Suomen kielen opettaja-resurssi Match-hankkeeseen

Tehdäksesi tarjouksen kirjaudu sisään syöttämällä käyttäjätunnuksesi ja salasanasi ylhäällä oleviin kenttiin. Jos sinulla ei vielä ole käyttäjätunnusta, rekisteröidy käyttäjäksi valitsemalla ylhäällä olevasta valikosta "Rekisteröidy". Mikäli olet jo aimmin rekisteröitynyt Tarjouspalvelu -palveluun, ei sinun tarvitse luoda erillisiä tunnuksia Pienhankintapalveluun vaan voit käyttää Tarjouspalvelu -palvelun tunnuksia kirjautuaksesi sisään.
Hankintayksikkö: Vantaan kaupunki
Tarjouksen määräaika: 13.12.2019 16:00:00
Tarjouspyynnön nimi: Suomen kielen opettaja-resurssi Match-hankkeeseen
Hankinnan kuvaus: Vantaan kaupungin työllisyydenhoito kattaa noin 40 miljoonan euron palvelujen rahoituskokonaisuuden. Tästä pitkäaikaistyöttömien työmarkkinatuen kuntaosuus on noin 18 miljoonaa. Työllisyyspalveluiden asiakkaat ovat vaikeassa työmarkkinatilanteessa olevia täysi-ikäisiä henkilöitä joiden koulutustausta ja työttömyyden kesto vaihtelevat. Suurin osa asiakkaista on pitkäaikaistyöttömiä. Nuorten, 18-25vuotiaiden osuus palveluissa on kasvamassa. Noin kolmasosa asiakkaista on maahanmuuttajia. Vuosittain Vantaan kaupungin työllisyyspalveluissa asioi noin 3500-4000 asiakasta. MATCH-hanke on Vantaan kaupungin työlllisyyspalveluiden toteuttama vantaalaisten työttömien/työllisyyspalveluiden piirissä olevien maahanmuuttajataustaisten nuorten ja naisten koulutus- ja oppisopimuspolkujen syntymisen tehostamiseen tähtäävä ESR-hanke (1.6.2019-31.5.2021). Vantaan työllisyyspalvelut on hankkeen ainoa toteuttaja. Hankkeessa pilotoidaan maahanmuuttaja-asiakkaiden oppimisen tueksi koulutusmoduleita itsenäisen oppimisen ja opiskelun prosessin vahvistamiseksi ja tarjotaan intensiivistä ammattikielitaidon vahvistamiseen tähtäävää suomen kielen opetusta. Tarjouskilpailulla pyydetään palveluntuottajilta tarjouksia yhden (1) S2 Suomi toisena kielenä-opettajan resurssista hankkeelle niin, että tarjouskilpailun kautta palveluntuottajan nimeämä opettaja työskentelee hankkeessa 20 (kaksikymmentä) tuntia viikossa ajalle 27.1.2020-28.2.2021. Tarjoaja ilmoittaa hinnan (€) ilman arvonlisäveroa (ALV 0 %). Hinta sisältää matka ja majoituskustannukset, päivärahat ja ylityökorvaukset eikä niitä veloiteta erikseen. Toimittaja ei myöskään ole oikeutettu veloittamaan korvausta matkaajasta. Kaikki hankkeessa käytetty ja tuotettu materiaali jää hankkeen jälkeen Vantaan työllisyyspalveluiden käyttöön. Tarkempi suunnitelma S2-opetuksen toteutuksen osalta laaditaan yhdessä valitun palveluntuottajan hankkeeseen nimeämän S2-opettajan kanssa. Tilaajataho pidättää itsellään oikeuden olla hyväksymättä yhtäkään tarjouskilpailuun jätettyä tarjousta. Tarjouskilpailussa noudatetaan hankintalakia ja EU-säännöksiä hankinnoista. Vantaan kaupungin omat tulosalueet eivät saa osallistua tarjouskilpailuun (EU-säännöksistä johtuen).
Hankintayksikkö: Vantaan kaupunki
ALV-tunnus: 0124610-9
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja: Match-hanke
Postiosoite: PL 1100
Postinumero: 01030
Postitoimipaikka: Vantaan kaupunki
Maa: Suomi
Puhelin: +358 43 824 9979
Faksi:
Sähköpostiosoite: anette.hagstrom@vantaa.fi
WWW-osoite: http://www.vantaa.fi