Terveysalan välittäjäalusta (Terva) -hankkeen palvelumuotoilu

Tehdäksesi tarjouksen kirjaudu sisään syöttämällä käyttäjätunnuksesi ja salasanasi ylhäällä oleviin kenttiin. Jos sinulla ei vielä ole käyttäjätunnusta, rekisteröidy käyttäjäksi valitsemalla ylhäällä olevasta valikosta "Rekisteröidy". Mikäli olet jo aimmin rekisteröitynyt Tarjouspalvelu -palveluun, ei sinun tarvitse luoda erillisiä tunnuksia Pienhankintapalveluun vaan voit käyttää Tarjouspalvelu -palvelun tunnuksia kirjautuaksesi sisään.
Hankintayksikkö: Turun ammattikorkeakoulu Oy
Tarjouksen määräaika: 30.10.2020 12:00:00
Tarjouspyynnön nimi: Terveysalan välittäjäalusta (Terva) -hankkeen palvelumuotoilu
Hankinnan kuvaus: Hankinnan kuvaus Hankinnan kohteena on palvelumuotoilu joka tukee EAKR-rahoitteisen Terveysalan välittäjäalusta (Terva A75218) -hankkeen toteuttamista ja hankkeessa toteutettavaa terveysalan välittäjäalustan toimintamallin muodostusta. Hankkeessa kehitetään toimintamalli välittäjäalusta TERTUlle. TERTTU kokoaa Varsinais-Suomen alueen erilliset testialustapalvelut yhdeksi kokonaisuudeksi ja etsii terveysalan yritysten kehittämistarpeisiin sopivimmat testialustat. Palvelumuotoilun avulla saadaan varmistettua, että välittäjäalustan käyttäjäkokemus vastaa sekä yritysten että testialustapalveluiden tarjoajien tarpeita. Palvelumuotoilun Palveluntoimittaja perehtyy hankkeeseen ja TERTTU-välittäjäalustamalliin, kartoittaa tarpeet toimintamallin kehittämiseksi, hankkii mukaan yhdessä Tilaajan kanssa määritellyt sopivat terveysalan yritykset ja haastattelee ne pienryhmissä alkutilanteen kartoittamiseksi. Palveluntoimittaja toteuttaa kaksi työpajaa, jossa käydään läpi kartoituksen tuloksia yritysten, testialustapalveluiden tuottajien ja hankkeen toimijoiden kanssa. Palveluntoimittaja testauttaa välittäjäalustaa yrityksillä, kunnes toimintamalli on Tilaajan näkökulmasta toimiva. Valmiista toimintamallista laaditaan selkeät visuaaliset esitykset eri toimijoille tukemaan välittäjäalustan ja toimintamallin käyttöönottoa ja viestintää. Hankittava palvelumuotoilu on kansallisen hankintarajan alittava pienhankinta. Hankinta toteutetaan käänteisenä kilpailutuksena, ns. ”ranskalainen urakka”. Tarjouksen tulee olla hinnaltaan 19 000 € (ALV 0 %). Kilpailutuksen perusteella valitaan yksi (1) toimittaja. Tarjoaja valitaan ainoastaan tarjouksen sisällön laadun perusteella. Konteksti Välittäjäalusta TERTTU TERTTU-välittäjäalusta on kehitetty osana Terveyskampus Turun toimintaa. Välittäjäalusta on sähköinen palvelukanava, jonka avulla kerätään ja käsitellään terveysalan yritysten yhteydenottoja. TERTUn avulla pyritään löytämään yritysten testaustarpeisiin sopivin ratkaisu joko yhdestä tai useammasta testialustapalvelusta. Hankkeessa välittäjäalustan ympärille kehitetään toimintamalli, joka takaa sekä välittäjäalustan käyttöön että testialustapalveluita tarjoavien organisaatioiden toimintaan liittyvän sujuvan, laadukkaan ja käyttäjälähtöisen prosessin. Välittäjäalustan toiminta alkoi kesällä 2020. Testialusta Testialustat ovat yksiköitä, jotka tukevat uudenlaisten tuotteiden tai palvelujen kehittämistä alustamaisella lähestymistavalla. Hankkeessa testialustojen prosessien kehittämisessä on mukana Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin ja Turun ammattikorkeakoulun testialustoja (liikunta- ja toimintakykylaboratorio sekä terveysteknologialaboratorio). Osatoteuttaja Turku Science Park Oy vetää hankkeen Terveysalan välittäjäalustan toteutus -työpakettia, jossa mukana ovat myös hankkeen muut toteuttajat Turun AMK Oy (Tilaaja) ja Varsinaissuomen sairaanhoitopiiri. Työpaketissa luodaan terveysteknologia-alan yrityksille suunnatun välittäjäalustan toimintamalli. Kyseisessä työpaketissa hanke määrittelee välittäjäalustan toiminnan kolmelta osa-alueelta: käyttäjäkokemus, välittäjäalustan prosessit ja viestintä. Näistä ensimmäinen (käyttäjäkokemus) liittyy hankittavaan palvelumuotoiluun. Käyttäjäkokemuksen määrittelyn tueksi hankkeeseen hankitaan ostopalveluna palvelumuotoilua. Ostopalvelun tavoitteena on varmistua siitä, että käyttäjäkokemus vastaa niin yritysten kuin testialustapalveluita tarjoavien organisaatioiden tarpeita. Tarve Työpaketin osana hankittavan palvelumuotoilun tavoitteena on varmistua siitä, että