Sipoon Nikkilän keskuspuiston rakennussuunnittelu

Tehdäksesi tarjouksen kirjaudu sisään syöttämällä käyttäjätunnuksesi ja salasanasi ylhäällä oleviin kenttiin. Jos sinulla ei vielä ole käyttäjätunnusta, rekisteröidy käyttäjäksi valitsemalla ylhäällä olevasta valikosta "Rekisteröidy". Mikäli olet jo aimmin rekisteröitynyt Tarjouspalvelu -palveluun, ei sinun tarvitse luoda erillisiä tunnuksia Pienhankintapalveluun vaan voit käyttää Tarjouspalvelu -palvelun tunnuksia kirjautuaksesi sisään.
Hankintayksikkö: Sipoon kunta
Tarjouksen määräaika: 4.3.2021 11:00:00
Tarjouspyynnön nimi: Sipoon Nikkilän keskuspuiston rakennussuunnittelu
Hankinnan kuvaus: Sipoon kunnan tekniikka- ja ympäristöosasto pyytää tarjousta Nikkilän keskuspuiston ”monimuotoisuus”-osan rakennussuunnittelun sekä tämän osan vieressä sijaitsevan pienemmän rajatun alueen yleissuunnittelun hankinnasta. Rakennussuunnittelun pohjana toimii keväällä 2020 laadittu keskuspuiston yleissuunnitelma (liite 1), joka toteutettiin Sipoossa osallistuva budjetointi -menetelmällä. Ensimmäisenä rakennettavan monimuotoisuus-puiston tarkoituksena on tuoda uudenlainen lisä lähiympäristössä sijaitsevien päiväkodin ja koulun piha-alueisiin. Monimuotoisuus-osiota on kuvattu yleissuunnitelmaraportissa seuraavalla tavalla: ”Keskuspuisto rajoittuu päiväkoteihin ja kouluihin. Oppilaitosten pihoilla on jo paljon leikki- ja liikuntavälineitä. Monimuotoinen puiston osa tuo uudenlaisen lisän lähioppimisympäristöön. Monimuotoisen luonnon keskellä on mahdollista tutkia luonnonilmiöitä ja erilaisia eliöitä. Puistoon jätetään myös lahopuita ja oppilaiden on mahdollista itse rakentaa sinne esim. hyönteishotelli. Pörriäisiä houkuttelevien niittyjen halki kulkee lapsia ja lapsenmielisiä innostavia kapeita pitkospuureittejä, jotka toimivat myös opiskelukäytössä.” Suunnittelukohteet sijaitsevat Nikkilän taajamassa päiväkoti Pikkusydämen länsipuolella (kts. liite 2). Karttakuvassa (liite 2) on esitetty rakennussuunnittelun piiriin kuuluva alue keltaisella värillä. Tulevista maankäytön suunnittelun tarpeista johtuen punaisella rajattu alue tulee lisäksi yleissuunnitella uudelleen (kts. liite 3, suunnitteilla uusia asuintaloja ko. alueelle). Yleissuunnittelussa monimuotoisuus-osioon esitettyjen painanneratkaisujen toteuttamiskelpoisuus tai mahdollinen toteuttamatta jättäminen tulee lisäksi tarkastella vielä yksityiskohtaisesti rakennussuunnittelun yhteydessä. Rakennussuunnittelu tulee toteuttaa kestävän ympäristörakentamisen (KESY) mukaisesti. Puisto tulee suunnitella huomioiden ympäristöystävällisyys, vähäpäästöisyys, monimuotoisuus, hulevesien luonnonmukainen käsittely sekä olevien maamassojen ja materiaalien hyödyntäminen ja kierrättäminen. Rakennussuunnittelu tulee toteuttaa esteettömän rakentamisen ohjeiden mukaisesti (kts. Esteettömän rakentamisen ohjeet, Hki kaupunki). Suunnittelussa tulee noudattaa erityisesti SuRaKu-ohjekortteja 2, 3, 4 & 5 (katso liitteet). Puistoon suunnitellut kaluste- ja alustaratkaisut tulee suunnitella esteettömiksi. Valitun tarjoajan tulee käynnistää suunnittelu välittömästi hankintasopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Toteutussuunnitelmat ja rakennusurakkakilpailutuksen asiakirjat tulee olla valmiina viimeistään 31.05.2021, jotta puiston rakentaminen voidaan käynnistää kesällä/alkusyksystä 2021. Tilaajalle luovutettavien suunnitelmien tulee sisältää: - Yleissuunnitelmaratkaisujen pohjalta toteutettava puisto- ja viheraluesuunnittelu, joka sisältää myös valaistussuunnittelun sekä puistoraittien suunnittelun. - Rakennussuunnitelmat, joiden perusteella tilaaja voi kilpailuttaa rakennusurakan. - Rakennussuunnitelmat sisältävät mahdollisen / tarpeen vaatiessa geoteknisen suunnittelun ja tarvittavat pohjatutkimukset. - Yleissuunnitelmavaiheen kustannuslaskelman päivittäminen. - Aikataulu toteuttamisen vaiheistamisesta ja valmistumisajankohdasta. - Mahdollisten rakennusaikaisten liikenteen poikkeusjärjestelyjen suunnitelman. Hankinta alittaa kansallisen kynnysarvon ja hankintamenettelyssä noudatetaan Sipoon kunnan pienhankintaohjetta. HANKINTAMENETTELY Hankintamenettely toteutetaan vaiheittain seuraavassa järjestyksessä: 1. Tarjousten avaaminen. 2. Tarjoajien soveltuvuuden tarkistaminen. 3. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen. Mahdolliset täsmennyspyynnöt lähetetään sähköisesti tarjoajan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. 4. Tarjousten vertailu. 5. Hankintapäätöksen teko ja päätöksestä ilmoittaminen tarjoajille sähköisesti tarjoajan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. 6. Hankintasopimuksen solmiminen tarjouskilpailun voittaneen tarjoajan kanssa.
Hankintayksikkö: Sipoon kunta
ALV-tunnus: 0203533-8
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja: Tekniikka- ja ympäristöosasto
Postiosoite: PL 7
Postinumero: 04131
Postitoimipaikka: Sipoo
Maa: Suomi
Puhelin: +358 401849631
Faksi:
Sähköpostiosoite: maria.mantyla@sipoo.fi
WWW-osoite: http://www.sipoo.fi