolehtii itse WordPressin ylläpidosta, domainista ja SSL-salauksesta. Tilaajalla tulee säilyä täysi ylläpito-oikeus tilattavalle sivustolle. Sivustoilla käytettävistä lisäosista tulee keskustella tilaajan kanssa. Eduksi katsotaan Elementor Pro –sivunrakennustyökalun käyttö. Sivustojen tulee olla mobiiliresponsiiviset ja saavutettavuusdirektiivin mukaiset. Tuotoksen lisäksi hankinta sisältää aloituspalaverin, revisiokierroksen ja työn luovutus/käyttöönottopalaverin. Markkinointisivut toteutetaan tilaajan toimittaman pohja-aineiston ja suunnittelupalavereissa käytyjen keskusteluiden pohjalta. Tilaaja toimittaa taustamateriaalin: taustamateriaali sisältää markkinoitavan tuotteen/palvelun ydinviestit, graafiset ohjeistukset (värimaailma, logot ja fontit) ja muut palveluntuottajan pyytämät materiaalit, sekä hankinnan toteutuksen vaativat materiaalit. Hyviö-sovelluksen graafinen ilme on tällä hetkellä työn alla ja valmistuu ennen markkinointisivujen työstämisen alkua. Markkinointisivujen tulee jäljitellä suunniteltua layoutia. Graafisen ilmeen määrittelyn yhteydessä tuotetaan myös markkinointikuvia Hyviöstä, joita käytetään markkinointisivuilla. MARKKINOINTISIVUJEN SISÄLTÖVAATIMUKSET: Tekstisisältö pohjautuu vaikuttavuusviestintään. Vaikuttavuuden visualisointi interaktiivisesti (sivustoilla vieraileva voi valita tarkastelemansa datan. Benchmarking: MeSäätiö: http://data.mesaatio.fi/syrjassa/#education/all) Huom! Vaikuttavuuden interaktiivinen visualisointi tulee olla merkittävä osa markkinointisivua ja sen tulee olla myynnin edistämiseksi vaikuttavaa. Haluamme interaktiivista visualisointia erikseen määriteltäville tuloksille, esimerkiksi ikä- tai sukupuolijakaumalle eri tuloksissa tai asiakkaiden tulosten keskimääräiseen kehittymiseen esimerkiksi tietyssä palvelussa. Näistä tarkempi sisältö tullaan määrittelemään erikseen aloituspalaverissa. MeSäätiön -linkkiä voi käyttää referenssinä interaktiivisen datan esittämiseen. Huom! Emme halua karttanäkymää tai kartalla visualisoitua dataa. Markkinointisivujen rakennetta: -Kirjautumissivut Dashboard-käyttäjälle -Hyviö-mobiilisovelluksesta kertovaa markkinointisisältöä -Sivustolle tulee yhteydenottolomake -Tilaaja toimittaa sähköpostipalvelimen   -Info / usein kysytyt kysymykset / ajankohtaista -osio / muut oleelliset lisätiedot -Englanninkielinen markkinointivälilehti/sivusto-osio  OSA-ALUE 3/3  3000€ (sis.alv)  MARKKINOINTISIVUJEN HAKUKONEOPTIMOINTI   Markkinointisivujen tulee sisältää vaikuttavuutta ilmentävää materiaalia ja tukea markkinoitavan palvelun/tuotteen tunnettuuden kasvua.  Hankinta sisältää hakukoneoptimoinnin, jolla mitataan myös palvelun saavutettavuutta.  Hakukoneoptimointi markkinointisivuille:  -Hakusanatutkimus, revisiokierros ja tulosten esittely -Sisällön tekninen optimointi, tulosten mittaus ja raportointi -Sisällöllinen optimointi  -Mahdolliset ulkoiset ja sisäiset linkitykset HANKINTAPROSESSIN AIKATAULU: Tarjouspyyntö on avoinna 18.2.2021-11.3.2021 Toiveena olisi, että työ olisi valmiina viikolla 14. Lisäkysymyksiä tarjouspyyntöön liittyen on mahdollista esittää 18.2.2021-5.3.2021 välisenä aikana. Kysymykset esitetään Tarjouspalvelu.fi portaalin kautta, jonne myös vastaukset tallennetaan näkyviin. Palveluntuottajan valintaperusteet osa-alueilla 1, 2 & 3:   Ks. tarkemmin kohta Hankinnan kohteen kriteerit. Kokonaisuuden hinta: 23 % = 9 p Kokonaisuuden laatu 77% = 30 p
Hankintayksikkö: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy
Hankintalaji: Palvelut
Osatarjoukset hyväksytään: Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään: Ei
Tarjouksen määräaika: 11.3.2021 12:00:00