Söderkullan kartanon kaavataloustarkastelu ja kunnallistekniikan yleissuunnittelu

Tehdäksesi tarjouksen kirjaudu sisään syöttämällä käyttäjätunnuksesi ja salasanasi ylhäällä oleviin kenttiin. Jos sinulla ei vielä ole käyttäjätunnusta, rekisteröidy käyttäjäksi valitsemalla ylhäällä olevasta valikosta "Rekisteröidy". Mikäli olet jo aimmin rekisteröitynyt Tarjouspalvelu -palveluun, ei sinun tarvitse luoda erillisiä tunnuksia Pienhankintapalveluun vaan voit käyttää Tarjouspalvelu -palvelun tunnuksia kirjautuaksesi sisään.
Hankintayksikkö: Sipoon kunta
Tarjouksen määräaika: 13.12.2019 14:00:00
Tarjouspyynnön nimi: Söderkullan kartanon kaavataloustarkastelu ja kunnallistekniikan yleissuunnittelu
Hankinnan kuvaus: Kaavataloustarkastelu- ja suunnittelualue käsittää alueen Söderkullantien ja Sipoonjoen välissä. Kaava-alue sijaitsee Söderkullan taajama-alueen luoteisreunassa, alle 1 km päässä Söderkullan keskustasta. Pohjoisessa alue rajautuu Hansaksen pientalo-asuinalueeseen, idässä Söderkullan kartanoon ja etelässä valtakunnallisesti arvokkaaseen Sipoonjoen maisema-alueeseen. Asemakaavan laatiminen on tällä hetkellä valmisteluvaiheessa. Asemakaava-alueesta on laadittu alustavat viitesuunnitelmat, jotka päivitettiin vuoden 2018 loppupuolella. Tämän tarjouspyynnön liitteenä on linkki Sipoon kunnan kaavoitussivustolle, josta löytää aiemmin laaditut viitesuunnitelmat ja muun julkisen kaavoitusaineiston. Suunnittelualueella tehtiin viitesuunnitelmien päivittämisen jälkeen vuonna 2019 tarkentavia selvityksiä, joissa todettiin rakennettavuuden ja maaperäolosuhteiden alueella olevan hyvin heikkoja. Alueella on myös haastavat olosuhteet pohjaveden ja sen suojelemisen osalta. Edellä mainitut selvitykset löytyvät tarjouspyynnön liitteinä. Nämä selvitykset ja muut seikat johtivat siihen, että olemassa olevat viitesuunnitelmat otettiin uudelleen käsittelyyn. Asemakaava-alueesta laaditaan uusi viitesuunnitelma ja tämän toimeksiannon tarkoituksena on laadittujen rakennettavuus-, maaperä- ja pohjavesiselvitysten avulla arvioida ja ohjata kaavaluonnoksen laatimista kaavatalouden näkökulmasta. Tarkoituksena on kaavataloustarkastelun avulla arvioida kuinka paljon kyseisille pohjaolosuhteille katujen ja kunnallistekniikan rakentaminen tulisi kustantamaan. Kunnan tavoitteena on, että kaavoitetun alueen tontinmyynnistä saatujen tulojen ja kunnalistekniikkan rakentamiseen käytettyjen menojen erotus mahdollistaisi myös palveluiden rakentamisen uuden alueen asukkaille (tontinmyyntitulot - infra > palveluhankintavara, palveluhankintavara ~= 8000 € * asukas). Kaavataloustarkastelussa kunta arvio tontinmyyntitulot ja konsultti infran rakentamisen kustannukset. Kaavataloustarkastelun tulisi olla alkuvaiheessa kevyt ja karkea, jotta nopeasti saataisiin tieto, onko kaava-alueen kaavoittaminen taloudellisesti kannattavaa. Kaavataloustarkastelussa tarkastellaan tarjouspyynnön liitteenä olevan kaavaluonnoksen mukaisen tielinjauksen ja muun kunnallistekniikan rakentamisen kustannukset yleisellä tasolla. Kaavataloustarkastelun toteuttaminen edellyttää infran/liikenteen suunnittelua ja kokenutta geosuunnittelijaa ottamaan kantaa pohjaolosuhteiden vaikutuksiin. Suunnittelussa pitäisi arvioida pohja- ja muiden ympäristöolosuhteiden vaikutus kunnallistekniikan rakentamisen kustannuksiin ja ohjata kaavoitusta kustannustehokkaisiin linjauksiin mm. katuverkon suunnittelun osalta. Toimeksianto on kaksiosainen. Ensimmäisessä vaiheessa tehdään yllä kuvattu kaavataloustarkastelu. Jos kaavataloustarkastelussa todetaan, että kaava-aluetta ei ole mahdollista toteuttaa kaavatalouden kannalta positiivisella tavalla, niin toimeksianto päättyy. Jos toimeksiannossa löydetään kaavataloudellisesti kannattava tapa toteuttaa alueen rakentamista, siirrytään toimeksiannossa toiseen vaiheeseen joka on kunnallistekniikan yleissuunnittelu. Tässä tarjouspyynnössä yleissuunnittelun toteuttaminen on optiona. Tämä tarkoittaa sitä, että tarjoajan on annettava tarjous sekä kaavataloustarkastelun että yleissuunnittelun osalta. Tilaaja käyttää yleissuunnittelusta tarjotun option ainoastaan siinä tilanteessa, että kaavataloustarkastelussa huomataan suunnittelun jatkaminen kannattavaksi. Kaava-alueen infran yleissuunnittelussa tarkennetaan kaavataloustarkastelussa tehtyjä suunnitelmia ja toteutetaan liitteenä olevan yleissuunnitteluprojektin kuvauksen mukaiset tehtävät.
Hankintayksikkö: Sipoon kunta
ALV-tunnus: 0203533-8
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja: Tekniikka- ja ympäristöosasto
Postiosoite: Martinkyläntie 94
Postinumero: 04131
Postitoimipaikka: Sipoo
Maa: Suomi
Puhelin: +358 406462573
Faksi:
Sähköpostiosoite: ville.kalima@sipoo.fi
WWW-osoite: www.sipoo.fi