Riikinnevan kiertotalousalueen kehittämissuunnitelma

Tehdäksesi tarjouksen kirjaudu sisään syöttämällä käyttäjätunnuksesi ja salasanasi ylhäällä oleviin kenttiin. Jos sinulla ei vielä ole käyttäjätunnusta, rekisteröidy käyttäjäksi valitsemalla ylhäällä olevasta valikosta "Rekisteröidy". Mikäli olet jo aimmin rekisteröitynyt Tarjouspalvelu -palveluun, ei sinun tarvitse luoda erillisiä tunnuksia Pienhankintapalveluun vaan voit käyttää Tarjouspalvelu -palvelun tunnuksia kirjautuaksesi sisään.
Hankintayksikkö: Varkauden kaupunki
Tarjouksen määräaika: 5.3.2021 16:00:00
Tarjouspyynnön nimi: Riikinnevan kiertotalousalueen kehittämissuunnitelma
Hankinnan kuvaus: Taustaa: Hankintayksikkönä toimii elinkeinoyhtiö Navitas Kehitys Oy, jonka pääomistaja on Varkauden kaupunki. Navitas Kehitys Oy tuottaa palveluita alueen yrityksille sekä toimii yhteistyössä Varkauden kaupungin kanssa aluekehittämisen saralla. Navitas Kehitys Oy pyytää tarjouksia hallinnoimalleen KESTO (Kestävän energiankäytön, materiaalitehokkuuden ja ilmaston seudullinen toimintasuunnitelma) -hankkeelle Riikinnevan kiertotalousalueen kehittämissuunnitelmasta. KESTO-hanketta rahoittavat Pohjois-Savon liitto (EAKR), mukana olevat kunnat ja muut tahot. Riikinnevan kiertotalousalueen kehittämissuunnitelman tarkoituksena on tarkastella alueen mahdollisuuksia ja potentiaalia maakunnallisesti ja valtakunnallisesti merkittävänä kiertotalouden keskittymänä. Kehittämissuunnitelman tulee sisältää kartalla esitetty aluekehityssuunnitelman sekä raporttimuotoisen kehityssuunnitelman. Aluekehityssuunnitelman kartta-aineistossa esitetään tulevaisuuden kiertotalousalueen kaavoitustilanne, mahdollinen tonttijako, potentiaaliset toiminnot ja niiden sijoittelu sekä uuden infran sijoittuminen. Kartta-aineistossa tulee huomioida laajemman tulevaisuuden kiertotalousalueen yhdistyminen nykyiseen jätekeskuksen alueeseen. Kehityssuunnitelmassa tarkastellaan alueelle suunniteltavan kiertotalousalueen nykyisten toimijoiden mahdollisuuksia laajentaa ja kasvattaa kiertotalousliiketoimintaa. Lisäksi esitetään uusia ideoita alueelle jo tulevien materiaalivirtojen hyödyntämiseksi sekä alueelle sijoittuvien potentiaalisten mahdollisuuksien ympärille. Kehityssuunnitelman tulee olla konkreettinen ja alueen jatkokehittämisessä hyödynnettävä pohjasuunnitelma. Kehityssuunnitelman tulee esittää toimenpideohjelma uusien yritystoimintojen sijoittumiseksi, materiaalivirtojen ja resurssien tehokkaaksi hyödyntämiseksi sekä arvio uusien toimintojen taloudellisista kustannuksista. Kehityssuunnitelman laadinnassa tulee huomioida koko Riikinvoima Oy:n toiminta-alueen (8 kunnallista jätehuoltoyhtiötä) materiaalivirtapotentiaali sekä huomioida Keski-Savon seudun yritysten sivu- ja jätevirrat mukaan lukien Stora Enso Oyj Varkauden tehdasalueen hyödynnettävät sivu- ja jätevirrat. Kehittämissuunnitelman tarkoituksena on koota yhteen Riikinnevan alueen toiminnalliset, taloudelliset ja maankäytölliset suunnitelmat. Hankinnan kohteena on Riikinnevan kiertotalousalueen kehittämissuunnitelma, joka koostuu kehityssuunnitelmasta (raportti/ selvitysosio) (kohdat 1-4) sekä aluekehityssuunnitelmasta (kartta-aineisto) (kohta 5): 1. Alueen lyhyt nykytilakartoitus. Millaista liiketoimintaa alueelle on jo sijoittunut? Miten toiminta on kehittynyt viime aikoina ja millaisia suunnitelmia on tulevasta kehityksestä? Lähteenä voi käyttää alueen toimijoita. Nykytilakartoituksessa on otettava huomioon Varkauden Aluelämpö Oy:n kehittämissuunnitelmat sekä Leppävirran kunnan ja Varkauden kaupungin tavoitteet alueen edistämiseksi. Lisäksi huomioitava Stora Enso Varkauden tehtaiden alueella sijaitseva toiminta. 2. Kiertotaloudessa lähiaikoina nousevat trendit sekä jätelain uudistuksen velvoitteet ja mahdollisuudet Riikinnevan kiertotalousalueen kontekstissa. Näihin kytkeytyen kiertotalouden potentiaaliset liiketoimintamahdollisuudet alueella. Huomioitava olemassa olevat suunnitelmat. 3. Uudet liiketoimintamallit alueelle. Toimintojen mahdolliset synergiat ja potentiaali alueella. Selvityksessä on huomioitava Stora Enson Varkauden tehtaiden alueella sijaitsevan toiminnan kiertotalouspotentiaali. Alustavia arvioita liiketoiminnan aloittamisen kustannuksista ja sijoittumisesta alueelle. 4. Yhteenveto, suositukset ja toimenpideohjelma Riikinnevan kiertotalousalueen kehittämiseksi. Kehitysmissuunnitelman toimenpideosiossa eri toimet tulee sijoittaa realistisella ajanjaksolle tästä hetkestä eteenpäin. Toimenpideohjelma sisältää ehdotuksen, mistä toimenpiteistä kehittäminen tulee aloittaa, kauanko toimenpiteen loppuun vieminen vie aikaa ja kuinka toimenpiteet lomitetaan sujuvasti keskenään. Tavoitteena seudullisesti ja maakunnallisesti ainutlaatuinen sekä valtakunnallisesti merkittävä kiertotalouden liiketoiminta-alue, joka kehittyy ja kasvaa suunnitelmallisesti. Yhteenvedossa ja suosituksissa huomioitava Itä-Suomen muut kiertotalousalueet. 5. Alueen kaavoitus ja maankäyttö, aluekehityssuunnitelma. Mikä tilanne on suhteessa yllä oleviin kohtiin, millaisilla uusilla kaavoitustoimenpiteillä voidaan vastata tulevaisuuden tarpeisiin? Huomioitava käynnissä oleva Leppävirran kunnan kaavoitustyö sekä maaomistukseen liittyvät seikat. Aluekehityssuunnitelma on esitettävä kartta-aineistona. Suunnitelmassa on esitettävä näkemys alueen kaavoituksesta, tonttijaosta, uusien kiertotalouden liiketoimintojen ja tukitoimintojen sijoittumisesta sekä infran laajentumisesta alueelle. Suunnitelmassa on huomioita lisääntyvä liikenne sekä mahdollinen uusi tielinjaus Riikinvoima Oy:n ekovoimalaitokselle. Samalla selvitetään mahdollisen ympäristövaikutusten arvioinnin tarve riippuen uusien suunniteltujen toimintojen laajuudesta. Yhdessä kohdat 1-5 muodostavat Riikinnevan kiertotalousalueen kehittämissuunnitelman. Osiot sitoutuvat hyvin yhteen ja tukevat toinen toisiaan.
Hankintayksikkö: Navitas Kehitys Oy
ALV-tunnus: 0775736-4
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja: Navitas Kehitys Oy on Varkauden kaupungin kehittämisyhtiö. Navitas Kehitys Oy tuottaa palveluita alueen yrityksille sekä toimii yhteistyössä Varkauden kaupungin kanssa aluekehittämisen saralla.
Postiosoite: Wredenkatu 2
Postinumero: 78250
Postitoimipaikka: Varkaus
Maa: Suomi
Puhelin: +358 44756 4230
Faksi:
Sähköpostiosoite: laura.leppanen@navitas.fi
WWW-osoite: www.navitas.fi