hankkeessa luotavan terveysteknologia-alan yrityksille suunnatun välittäjäalustan toimintamallin käyttäjäkokemus vastaa TERTTU-välittäjäalustan käyttäjien (sekä terveysalan yritykset että testialustapalveluja tarjoavat organisaatiot) tarpeita. Palvelumuotoilun keinoin haetaan myös tukea siihen, millaiseksi välittäjäalustan prosessit, kuten palvelut ja osapalvelut, käytännössä muotoutuvat. Tällä hetkellä terveysalan yritykset eivät tiedä, mitä heidän tuotteilleen mahdollisesti sopivia testialustapalveluita on olemassa ja miten niihin saa yhteyden. Terva-hankkeessa luotava toimintamalli tuo terveysalan testialustat yritysten saataville: hankkeessa kehitettävä TERTTU-välittäjäalusta tuo Varsinais-Suomen alueen erilliset testialustapalvelut yritysten saataville ns. yhden luukun periaatteella. Välittäjäalustan avulla etsitään yritysten testaustarpeisiin sopivin ratkaisu joko yhdestä tai useammasta testialustapalvelusta. Välittäjäalustan kautta tarjottavien testialustojen avulla on mahdollista nopeuttaa yritysten tuotekehitystä ja uusien ratkaisujen saamista markkinoille. Työn sisältö ja tavoite Toimintamallin käyttäjien ja palveluntarjoajien kannalta optimaalisen lopputuloksen saavuttamiseksi haetaan ratkaisuja palvelumuotoilusta. Kilpailutuksen kohteena oleva työ sisältää: • tilaajan järjestämän alkukeskustelun hanketoimijoiden kanssa • 10 hankeryhmän tapaamista, joissa pohjustetaan ja suunnitellaan työskentelyä, sovitaan etenemisestä ja arvioidaan työpajoja • kartoituksen ja yhteenvedon TERTTU-välittäjäalustan nykytilanteesta palvelumuotoilun näkökulmasta • yhteistyössä hankeryhmän kanssa määriteltävien soveltuvien terveysalan yritysten hankinta (15 yritystä) • hankeryhmän kanssa valittujen yritysten haastattelut alkutilanteen ja kehittämistarpeiden kartoittamiseksi pienryhmissä (esim. kolme yritystä per ryhmä, yhteensä viisi ryhmää) • välittäjäalustan toimintamallin testauttaminen yrityksillä • arviointi- ja palauteraportin koostaminen • kahden palvelumuotoilutyöpajan järjestäminen ja fasilitointi pienryhmähaastattelujen tulosten pohjalta. Ensimmäinen työpaja järjestetään etäyhteydellä, toinen työpaja joko etäyhteydellä tai tavallisena työpajana. Ensimmäiseen työpajaan sisältyy Palveluntoimittajan fasilitoimajulkinen, toimintamallin yleiseen esittelyyn liittyvä osio (webinaari), jonka suunnitteluun hankeryhmä ja Terveyskampus Turku -ryhmän toimijat osallistuvat. • työpajojen raporttien laatiminen, joissa kuvataan työpajan toimintatavat, sisältö ja tulokset • eri toimijoille suunnatut visuaaliset esitykset tukemaan TERTTU-välittäjäalustan ja hankkeessa kehitetyn toimintamallin käyttöönottoa ja viestintää Työpajat ovat puolen päivän mittaisia ja ne toteutetaan Turussa tai tarvittaessa etätyöpajoina. Työpajoissa on oltava mahdollisuus rinnakkaiseen pienryhmätoimintaan vähintään 2 Palveluntoimittajan fasilitaattorin avulla. Ensimmäinen työpaja pidetään viimeistään tammikuun 2021 aikana ja sen tavoitteena on luoda toimintamallista ensimmäinen versio. Ensimmäisen työpajan yhteydessä pidetään yhteistyössä Terveyskampus Turun kanssa webinaari, jossa esitellään toimintamallia kaikille kiinnostuneille sidosryhmille. Toinen työpaja pidetään viimeistään kesäkuun 2021 aikana. Toisessa työpajassa toimintamallia kehitetään edelleen. Tavoitteena on, että toisen työpajan jälkeen välittäjäalustan toimintamalli on valmis. Työpajojen aikataulu sovitaan tarkemmin hankintasopimuksessa. Palveluntoimittaja dokumentoi työn etenemisen ja toimintamallin kehittymisen. Resurssit Tarjouksen hinnan tulee olla 19 000 € (ALV 0 %). Prosessin aikana hankkeen asiantuntijat tarjoavat tietoa tukeakseen palveluntuottajaa. Asiantuntijoilla on yhteys muihin välitysalustaa hallinnoiviin tahoihin ja hankkeen sidosryhmiin. Työn mahdollistamiseksi Palveluntoimittaja saa pääsyn välittäjäalustaan hankintasopimuksen keston ajaksi Tavoiteaikataulu Työn tulee olla kokonaisuudessaan valmis 1.9.2021 mennessä. Koronatilanteen huomioon ottaen, kaikki kilpailutuksen kohteena olevat työtehtävät voidaan toteuttaa etäyhteyksien avulla.
Hankintayksikkö: Turun ammattikorkeakoulu Oy
Hankintalaji: Palvelut
Osatarjoukset hyväksytään: Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään: Ei
Tarjouksen määräaika: 30.10.2020 12:00:00