Asiantuntijan selvitystyö ja raportti

Tehdäksesi tarjouksen kirjaudu sisään syöttämällä käyttäjätunnuksesi ja salasanasi ylhäällä oleviin kenttiin. Jos sinulla ei vielä ole käyttäjätunnusta, rekisteröidy käyttäjäksi valitsemalla ylhäällä olevasta valikosta "Rekisteröidy". Mikäli olet jo aimmin rekisteröitynyt Tarjouspalvelu -palveluun, ei sinun tarvitse luoda erillisiä tunnuksia Pienhankintapalveluun vaan voit käyttää Tarjouspalvelu -palvelun tunnuksia kirjautuaksesi sisään.
Hankintayksikkö: Sodankylän kunta
Tarjouksen määräaika: 13.12.2019 12:00:00
Tarjouspyynnön nimi: Asiantuntijan selvitystyö ja raportti
Hankinnan kuvaus: Lapin liitto on myöntänyt rahoituksen kehittämishankkeelle (hankekoodi: A74953) "Lähiruoan edistämistä tukeva toimintamalli julkisiin ruokapalveluihin vähähiilisyys, aluetalous ja pk-yrittäjyys huomioiden" Selvitystyön tavoitteena on löytää maakunnallinen kuntien yhteisyritysmalli (in-house, Oy, osuuskunta, jne.), jonka avulla julkisten keittiöiden kysyntää suunnataan voimakkaasti alueelliseen tuotantoon, edesautetaan alueellisen ruokatuotannon (alkutuotanto ja jalostus) kehittymistä sekä lisätään alueellista aktiviteettia, työllisyyttä ja parannetaan aluetaloutta sekä lyhennetään käytettävien elintarvikkeiden kuljetusmatkoja. Hankkeen tavoitteiden lisäksi tämä hankinta sisältää yhtiöjärjestelyiden sekä omistajarakenteiden ja ohjauksen selvityksen. Hankinnan lopputuloksena asiantuntija toimittaa kattavan ja raportin ja siihen liittyvän tiivistelmän, jossa kolmen parhaan toteutusvaihtoehdon osalta on avattu niiden riskit ja hyödyt sekä käsitelty kutakin hankkeen näkökulmasta. Toteutusvaihtoehtojen valinnassa tulee huomioida seuraavat perusperiaatteet: - Ei toimi vapailla markkinoilla eli ei kilpaile yksityisen sektorin kanssa - Voittoa tavoittelematon ja aluetaloutta edistävä Yhtiö– ja hallintojärjestelmät Toteutusvaihtoehto voi olla esim. jokin seuraavista: A. Tuotetaan talon sisällä / yhtiöittäminen B. Yksi iso maakunnallinen yritys / täysin sopimuksiin pohjautuva toimijoiden verkosto, esim: b1. Sekamalli 1. keskustoimija + alueelliset yhtiöt b2. Sekamalli 2. keskustoimija + alueelliset omat toiminnot C. Keskustoimija, jonka jokainen kunta omistaa. D. Jokin muu vaihtoehto Omistus ja hallintorakenne: Selvityksen tulee ottaa kantaa siihen, minkälaisia taloudellisia seurauksia / vaikutuksia - apportit / taseensiirto - kiinteistöjen rooli (vuokratulot kunnalle) - veroseuraamukset - käyttöpääoma - mahdolliset tuottojen seuraamukset (ei tavoitella voittoa) - hallinnolliset ja erilaiset tukipalvelut Selvityksestä tulee käydä ilmi myös se, miten järjestetään omistus siten, että yksiköt saadaan toimimaan yhteen kannattavasti, kaikkia hyödyttävästi ja aluetaloutta edistävästi, samalla huomioiden se, että kaikki ovat yhtäläisesti taloudellisesti vastuussa. Selvityksen tulee ottaa huomioida ja ottaa kantaa myös siihen, miten omistus on järkevää järjestää niin, että varmistetaan kaikkien omistajaosapuolien päätöksenteon tasapuolisuus, jotta päätöksenteko on tasa-arvoista ja tasavertaista.
Hankintayksikkö: Sodankylän kunta
Hankintalaji: Palvelut
Osatarjoukset hyväksytään: Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään: Ei
Tarjouksen määräaika: 13.12.2019 12:00:00