KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS / Linja-autojen mainospaikkojen käyttöoikeuden hyödyntäminen ajalla 1.6.2021 - 30.9.2024 + 2 vuoden optio

Tehdäksesi tarjouksen kirjaudu sisään syöttämällä käyttäjätunnuksesi ja salasanasi ylhäällä oleviin kenttiin. Jos sinulla ei vielä ole käyttäjätunnusta, rekisteröidy käyttäjäksi valitsemalla ylhäällä olevasta valikosta "Rekisteröidy". Mikäli olet jo aimmin rekisteröitynyt Tarjouspalvelu -palveluun, ei sinun tarvitse luoda erillisiä tunnuksia Pienhankintapalveluun vaan voit käyttää Tarjouspalvelu -palvelun tunnuksia kirjautuaksesi sisään.
Hankintayksikkö: Turun kaupunki
Tarjouksen määräaika: 12.4.2021 11:00:00
Tarjouspyynnön nimi: KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS / Linja-autojen mainospaikkojen käyttöoikeuden hyödyntäminen ajalla 1.6.2021 - 30.9.2024 + 2 vuoden optio
Hankinnan kuvaus: Turun kaupungin konsernihallinnon hankintapalvelut pyytää Turun Kaupunkiliikenne Oy:n toimeksiannosta tarjouksia linja-autojen mainospaikkojen käyttöoikeuden hyödyntämisestä ajalla 1.6.2021 - 30.9.2024, minkä jälkeen sopimusta voidaan tilaajan päätöksellä jatkaa alkuperäisin ehdoin yhdellä (1) kahden (2) vuoden pituisella jaksolla, ajalle 1.10.2024 - 30.9.2026 (optio). Hankintamenettelyssä valitaan yksi (1) palveluntuottaja, jonka kanssa tehdään käyttöoikeussopimus. Turun kaupunkiliikenne Oy antaa Palveluntuottajalle käyttöoikeuden hyödyntää Tilaajan linja-autojen ulko- ja sisäpuolisten tilojen ja pintojen mainostamiseen tarkoitettuja alueita. Palveluntuottajalla on oikeus omalla riskillään myydä mainostilaa edellä mainittuihin mainostamiseen tarkoitettuihin alueisiin sopimuskauden ajaksi. Turun kaupunkiliikenne Oy liikennöi Turun seudun joukkoliikenteen Fölin linja-autoja Turun kaupungin alueella. Hankinnassa on kysymys ns. pienhankinnasta, joka alittaa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 13 luvun mukaisille käyttöoikeussopimuksille säädetyn kansallisen kynnysarvon. Hankintapäätöksen tekee Turun Kaupunkiliikenne Oy:n hallitus. Päätös toimitetaan sähköisesti tiedoksi kaikille tarjoajille. Tarjoajan tulee ilmoittaa sähköpostiosoite, johon hankintapäätös voidaan toimittaa. Hankinta edellyttää hankintapäätöksen lisäksi erikseen tehtävää kirjallista käyttöoikeussopimusta. Hankintapäätökseen voi hakea muutosta siten, kun päätöksessä mainitaan. Päätös voi muuttua tehdyn valituksen tai hankintaoikaisun perusteella. Hankinnassa noudatettavat asiakirjat noudattamisjärjestyksessä: 1. Käyttöoikeussopimus 2. Tarjouspyyntö liitteineen 3. Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot, JYSE 2014 PALVELUT 4. Tarjous liitteineen. Sopimuksen toimivuutta ja laatua seurataan tilaajan ja palveluntuottajan välisissä seurantakokouksissa tai raporteista, jotka palveluntuottajan tulee tilaajan pyynnöstä kohtuullisessa määräajassa toimittaa sopimusyhteyshenkilölle. LISÄTIEDOT Lisätietokysymykset on lähetettävä 29.03.2021 klo 11:00 mennessä. Kysymykset tulee lähettää Tarjouspalvelu-toimittajaportaalista. Kysymykset ja niihin annetut vastaukset sekä mahdolliset tarkentavat muutokset tarjouspyyntöön julkaistaan Tarjouspalvelu-toimittajaportaalissa viimeistään 1.04.2021. Vain kirjallisesti annetut täydennystiedot ovat hankintayksikköä sitovia.
Hankintayksikkö: Turun kaupunkiliikenne Oy
ALV-tunnus: 2240669-3
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja:
Postiosoite: Linnankatu 13a A 5
Postinumero: 20100
Postitoimipaikka: Turku
Maa: Suomi
Puhelin: +358 400944064
Faksi:
Sähköpostiosoite: liisa.heinonen@turku.fi
WWW-osoite: http://www.turku.fi/hankinnat