Vieritutkimuspassiverkkokoulutus ajalle 1.1.2020 - 31.12.2021 (pienhankinta)

Tehdäksesi tarjouksen kirjaudu sisään syöttämällä käyttäjätunnuksesi ja salasanasi ylhäällä oleviin kenttiin. Jos sinulla ei vielä ole käyttäjätunnusta, rekisteröidy käyttäjäksi valitsemalla ylhäällä olevasta valikosta "Rekisteröidy". Mikäli olet jo aimmin rekisteröitynyt Tarjouspalvelu -palveluun, ei sinun tarvitse luoda erillisiä tunnuksia Pienhankintapalveluun vaan voit käyttää Tarjouspalvelu -palvelun tunnuksia kirjautuaksesi sisään.
Hankintayksikkö: Turun kaupunki
Tarjouksen määräaika: 25.9.2019 11:00:00
Tarjouspyynnön nimi: Vieritutkimuspassiverkkokoulutus ajalle 1.1.2020 - 31.12.2021 (pienhankinta)
Hankinnan kuvaus: Vieritutkimus on muualla kuin laboratoriossa suoritettu laboratoriotutkimus. Vieritutkimuksia käytetään tilanteissa, joissa tulos tarvitaan välittömästi hoitopäätöksen tekoa varten. Osaava henkilökunta on laadukkaan ja luotettavan vieritutkimuksen perusedellytys. Vieritutkimusten tarve on lisääntynyt ja lääkärit tekevät yhä enemmän hoitopäätöksiä vieritutkimusten perusteella. Näin ollen päätöksen perusteena oleva tuloksen tulee olla luotettava. Vain vieritutkimuksiin koulutetut ja päteväksi todetut henkilöt voivat tehdä vieritutkimuksia. Tutkimuksen tekijän on osattava tunnistaa mahdolliset vieritutkimuksen virhelähteet ja on myös osattava arvioida saatuja tuloksia. Turun hyvinvointitoimialalla vieritutkimuksia on käytössä perusterveydenhuollossa, sairaalapalveluissa, vanhuspalveluissa sekä sosiaalityön alueella. Vieritutkimuksia tekeviä hoitajia on yhteensä noin 3000 henkilöä. Yleisimmin tehty vieritutkimus on verensokerin (glukoosin) mittaaminen. Vieritutkimuspassi on verkkokoulutuskokonaisuus, joka mahdollistaa laadukkaiden ja potilasturvallisten vieritutkimusten tekemisen. Verkossa tapahtuva koulutus on kustannustehokas ja joustaa organisaation sekä opiskelijan ehdoilla. Hankinnan kohteena on verkkokoulutuskokonaisuus vieritutkimuspassin suorittamista varten. Verkkokoulutuskokonaisuuden tulee sisältää kuusi (6) erillistä kurssia, jotka ovat: glukoosi, CRP, HBA1C, EKG, INR ja spirometria. Hankinta on lain julkisista hankinnoista ja käyttöoikeuksista (1397/2016) liitteen E mukainen sosiaali- ja terveyspalveluiden pienhankinta. Hankinnasta tehdään sopimus yhden palveluntuottajan kanssa. Tilaaja ei sitoudu tiettyyn hankintamäärään tai -arvoon.
Hankintayksikkö: Turun kaupunki
ALV-tunnus: 0204819-8
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja: Stateginen hankinta
Postiosoite: PL 630 (Käyntiosoite: Linnankatu 31, 2. krs)
Postinumero: 20101
Postitoimipaikka: Turku
Maa: Suomi
Puhelin: +358 403585609
Faksi:
Sähköpostiosoite: sari.holmberg@turku.fi
WWW-osoite: http://www.turku.fi/hankinnat