Asiantuntijapalveluiden hankinta Parasta Etelä-Savoon - taide-, kulttuuri- ja luonto-osaamista sote- ja nuorisoalojen toimijoille

Tehdäksesi tarjouksen kirjaudu sisään syöttämällä käyttäjätunnuksesi ja salasanasi ylhäällä oleviin kenttiin. Jos sinulla ei vielä ole käyttäjätunnusta, rekisteröidy käyttäjäksi valitsemalla ylhäällä olevasta valikosta "Rekisteröidy". Mikäli olet jo aimmin rekisteröitynyt Tarjouspalvelu -palveluun, ei sinun tarvitse luoda erillisiä tunnuksia Pienhankintapalveluun vaan voit käyttää Tarjouspalvelu -palvelun tunnuksia kirjautuaksesi sisään.
Hankintayksikkö: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy
Tarjouksen määräaika: 19.12.2019 23:55:00
Tarjouspyynnön nimi: Asiantuntijapalveluiden hankinta Parasta Etelä-Savoon - taide-, kulttuuri- ja luonto-osaamista sote- ja nuorisoalojen toimijoille
Hankinnan kuvaus: Parasta Etelä-Savoon -hankkeen tavoitteena on lisätä taide-, kulttuuri- sekä luontolähtöisten menetelmien hallintaa ja tietoisuutta niihin perustuvan toiminnan hyvinvointivaikutuksista. Edistämme sosiaali- ja terveysalan sekä nuorisoalan ammattilaisten, järjestöjen, palveluiden käyttäjien, alan opiskelijoiden ja opettajien sekä taiteen, kulttuurin ja luonnon ammattilaisten valmiuksia tehdä yhteistyötä ja kehittää toimintatapoja yhdessä. Pyydämme taide-, kulttuuri- ja luontopalveluiden tuottajilta tarjouksia edellä mainituille kohderyhmille ja seuraaviin tarpeisiin. Parasta Etelä-Savoon -hanke pyytää tapahtumaan liittyen tarjousta asiantuntijapalveluista seuraaviin palveluihin. HANKKEEN TOTEUTUSTAVAT - YHTEISKEHITTÄMISEN TYÖPAJAT Mikkelissä: puolen päivän mittaisia, monialaisia työpajoja, joissa ryhmäkoko 40-60 henkilöä (Mikkeli) tai 10-30 henkilöä (Savonlinna). Näiden työpajojen teemat löytyvät tästä tarjouspyynnöstä. Yhteiskehittämisen pajaohjelman tavoitteena on sekä lisätä kohderyhmien osaamista että luoda tilaisuus yhteiskehittämiseen, jonka tuloksena taidelähtöistä työotetta saadaan vahvistettua. Suunnitellut teemat ja päivämäärät löytyvät alaotsikon AIKATAULUT JA TEEMAT alta. Yhteiskehittämisen pajoihin voidaan ostaa koko pajan tai puolikkaan pajan mittaista sisältöä tai inspiraatiopuheenvuoroja. - RÄÄTÄLÖIDYT sote-yksikkökohtaiset TYÖPAJAT kohdeorganisaation itse määrittelemiin tarpeisiin. Ryhmäkoko vaihtelee 5-40 henkilön välillä. Räätälöityihin pajoihin voidaan ostaa kestoltaan erilaista sisältöä (2 tuntia – koko päivä) tai inspiraatiopuheenvuoroja. - Aihepiirin mukaiset SEMINAARIT. Seminaareihin voidaan ostaa inspiraatiopuheenvuoroja ja mahdollisesti maksimissaan kahden tunnin mittaisia työpajoja isoille ryhmille. - Kaikkia hankintoja voidaan täydentää hankkeen oman tuotannon osuuksilla. OSTETTAVIEN PALVELUIDEN TOTEUTUSTAVAT JA LAAJUUDET Koko päivän työpajaohjelma: palvelu / valmennus / ohjaus (kesto 6-7 tuntia). - Mahdollinen räätälöitynä työpajana sote-yksikkökohtaisesti - Ryhmäkoko vaihtelee 5-40 henkilön välillä Puolen päivän työpajaohjelma: palvelu / valmennus / ohjaus (kesto 4 tuntia) - Yhteiskehittämisen ryhmät Savonlinnassa ja Mikkelissä: toteutus noin 40-60 hengen ryhmälle tai noin 10-30 hengen ryhmälle - Toteutus räätälöitynä työpajana sote-yksikkökohtaisesti 5-40 hengen ryhmälle Lyhyt työpajaohjelma: palvelu / valmennus/ ohjaus (kesto 2-2,5 tuntia) - Yhteiskehittämisen ryhmät Savonlinnassa ja Mikkelissä: toteutus noin 40-60 hengen ryhmälle tai noin 10-30 hengen ryhmälle - Toteutus räätälöitynä työpajana sote-yksikkökohtaisesti 5-40 hengen ryhmälle Inspiraatiopuheenvuoro / luento / osallistava luento koulutustilaisuudessa / seminaarissa (kesto ½ tuntia – tunti) AIKATAULU JA TEEMAT Vuoden 2020 toteutetaan muun muassa seuraavat yhteiskehittämisen työpajat, joista osaan ostetaan asiantuntijapalveluita hankkeelle. Pajateemojen alla on mahdollisia lähestymistapoja. Nämä päivät on aikataulutettu valmiiksi, räätälöidyt päivät sovitaan tapauskohtaisesti. HUOM! Jätä tarjous, vaikka alla mainittu päivämäärä ei sinulle sopisikaan. Teemojen ja aikataulujen muutokset ovat mahdollisia ja on mahdollista tehdä sopimuksia myös samojen teemojen räätälöidyistä työpajoista. Minän äärellä 9.1. klo 12 – 16 Savonlinna Lähestymistapana esimerkiksi: • Menetelmiä minäkuvan, itsetuntemuksen ja oman tarinan tuntemiseen. • Taide erottamattomana osana inhimillistä elämää ja arkea, luonnon ja taiteen vaikutukset mielen hyvinvointiin, subjektiiviseen hyvinvointiin ja elämänlaatuun. Taide aktivismina 9.1. klo 12 – 16 Mikkeli 31.1. klo 12 – 16 Savonlinna Lähestymistapana esimerkiksi: • Muutostyö yhteisössä taiteen keinoin • Taide yhteiskunnallisena vaikuttamisena • Taidelähtöinen reflektio • Taide keskustelun edistäjänä/herättäjänä • Esimerkiksi craftivismi Taide ja tunteet 6.2. klo 12 - 16 Mikkeli 13.2. klo 12 - 16 Savonlinna Lähestymistapana esimerkiksi: • Tunnekasvatus, tunnetaidot • Toisen asemaan asettuminen taiteen keinoin • Omien tunteiden käsittely • Taide tunteiden herättelijänä ja käsittelynä • Esimerkiksi draama Kohtaaminen ja vuorovaikutus 5.3. klo 12 - 16 Mikkeli 12.3. klo 12 - 16 Savonlinna Lähestymistapana esimerkiksi: • Vuorovaikutus ja kohtaaminen taiteen keinoin • Toisen asemaan asettuminen • Dialogisuus, luottamus, kunnioitus Aistityöskentely 2.4. klo 12-16 Savonlinna Lähestymistapana esimerkiksi: • Moniaistisuus Pelillisyys ja taiteen digitaalisuus 27.8. klo 12 - 16 Mikkeli 27.8. klo 12-16 Savonlinna Lähestymistapa avoin. Metsä liikuttajana 17.9. klo 12 - 16 Mikkeli 17.9. klo 12 - 16 Savonlinna Lähestymistapana esimerkiksi: • Luontoliikunta • Luontokosketuksen merkitys terveydelle • Metsän ja luonnon vaikutus toipumisessa, kuntoutumisessa, paranemisessa • Mielenterveyttä metsästä • Helposti sovellettavat menetelmät Kosketuksen taide 15.10. klo 12 - 16 Mikkeli 15.10. klo 12 - 16 Savonlinna Lähestymistapana esimerkiksi: • Sensitiivisyys kosketuksessa • Kosketuksen merkitys, tarve • Omat rajat, reviiri, haitallinen/vaarallinen kosketus • Kosketus vuorovaikutuksena • Eläinavusteinen kosketus MUUTA Pidätämme oikeuden harkita tarjousta myös muihin teemoihin kuin mihin tarjoaja on niitä tarjonnut. Mikäli tarpeet muuttuvat tai mikäli tarjoukset eivät sisällä tarpeisiin soveltuvia vaihtoehtoja, järjestämme tarvittaessa erillisen työpaja-/ tapahtumakohtaisen tarjouskierroksen. Tarjouksen pyytäjä pidättää itselleen oikeuden olla hyväksymättä mitään jätetyistä tarjouksista. Hankinta on julkinen. Hankkeen toteutusaika on 1.1.2019–31.12.2020 ja sillä on Etelä-Savon ELY-keskuksen kautta Euroopan sosiaalirahaston osarahoitus. Niiltä osin, kuin muuta ei ole sovittu, hankinnassa sovelletaan Julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja (JYSE 2014 Palvelut).
Hankintayksikkö: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy
ALV-tunnus: 2189312-7
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja: kirjaamo@xamk.fi
Postiosoite: Patteristonkatu 3D
Postinumero: 50100
Postitoimipaikka: Mikkeli
Maa: Suomi
Puhelin: +358406378841
Faksi:
Sähköpostiosoite: tuulevi.aschan@xamk.fi
WWW-osoite: http://www.xamk.fi/parastaes