IT-ohjaajan hankinta MATCH-hankkeelle

Tehdäksesi tarjouksen kirjaudu sisään syöttämällä käyttäjätunnuksesi ja salasanasi ylhäällä oleviin kenttiin. Jos sinulla ei vielä ole käyttäjätunnusta, rekisteröidy käyttäjäksi valitsemalla ylhäällä olevasta valikosta "Rekisteröidy". Mikäli olet jo aimmin rekisteröitynyt Tarjouspalvelu -palveluun, ei sinun tarvitse luoda erillisiä tunnuksia Pienhankintapalveluun vaan voit käyttää Tarjouspalvelu -palvelun tunnuksia kirjautuaksesi sisään.
Hankintayksikkö: Vantaan kaupunki
Tarjouksen määräaika: 28.8.2020 12:00:00
Tarjouspyynnön nimi: IT-ohjaajan hankinta MATCH-hankkeelle
Hankinnan kuvaus: MATCH-hanke on Vantaan kaupungin toteuttama työllisyyspalveluiden piirissä olevien maahanmuuttajien työllistymistä tehostava ESR-hanke ajalla 1.6.2019-31.5.2021. Vantaan työllisyyspalvelut on hankkeen ainoa toteuttaja. Tällä hankinnalla ollaan hankkimassa IT-ohjaajaa hankkeelle. Ohjaus toteutetaan sekä kurssi- että yksilö/parimuotoisena. Kurssin lähiopetuspäivät pyritään sijoittamaan kahdelle peräkkäiselle viikolle, mutta kurssien välissä olevaa aikaa ei ole määritelty. Kurssit sijoittuvat ajanjakson 1.9.2020 - 31.5.2021 väliselle ajalle. MATCH-hankkeessa työskentelevät kokoaikaisina projektipäällikkö ja kaksi suunnittelijaa, jotka toimivat asiakkaiden uravalmentajina ja omaohjaajina. Tuntityönä hankkeessa työskentelee IT-ohjaajan lisäksi S2-opettaja. IT-ohjaajan tehtävänä MATCH-hankkeessa on maahanmuuttajataustaisille asiakkaille tietoteknisten perustaitojen opettaminen. IT-ohjaajan työnkuva muokkautuu valitun henkilön kanssa yhdessä suunnitellen niin, että se tukee hankkeen kokonaistavoitteita ja asiakkaiden yksilöllisiä oppimispolkuja. MATCH-hankkeen maahanmuuttajanaisista monet ovat tietoteknisissä valmiuksissa alkeistasolla, mutta joukossa on myös nuoria, jotka tuntevat hyvin tietokoneet esimerkiksi pelikäytössä, mutta opiskelussa ja työssä käytettävät tietotekniset taidot puuttuvat. Tietotekniikan opetustilanteet hankkeen aikana ovat muutaman henkilön pienryhmiä ja yksilöllistä pari- ja yksilöopetusta asiakkaiden tarpeiden mukaan Vantaan kaupungin toimitiloissa ja toisinaan muualla Vantaalla esim. järjestöjen tiloissa. IT-ohjaajan tehtävän hoidossa hyvät ihmissuhdetaidot ovat välttämättömät: tarvitaan tilannetajua ja taitoa ymmärtää asiakasta, jolle tietokoneen käyttö voi olla täysin uusi asia. Kokemus tietoteknisten perustaitojen ohjaamisesta auttaa tehtävän hoidossa. Tarkemmin IT-ohjaajan tehtävistä ja vaatimuksista on liitteessä 2. Palvelukuvaus. IT-ohjaajaksi valittu ei voi toimia muussa roolissa MATCH-hankkeessa. Tarjousten vertailuperusteena on halvin hinta hankinnan kohteen kriteereiden täyttyessä.
Hankintayksikkö: Vantaan kaupunki
Hankintalaji: Palvelut
Osatarjoukset hyväksytään: Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään: Ei
Tarjouksen määräaika: 28.8.2020 12:00:00