Työterveyshuollon järjestämisen esisuunnitelma oletetussa öljyvahinkotilanteessa

Tehdäksesi tarjouksen kirjaudu sisään syöttämällä käyttäjätunnuksesi ja salasanasi ylhäällä oleviin kenttiin. Jos sinulla ei vielä ole käyttäjätunnusta, rekisteröidy käyttäjäksi valitsemalla ylhäällä olevasta valikosta "Rekisteröidy". Mikäli olet jo aimmin rekisteröitynyt Tarjouspalvelu -palveluun, ei sinun tarvitse luoda erillisiä tunnuksia Pienhankintapalveluun vaan voit käyttää Tarjouspalvelu -palvelun tunnuksia kirjautuaksesi sisään.
Hankintayksikkö: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy
Tarjouksen määräaika: 24.1.2020 17:00:00
Tarjouspyynnön nimi: Työterveyshuollon järjestämisen esisuunnitelma oletetussa öljyvahinkotilanteessa
Hankinnan kuvaus: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy:n (Xamk) SÖKÖSuomenlahti-hankeessa toteutetaan SÖKÖ-suunnitelmien päivitys ja kehitetään toimintamalleja Suomenlahden rannikolla tapahtuvan suuren öljyvahingon varalle. Hankkeessa selvitetään öljyntorjuntatyöntekijöiden työterveyshuollon järjestämistä ja kustannuksia. Tarjouspyyntö koskee työterveyshuollon järjestämisen esisuunnitelmaa. Tarkoituksena on saada työterveyshuollon palveluntuottajilta esisuunnitelma viranomaisten (pelastuslaitokset) alaisuudessa työskentelevien henkilöiden lakisääteisten työterveyshuollon palvelujen järjestämisestä/tuottamisesta ja kustannuksista Suomenlahdella tapahtuvan suuren öljyvahingon sattuessa. Tarjoukseen vastanneiden keskuudesta valitaan esisuunnitelman tekijä, jonka tarjous vastaa parhaiten perusteluineen oletettuun öljytorjunta tilanteeseen (hinta/laatu/sijainti). Ensisijaisesti tavoitellaan edullisinta esisuunnitelmaa. Laatukriteerit täyttyvät, jos hankinnan kriteerit on kuvattu ja ne vastaavat esitettyyn tarpeeseen. Sijainnilla tavoitellaan palvelun sujuvuutta rannikolla tapahtuvassa öljyntorjuntatilanteessa. Arvioitu työterveyshuollon piiriin tuleva henkilömäärä on 1000 henkilöä, työsuhteiden kesto riippuu öljyvahingon laajuudesta ja rantapuhdistustyön vaativuudesta. Työntekijät ovat viranomaisia, vapaaehtoisia öljyntorjuntaan osallistuvia henkilöitä, yrittäjiä, ostopalveluhenkilökuntaa esim. maansiirto- ja kuljetusalan työntekijöitä. Heihin sovelletaan työturvallisuuslakia ja työterveyshuoltolakia. Liitteenä tarkempi työympäristön kuvaus. Tarjouksesta tulee ilmetä, täyttyvätkö palveluntarjoajalta vaadittavat hankinnan kriteerit. Lopullisessa esisuunnitelmassa tulee olla kuvattuna työterveyshuollon järjestämisen prosessit ja kustannukset hankinnan kriteerien mukaisesti ja olla selvitettynä se, miten työterveyshuoltopalvelujen tuottaja turvaa tilaajalle lakisääteiset työterveyshuoltopalvelut oletetussa onnettomuustilanteessa lakien ja asetusten mukaan. Esisuunnitelma tulee olla valmis 29.2 2020. Esisuunnitelman teko antaa hyvän valmiuden vastata vastaavaan tarjouspyyntöön työterveyspalvelujen tuottamisesta öljyvahinkohetkellä.
Hankintayksikkö: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy
ALV-tunnus: 2472908-2
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja:
Postiosoite: Patteristonkatu 3
Postinumero: 50100
Postitoimipaikka: Mikkeli
Maa: Suomi
Puhelin: +358 447028976
Faksi:
Sähköpostiosoite: tytti.seppanen@xamk.fi
WWW-osoite: http://www.xamk.fi