Pienhankintapalvelu

Salasana unohtunut?
suomi   finlandssvenska   svenska   Norsk   English  
Virtuaalistudion tilakartoitus

Tehdäksesi tarjouksen kirjaudu sisään syöttämällä käyttäjätunnuksesi ja salasanasi ylhäällä oleviin kenttiin. Jos sinulla ei vielä ole käyttäjätunnusta, rekisteröidy käyttäjäksi valitsemalla ylhäällä olevasta valikosta "Rekisteröidy". Mikäli olet jo aimmin rekisteröitynyt Tarjouspalvelu -palveluun, ei sinun tarvitse luoda erillisiä tunnuksia Pienhankintapalveluun vaan voit käyttää Tarjouspalvelu -palvelun tunnuksia kirjautuaksesi sisään.
Hankintayksikkö: Turun ammattikorkeakoulu Oy
Tarjouksen määräaika: 27.10.2021 12:00:00
Tarjouspyynnön nimi: Virtuaalistudion tilakartoitus
Hankinnan kuvaus: Turun ammattikorkeakoulun kansallisen kynnysarvon alittavan hankinnan kohteena on Virtuaalistudio liiketoimintakeskus – toimintamalli, hankesuunnitelma ja sitouttava verkostoituminen -hankkeelle kaksivaiheinen virtuaalistudion tilakartoitus. Kilpailutus toteutetaan ns. rankalaisena urakkana ja sen tulee olla hinnaltaan 8070 € (+ alv. 24 %). Kilpailutuksen perusteella valitaan yksi (1) palveluntuottaja. Tarjoajat kilpailevat ainoastaan laatuun liittyvillä perusteilla. Tarjoaja toimittaa osana tarjousta työsuunnitelman siitä, miten se toteuttaa Virtuaalistudion tilakartoituksen. Tarjoajia myös pyydetään lataamaan kuvaus selvityksen toteuttavan henkilön/henkilöiden työkokemuksesta. Parhaimmat pisteet suunnitelman osioista ja kokemuksesta saanut tarjoaja valitaan selvityksen toteuttajaksi. Palveluntuottaja laatii ja toimittaa ”Virtuaalistudio liiketoimintakeskus – toimintamalli, hankesuunnitelma ja sitouttava verkostoituminen” -hankkeelle kartoituksen reaaliaikaiseen virtuaalituotantoon kykenevän elokuvastudio eli ICVFX-studion tilatarpeista ja mahdollisuuksista kaksivaiheisesti. Työ pyritään aloittamaan marraskuussa 2021, tilaajan ja palveluntuottajan välisessä tapaamisessa. Palveluntuottaja toimittaa ensimmäinen selvityksen kirjallisena, esimerkiksi Word-tiedostona 17.12.2021 mennessä. VAIHE I: Vaihe I pitää sisällään kaksi osiota: 1. Infrastruktuuriratkaisujen kartoitus Virtuaalistudioiden jo vakiintuneet infrastruktuurin ratkaisut, kuten: - tuotannollistekniset tilavaatimukset - tilojen pinta-ala ja vapaa korkeus - riittävät valoetäisyydet - muunneltavuus ja modulaarisuus - rakenne ja materiaalivalinnat - äänieritys ja akustiset tarpeet - raskaiden rakenteiden ja kattokiinnitysten tarpeet - tekninen kelluva lattia - seinät, väliseinät, liikuteltavuus - tilojen välinen logistiikka - tuotantotilojen läheisyys - verkkoyhteydet - sähkönsaanti - jäähdytys - ilmastointi 2. Liityntä mahdolliseen black box -studioon Palveluntuottaja saa ensimmäisen selvityksen pohjalta tilaajalta kommentteja sekä kopiot muista hankkeessa laadituista kartoituksista (liiketoimintamahdollisuuksien kartoitus ja tekniikkakartoitus). Samoin palveluntuottajan toteuttama ensimmäisen vaiheen kaikki dokumentaatio annetaan muiden selvityksien tekijöiden käyttöön. Palveluntuottaja tapaa tilaajan sekä muut selvitysten tekijät joulukuussa 2021 ja varautuu esittelemään kartoitustaan ja keskustelemaan siitä muiden palveluntuottajien ja tilaajan kanssa erikseen sovittuna ajankohtana. Tapaamisessa sovitun sekä muiden selvitysten pohjalta palveluntuottaja toteuttaa ja toimittaa toisen selvityksen kirjallisena, esimerkiksi Word-tiedostona 1.2.2022 mennessä. VAIHE II: Vaihe II sisältää 6 osiota: 1.Tarkennettu selvitys Virtuaalistudion valikoiduista tila- ja rakennustarpeista ja mahdollisuuksista. 2. Kartoitus siitä, miten valitut tila- ja rakennustarpeet ja -mahdollisuudet sopivat yhteen muiden kartoitusten (liiketoimintamahdollisuuksien kartoitus ja tekniikkakartoitus) kanssa, sekä miten VAIHE I selvitystä on tarpeen kehittää muiden selvitysten antamien tietojen pohjalta, mm. miten tilojen tekniset ja liiketaloudelliset käyttötarkoitukset vaikuttavat tilaratkaisuihin. 3. Selvitys tilojen soveltuvuudesta oppimisympäristöksi. 4. Kartoitus tarpeellisten tukitilojen toteutusvaihtoehdoista, sisältäen vähintään (huom! tarkempi erittely tarjouspyynnön liitteenä): a. Jälkituotantotilat (CGI, VFX, edit (online, offline), grade, mik-saamot ja äänitysstudio) b. Koeteatteri c. Lavastamo ja muut rakennustilat (myös pienoismallit, 3D skannaus ja 3D tulostus) d. Rekvisiitta ja puvustamo e. Maski- ja pukutilat f. Lämpiö ja harjoitustilat g. Laitehuoneet h. Kalustovarastot i. Lastaustilat j. Catering/Ravintola k. WC:t, suihkut ja sauna l. Toimistotilat m. Edustustilat n. Oppimistilat. 5.Tilojen ylläpitosuunnitelma kustannusarvioineen (vuositasolla). 6. Henkilöstötarve ja -kulukartoitus (koordinoidaan virtuaalistudion tekniikkakartoituksen tuottajan kanssa). (Hanketta ja hankinnan kohdetta on kuvattu tarkemmin liitteissä).
Hankintayksikkö: Turun ammattikorkeakoulu Oy
Hankintalaji: Palvelut
Osatarjoukset hyväksytään: Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään: Ei
Tarjouksen määräaika: 27.10.2021 12:00:00