Pienhankintapalvelu

Salasana unohtunut?
suomi   finlandssvenska   svenska   Norsk   English  
Pyöräilyyn ja pyöräpysäköintiin liittyvät neljä kokeilupalveluhankintaa Turussa

Tehdäksesi tarjouksen kirjaudu sisään syöttämällä käyttäjätunnuksesi ja salasanasi ylhäällä oleviin kenttiin. Jos sinulla ei vielä ole käyttäjätunnusta, rekisteröidy käyttäjäksi valitsemalla ylhäällä olevasta valikosta "Rekisteröidy". Mikäli olet jo aimmin rekisteröitynyt Tarjouspalvelu -palveluun, ei sinun tarvitse luoda erillisiä tunnuksia Pienhankintapalveluun vaan voit käyttää Tarjouspalvelu -palvelun tunnuksia kirjautuaksesi sisään.
Hankintayksikkö: Turun ammattikorkeakoulu Oy
Tarjouksen määräaika: 18.5.2021 12:00:00
Tarjouspyynnön nimi: Pyöräilyyn ja pyöräpysäköintiin liittyvät neljä kokeilupalveluhankintaa Turussa
Hankinnan kuvaus: Tällä kansallisen kynnysarvon alittavalla hankinnalla Turun ammattikorkeakoulu (Turun AMK) ja Turun kaupunki hakevat Palveluntarjoajia neljään pyöräilyyn ja pyöräpysäköintipalveluihin liittyvään kokeiluun Turussa. Kokeilut ovat osa EAKR-rahoitteista Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissa -hanketta. Hankkeessa tutkitaan, kehitetään ja kokeillaan liikkumisen muuttamista vähähiilisemmäksi yhdessä yritysten kanssa Turun lisäksi Espoon, Oulun ja Tampereen kaupungeissa. Turun AMK:n osatoteutus keskittyy pyöräilyn ja pyöräpysäköinnin kehittämiseen. Hankinta koostuu alla olevista neljästä kohderyhmästä eli tässä tarjouspyynnössä kokeilusta. Jokaisen kokeilun hinnan on oltava 10 000 € (alv 0%). Palveluntarjoaja kattaa kaikki kokeilusta aiheutuvat kulut. 1) Maksullisen pyöräpysäköinnin palvelu 2) Kesätapahtumissa toimiva pyöräpysäköinnin palvelu 3) Pyöräpysäköinnin reaaliaikainen seuranta 4) Avoin haaste. Muut pyöräilyyn ja sähköpyöräilyyn liittyvät palvelut. Kokeilujen tarkemmat kuvaukset ja palvelun vaatimukset ovat Liitteessä 1. Kokeiluhaasteet on ideoitu hankkeen tekemien taustaselvitysten ja sidosryhmäyhteistyön, kuten järjestetyn työpajan kautta. Hankkeen tavoitteiden mukaisesti pyrimme osallistamaan mahdollisimman monia yrityksiä, minkä takia yksi tarjoaja saa tarjota maksimissaan kahteen kokeiluun. Turun AMK on Tilaajana kokeilussa 1 osana edellä mainittua 6aika-hanketta. Turun kaupunki on Tilaajana kokeiluissa 2,3 ja 4 osana Keskustan kehittämisen ja Smart and Wise Turku -kärkihankkeita. Arviointiraati, joka koostuu Tilaajien edustajista, valitsee Palveluntarjoajat tässä tarjouspyynnössä esitettyjen arviointikriteereiden mukaisesti pelkästään tarjousten laadun perusteella. Turun AMK tekee hankintapäätöksen kokeilun 1 hankinnasta. Lisäksi Turun AMK tekee hankintasopimuksen kokeiluun 1 valitun Palveluntarjoajan kanssa. Mikäli tarjoukset eivät vastaa tarjouspyynnön arviointikriteereitä, Turun AMK voi olla valitsematta yhtään tarjousta. Turun kaupunki tekee hankintapäätöksen kokeilujen 2, 3 ja 4 hankinnoista. Turun kaupunki tekee hankintasopimuksen kokeiluun 2,3 ja 4 valittujen Palvelutarjoajien kanssa. Mikäli tarjoukset eivät vastaa tarjouspyynnön arviointikriteereitä, Turun kaupunki voi olla valitsematta yhtään tarjousta. Kokeilut tehdään kokeilupalveluhankintoina, joka on hanketta rahoittavan viranomaisen, Uudenmaan liiton määrittelemä tapa, jota koskevat tietyt rajaehdot. Kokeilupalveluhankinta koskee