Rakennusten purkaminen

Tehdäksesi tarjouksen kirjaudu sisään syöttämällä käyttäjätunnuksesi ja salasanasi ylhäällä oleviin kenttiin. Jos sinulla ei vielä ole käyttäjätunnusta, rekisteröidy käyttäjäksi valitsemalla ylhäällä olevasta valikosta "Rekisteröidy". Mikäli olet jo aimmin rekisteröitynyt Tarjouspalvelu -palveluun, ei sinun tarvitse luoda erillisiä tunnuksia Pienhankintapalveluun vaan voit käyttää Tarjouspalvelu -palvelun tunnuksia kirjautuaksesi sisään.
Hankintayksikkö: Someron kaupunki
Tarjouksen määräaika: 10.3.2020 15:00:00
Tarjouspyynnön nimi: Rakennusten purkaminen
Hankinnan kuvaus: Pyydämme tarjoustanne Someron rajatiellä sijaitsevan 6 asunnon rivitalon purkutyöstä, purkujätteiden poistamisesta ja purkualueen siistimisestä. Purkukohteena on asuinkäytöstä poistuva rivitalo, sekä siihen kuuluvan autokatos, joiden rakentaminen on toteutunut 1970 luvulla, sekä tämän laaja-alainen peruskorjaus on tehty 1998. Rakennus on betoniperusteinen, puuverhottu ja puurunkoinen 1970 luvulle tavanomainen asuinkäyttöön tehty rakennus. Rakennuksessa on yksi kerros, sekä sen pohjan ala on ~8,5m x 48,6m. Autokatos on puurakenteinen, betoniperusteinen ja sähkövarusteltu. Rakennus puretaan, koska korjauskustannukset rakennuksen osalta ovat kohtuuttomat siihen, että kohde voitaisiin saattaa teknisesti ja energiatehokkuudeltaan nykypäivän tasolle, eli kohteen kunto on hyvin heikko. Purkutyöt tulee suorittaa 31.7.2020 mennessä. Työ tehdään yhtäjaksoisesti siitä ajankohdasta alkaen, minkä urakoitsija on ilmoittanut ja tilaajan kanssa yhteisesti sopinut. Muut ehdot YSE98. Purkukohteiden perustukset on poistettava ja alueet on siistittävä, tasattava ja tiivistettävä puhtaita täytemaita käyttäen. Täyttömateriaalin on oltava rakennuspohjaksi soveltuvaa, tiivistettävissä, sekä se ei saa sisältää hienoainesta. Täyttömateriaali hyväksytetään tilaajalla. Purkujätteet toimitetaan tarvittavat luvat omaaviin rakennusjätteen vastaanottopaikkoihin. Kohteeseen ei ole tehty haitta-ainekartoitusta, haitta-ainekartoitus kuuluu urakkaan ja tämän osuus tulee esittää tarjouksessa urakkaan kuuluvana erillisenä hintana. Asbestia ja muita haitta-aineita sisältävät materiaalit kuuluvat purku-urakkaan, minkä johdosta tarjoajien on tutustuttava kohteisiin etukäteen. Purku-urakka on suoritettava tarjouspyyntömateriaalissa mainittujen ohjeiden ja viranomaismääräyksien mukaan, ja valitulla toimittajalla on oltava mm. asbestinpurkuvaltuutus. Alihankinta on sallittu esim. purkutyössä, kuitenkin niin että mahdollinen alihankinta on selvitettävä tarjouksessa eikä alihankinnan ketjutusta hyväksytä. Rakennusosien, sekä liittyvien tekniikoiden purkaminen on suoritettava asbestiohjeiston RT 18-11248 mukaan, urakoitsijan on myös huomioitava muut viranomaisten määräykset ja ohjeet turvallisen lopputuloksen saavuttamiseksi. Tarjoajalta vaaditaan pätevyyksien lisäksi mm. aikaisempaa kokemusta vastaavista kohteista. Urakoitsija laatii purkutyösuunnitelman joka hyväksytetään rakennusvalvonnassa. Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset on lähetettävä 24.2.2020 klo 12.00 mennessä. Kysymykset tulee lähettää Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista. Samasta paikasta löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset viimeistään 3.3.2020 klo 15.00 mennessä. Muita kysymyspyyntöjä ei käsitellä. Mikäli tarjoaja huomaa tarjouspyynnössä epäselvyyksiä tai ristiriitoja tai jokin tarjouspyynnössä esitetty asia on tulkinnanvarainen, tarjoajan velvollisuus on tuoda asia esille toimittamalla tarkentava kysymys. Tarjoajan tulee tutustua annettuihin vastauksiin sekä käyttää hyväkseen mahdollisia täsmennettyjä tietoja tarjousta antaessaan. Lisäksi tarjoajan tulee tutustua kohteeseen, kohteen esittelystä tarkemmin urakkaohjelmassa. Tarjoukset on toimitettava viimeistään 10.3.2020 klo 15.00. Tarjoukset on lähetettävä sähköisesti Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista osoitteesta https://tarjouspalvelu.fi/somero tai sähköpostiin jari.kauppi@somero.fi
Hankintayksikkö: Someron kaupunki / Kiinteistö Oy Somerasunnot
ALV-tunnus: 0153115-3
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja:
Postiosoite: Joensuuntie 20
Postinumero: 31400
Postitoimipaikka: Somero
Maa: Suomi
Puhelin: +358 447791249
Faksi:
Sähköpostiosoite: jari.kauppi@somero.fi
WWW-osoite: www.somero.fi