Pienhankintapalvelu

Salasana unohtunut?
suomi   finlandssvenska   svenska   Norsk   English  
Projektinhallintaohjelmisto

Tehdäksesi tarjouksen kirjaudu sisään syöttämällä käyttäjätunnuksesi ja salasanasi ylhäällä oleviin kenttiin. Jos sinulla ei vielä ole käyttäjätunnusta, rekisteröidy käyttäjäksi valitsemalla ylhäällä olevasta valikosta "Rekisteröidy". Mikäli olet jo aimmin rekisteröitynyt Tarjouspalvelu -palveluun, ei sinun tarvitse luoda erillisiä tunnuksia Pienhankintapalveluun vaan voit käyttää Tarjouspalvelu -palvelun tunnuksia kirjautuaksesi sisään.
Hankintayksikkö: SASKY koulutuskuntayhtymä
Tarjouksen määräaika: 9.9.2022 12:00:00
Tarjouspyynnön nimi: Projektinhallintaohjelmisto
Hankinnan kuvaus: SASKY koulutuskuntayhtymä (myöhemmin Sasky) pyytää tarjoustanne tässä tarjouspyynnössä kuvatusta ohjelmistosta hankehallintaan. Yleisenä tavoitteena on, että ohjelmiston avulla pystymme tukemaan hanketoiminnan yhdenmukaisempia toimintamenetelmiä ja suuntaamaan kehittämistä Saskyn strategisiin kehittämistavoitteisiin. Hankkeiden vaiheistus tukee toimintaprosessejamme ja eri vaiheisiin pystytään toteuttamaan työnkulkujen avulla hyväksymisprosesseja. Tavoitteena on kehittää myös tiedolla johtamista ja saada ohjelmiston avulla nopeasti ajankohtaista nykytilanteen tietoa hankkeiden taloudesta, toiminnasta ja tuloksista. Hankkeiden arviointia halutaan myös kehittää yhdenmukaisemmaksi ja tuloksia halutaan näkyvämmäksi. Saskyn strategia: https://sasky.fi/sasky/saskyn-strategia/ Sasky toimii usean kunnan alueella Pirkanmaalla ja Satakunnassa. Perussopimuksen mukaan Saskyn tehtävä on järjestää, ylläpitää ja kehittää peruskoulutuksen jälkeen annettavaa toisen asteen ammatillista koulutusta sekä yleissivistävää koulutusta. Oppilaitoksia on 10, henkilöstöä n. 550, joista 70 % opetushenkilöstöä. https://sasky.fi/sasky/ Saskyssä toimii Kehittämis-, innovaatio- ja kansainvälisyysyksikkö, jonka pääasiallisena tehtävänä on kehittämishankkeiden suunnittelu ja kokonaisvaltainen toteutus sekä raportointi (sisäinen, rahoittajat). Kehittämishankkeita on kansallisia ja kansainvälisiä yhteensä n. 30 kappaletta. https://sasky.fi/sasky/hankkeet/ Rahoittajina toimivat eri tahot (Opetushallitus, Opetus- ja kulttuuriministeriö, ELY, AVI, Sitra, Museovirasto) ja tästä syystä hankkeiden suunnittelu, toteutus ja raportointi ovat hyvin erityyppisiä. Kaikissa hankkeen vaiheissa on huomioitava rahoittajakohtaisia vaatimuksia toteutukselle, viestinnälle, rahoituksen seurannalle ja raportoinnille. Tämän lisäksi Saskyssä on prosesseja (esim. IT, kiinteistöt), joiden tekemiä hankintoja ja / tai toimintoja halutaan tulevaisuudessa hankkeistaa. Hankkeiden hallinnointi, talouden seuranta ja raportointi tapahtuu tällä hetkellä eri ohjelmistoissa. SASKY koulutuskuntayhtymän taloushallinnon ohjelmistojen päätoimittaja on Visma Public Oy. Kirjanpidon ohjelma on Intime. Budjetointi, raportointi ja konsernitilinpäätös hoidetaan jatkossa Talgrafin Accuna-ohjelman kautta, joka on yhteydessä Intimeen. Henkilöstöhallinnon järjestelmänä käytetään Visman PersonecFK ja F2. Ammatillisen koulutuksen opetushenkilöstön työajanseuranta hoidetaan Visma InSchool (Kurre, Primus, Wilma) -järjestelmän avulla. Siirtotiedoston kautta palkkakustannukset oikaistaan kuukausittain jälkikäteen tehdyn työajan mukaisesti oikeille laskentatunnisteille palkkaohjelman välityksellä. Hankkeiden toiminnassa ja viestinnässä ovat käytössä Office -ohjelmat ja MS Teams. Hankinnan kokonaiskustannukset ensimmäiseltä 4 vuodelta eivät saa ylittää 60 000 euroa (kuusikymmentätuhatta). Tarjouksen valintaperuste Valintaperusteena on kokonaistaloudellisesti hinta-laatusuhteeltaan parhaimmaksi arvioitu tarjous seuraavilla vertailuperusteilla ja painoarvoilla: Hinnan painoarvo on 30 % (max 30 pistettä), laskukaavana pienin annettu arvo /tarjottu arvo * maksimipisteet, Toteuttajan osaaminen ja kokemus, painoarvo on 10 % (max 10 pistettä), Soveltuvuus, painoarvo 60 % (max 60 pistettä), jokaisesta Kyllä -vastauksesta 1 piste. Tarjoajan kokonaispisteet lasketaan yhteen ja tarjouksista valitaan kokonaispistemäärältään eniten pisteitä saanut tarjous. Jos useampi tarjous saa saman pistemäärän, valitaan se tarjous, joka on saanut eniten pisteitä soveltuvuudesta. Tarjous hylätään, mikäli soveltuvuuden arvioinnissa pisteet jäävät alle 35 pisteen. Tarjous hylätään myös, mikäli tarjous ei vastaa tarjouspyyntöä tai jos tarjous saapuu myöhästyneenä. Tarjoukset, jotka ylittävät käytettävissä olevan määrärahan (60 000 euroa arvonlisäveroineen) jätetään huomioimatta. Hankinnassa noudatetaan JYSE 2014 – ja JIT2015 -ehtoja.
Hankintayksikkö: SASKY koulutuskuntayhtymä
Hankintalaji: Palvelut
Osatarjoukset hyväksytään: Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään: Ei
Tarjouksen määräaika: 9.9.2022 12:00:00