Vantaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan asiakastyytyväisyyskysely

Tehdäksesi tarjouksen kirjaudu sisään syöttämällä käyttäjätunnuksesi ja salasanasi ylhäällä oleviin kenttiin. Jos sinulla ei vielä ole käyttäjätunnusta, rekisteröidy käyttäjäksi valitsemalla ylhäällä olevasta valikosta "Rekisteröidy". Mikäli olet jo aimmin rekisteröitynyt Tarjouspalvelu -palveluun, ei sinun tarvitse luoda erillisiä tunnuksia Pienhankintapalveluun vaan voit käyttää Tarjouspalvelu -palvelun tunnuksia kirjautuaksesi sisään.
Hankintayksikkö: Vantaan kaupunki
Tarjouksen määräaika: 29.8.2019 16:00:00
Tarjouspyynnön nimi: Vantaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan asiakastyytyväisyyskysely
Hankinnan kuvaus: Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan asiakastyytyväisyyskyselyn tavoitteena on selvittää asiakastyytyväisyys kattavasti toimialan eri tulosalueiden (terveyspalvelut, suun terveydenhuolto, perhepalvelut sekä vanhus- ja vammaispalvelut) ja niiden yksiköiden n. 85kpl palveluista. Edellinen koko toimialan asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin alkuvuonna 2017, johon saatiin n. 3300 vastausta. Vuoden 2019 asiakastyytyväisyyskyselyssä käytetään samoja kysymyksiä kuin vuosien 2012, 2014, 2016, 2017 kyselyissä, jotta tuloksia voidaan vertailla. Linkeissä osoite edellisen kyselyn tuloksiin. Asiakastyytyväisyyskysely perustuu kuuden suurimman kunnan (Kuusikkokuntien) kysymyksiin (Liite) ja tulosalueiden yksiköiden palvelukohtaisiin kysymyksiin (3-5kpl) sekä taustakysymyksiin. Erilaisia kyselykaavakkeita on 13-15, jotka muokataan vuoden 2019 organisaatiota vastaavaksi. Kysely on tehty vuosina 2012 ja 2014 vain paperikyselynä toimipisteissä. Vuosien 2016 ja 2017 kyselyissä oli mukana nettikysely. Vuonna 2019 halutaan myös mahdollisuus sähköiseen vastaamiseen. Alustan sähköiseen vastaamiseen järjestää tuottaja. Asiakas huolehtii kyselykaavakkeiden painatuksesta, jakelusta toimipisteisiin, toimipisteiden informoinnista sekä palautuneiden kaavakkeiden toimituksesta kyselyn toteuttavan yrityksen yhteyshenkilölle. Asiakastyytyväisyyskyselyssä tarjoajan tulee tarjouksessaan selvittää aikatauluineen: 1. Asiakastyytyväisyyskyselyn organisointi ja työnjako. 2. Kyselykaavakkeiden päivittäminen ja teko edellisten kyselyjen lomakkeiden mukaisesti paperi- ja sähköisiksi versioiksi. 3. Kyselyiden toteutus ja käsittely. 4. Kyselyiden tulosten analysointi: tulokset eroteltuina: koko toimiala, neljä (4) tulosaluetta ja noin 85 yksikköä , joista osa koostuu useista yksiköistä. 5. Vertailu edellisten kyselyjen tuloksiin. 6. Raportointitapa ja raportoinnin mallipohjat (kirjalliset raportit toimitetaan toimialan yhteyshenkilölle ainakin PowerPoint-muodossa) 7. Tulosten esittely asiakkaalle. 8. Datan toimittaminen yhteyshenkilölle Excel-muodossa Asiakastyytyväisyyskysely pyritään toteuttamaan viikoilla 39-40 (23.9¬. - 4.10.2019) ja asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset tulee luovuttaa 15.11.2019. Esittely viimeistään 29.11.2019 Tarjouksen sisältö Tarjoukseen on edellä mainitun lisäksi liitettävä seuraavat tiedot. Tarjouksessa tulee kuvata tarjoajayritystä sekä sen osaamista ja toimintaa: 1. Palvelun tarjoavat asiantuntijat. Asiantuntijoiden CV:t, joista ilmenevät asiantuntijoiden koulutus sekä kokemus ja osaaminen vastaavissa asiakastyytyväisyyskyselyissä. Esitettävät referenssit on yksilöitävä. 2. Toteuttamissuunnitelma, jossa selvitys muun muassa asiakastyytyväisyyskyselyn organisoinnista ja työnjaosta, kyselyiden tulosten analysointi ja raportointitapa sekä raportoinnin mallipohjat. Hinta Tarjouksessa on ilmoitettava tarjottavan palvelun kokonaishinta kahden desimaalin tarkkuudella perustuen toteutussuunnitelmassa esitettyyn työmääräarvioon sekä asiantuntijapäivien hintaan arvonlisävero mukaan lukien. Tilaajan arvioima asiakastyytyväisyyskyselyn toteutuskustannus tulee olla kokonaisuutena enintään 15 000 € (sisältäen arvonlisäveron). Tarjottu kokonaishinta pitää sisällään palvelun tuottamisen materiaaleineen, matka-, majoitus-, päiväraha-, lasku- sekä muut kulut. Mitään erilliskuluja ei laskuteta. Sopimuskausi Sopimuskausi alkaa asiantuntijapalvelun tuottamisesta koskevan sopimuksen tultua allekirjoitetuksi ja päättyy, kun asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset on luovutettu ja esitelty tilaajalle ja tilaaja on ne hyväksynyt. Palvelu laskutetaan kokonaisuudessaan jälkikäteen, kun tulokset on luovutettu ja esitelty tilaajalle (21 päivää netto). Luottamuksellisuus Tarjousasiakirjat ovat lähtökohtaisesti julkisia sopimuksen syntymisen jälkeen. Jos jokin osa tarjouksen materiaalista sisältää tarjoajan käsityksen mukaan liike- tai ammattisalaisuuden johdosta luottamuksellista materiaalia, tulee tällainen materiaali toimittaa erillisellä liitteellä ja merkitä materiaaliin LUOTTAMUKSELLINEN. Hinta ei ole liike- tai ammattisalaisuus. Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen. Asiakas ei maksa korvausta tarjouksen tekemisestä.
Hankintayksikkö: Vantaan kaupunki
ALV-tunnus: 0124610-9
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja: Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala
Postiosoite: PL 1100
Postinumero: 01030
Postitoimipaikka: Vantaan kaupunki
Maa: Suomi
Puhelin: +358 983911
Faksi:
Sähköpostiosoite: meri-tuuli.lehmuskallio@vantaa.fi
WWW-osoite: http://www.vantaa.fi