ainoastaan palvelua (Tarkemmat tiedot Liitteessä 2). Kokeilupalveluhankinnan tapaan kuuluu mahdollistaa myös vastikkeettomat kokeilut, joten jos Palveluntarjoajan tarjousta ei valita, mutta Palveluntarjoaja on kiinnostunut toteuttamaan tarjoamansa palvelun vastikkeettomasti, voidaan sen toteutuksesta sopia kohderyhmän Tilaajan kanssa erikseen kaikkia kokeiluja 1, 2, 3 ja 4 koskien. Turun AMK ja Turun kaupunki avustavat kokeilujen tilaratkaisujen, viestinnän ja näkyvyyden, palautteen keräämisen sekä kokeiluilla tavoiteltavien uusien liiketoimintamallien ideoinnin ja suunnittelun kanssa. Kokeilun tarkoituksena on tukea myös yritysten verkostoitumista ja yritys voi hyödyntää hankkeen aikana aiheesta kerättyjä taustatietoja. Kokeilujen mahdollinen toteutusaikaväli on 20.5.-31.10.2021. Jos kokeilujen alkaminen viivästyy, niitä on mahdollista jatkaa 30.11.2021 asti. Tästä sovitaan erikseen Tilaajan ja Palveluntarjoajan kesken. Kokeilun toteutumiseen voi vaikuttaa COVID-19 taudin etenemisen ehkäiseminen ja tähän liittyvät viranomaisten määräykset, ohjeet tai suositukset. Jos kokeilun toteuttaminen edellä mainittuna ajankohtana on vallitsevan COVID-19 tilanteen takia Tilaajan arvion mukaan liian hankalaa, kokeilu voidaan siirtää tai perua. Toteuttaminen voi olla liian hankalaa esimerkiksi siinä tapauksessa, että tautitilanne heikkenee merkittävästi tai tiukkoja liikkumisen rajoituksia astuu voimaan. Tilaaja keskustelee mahdollisen poikkeustilanteen toteutusmahdollisuuksista yhdessä Palveluntarjoajan kanssa. Tilaaja tekee lopullisen päätöksen mahdollisesta toteutuksen siirrosta tai perumisesta. Jos hanke saa jatkoaikaa, kokeilua voi olla mahdollista siirtää jatkumaan 15.12.2021 asti. Hankkeen mahdollinen jatkoaika selviää toukokuun 2021 alussa. Tilaaja sitoutuu ilmoittamaan kokeilun siirtymisestä tai perumisesta mahdollisimman pian, mutta viimeistään kuukautta ennen sovittua kokeilun alkua. Jos palvelu perutaan oikea-aikaisesti, ei Palveluntarjoajalle ennen peruutusta mahdollisesti syntyneitä kuluja korvata. Kokeilun taustaa: Pyöräily on nosteessa ja myös Turun seudulla pyöräillään paljon. Kuitenkin erityisesti ydinkeskusta näyttäytyy alueena, jonne saapuminen pyöräillen koetaan paikoin hankalaksi ja jossa pyörävarkaudet herättävät huolta. Turun viimeisimmän pyöräilybarometrin (Liite 2: Turun kaupunki 2019) vastaajista 66 % mielestä pyöräilyä kannustaisi lisäämään se, jos pyöräpysäköintipaikat olisivat paremmin turvattuja ilkivallalta ja varastamiselta. Toimivien pyöräpysäköintiratkaisujen tarjoaminen on yksi keino lisätä pyöräilyn houkuttelevuutta. Pyöräparkkeja pitää olla riittävästi ja niiden tulee sijaita lähellä päämäärää. Pyörätelineiden tulee olla laadukkaita, helppokäyttöisiä ja turvallisia. Kun pyöräpysäköinti on kunnossa, on pyörällä helpompaa ja turvallista tulla keskustaan asioimaan. Vuosina 2020 ja 2018 Turussa tehtyjen kyselyjen tulosten perusteella osa pyöräilijöistä on valmiita maksamaan laadukkaasta ja turvallisesta pyöräpysäköinnistä, etenkin jos pysäköintiin liittyy lisäpalveluita (Liite 2: Turku AMK 2020; Salokannel 2018).
Hankintayksikkö: Turun ammattikorkeakoulu Oy
Hankintalaji: Palvelut
Osatarjoukset hyväksytään: Kyllä
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään: Ei
Tarjouksen määräaika: 18.5.2021 12:00:00