OULU SOUTH GOES GLOBAL -Asiantuntijapalvelut, kohdemaa Saksa

Tehdäksesi tarjouksen kirjaudu sisään syöttämällä käyttäjätunnuksesi ja salasanasi ylhäällä oleviin kenttiin. Jos sinulla ei vielä ole käyttäjätunnusta, rekisteröidy käyttäjäksi valitsemalla ylhäällä olevasta valikosta "Rekisteröidy". Mikäli olet jo aimmin rekisteröitynyt Tarjouspalvelu -palveluun, ei sinun tarvitse luoda erillisiä tunnuksia Pienhankintapalveluun vaan voit käyttää Tarjouspalvelu -palvelun tunnuksia kirjautuaksesi sisään.
Hankintayksikkö: Raahen kaupunki
Tarjouksen määräaika: 25.1.2021 12:00:00
Tarjouspyynnön nimi: OULU SOUTH GOES GLOBAL -Asiantuntijapalvelut, kohdemaa Saksa
Hankinnan kuvaus: OULU SOUTH GOES GLOBAL, ASIANTUNTIJAPALVELUITA KOSKEVA TARJOUSPYYNTÖ: Invest in -palvelut, kohdemarkkina Saksa OULU SOUTH GOES GLOBAL, EAKR-hankkeen tavoitteena on lisätä Oulun eteläisen alueen elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä monipuolistamalla ja vahvistamalla sen elinkeinorakennetta. Hankkeen toteutusaika on 1.1.2020-31.12.2022, ja sen päärahoittajana on Pohjois-Pohjanmaan liitto. Oulun eteläisellä alueella on käynnistynyt ja on käynnistymässä useita kansainvälisiä suurhankkeita, joita voidaan tukea kansainvälisellä proaktiivisella Invest in -toiminnalla, ja joita toisaalta voidaan hyödyntää kansainvälisessä Invest in -toiminnassa. Oulun eteläisen alueen suurteollisuudessa toimivat yritykset ovat lähtökohtaisesti kansainvälisiä ja potentiaaliset kumppanuudet löytyvät usein kansainvälisiltä markkinoilta. Alueen yritykset ovat myös voimakkaasti tuoneet esille tarpeen kehittää alueellista Invest in -toimintaa. Hankealue käsittää Oulun eteläisten seutukuntien alueen: 1) Raahen seutukunta 2) Nivala-Haapajärven seutukunta 3) Ylivieskan seutukunta 4) Haapaveden-Siikalatvan seutukunta. Tilaaja ja hankkeen hallinnoija Raahen seudun kehitys, pyytää tarjousta asiantuntijapalveluista tällä tarjouskyselyllä. HANKINNAN KUVAUS: Asiantuntijapalvelu: Tällä hankintailmoituksella kilpailutetaan OULU SOUTH GOES GLOBAL - (OSGG) -hankkeen Invest in -toiminnan kumppani Saksan toimenpiteille. Tavoitteena on löytää tällä kilpailutuksella asiantuntijapalvelun toteuttajaa työhön, joka operoi kohdemaassa Saksassa, tuntee Invest in -toiminnan kannalta varteenotettavat toimijat ja verkostot ja pystyy auttamaan yhteyksien luomisessa ja mahdollisten yhteistyökumppanien löytämisessä kohdemarkkinalta, joilla on kiinnostusta sijoittua hankealueelle. Tarjouksen sisältö ja palvelun hinta: a) Markkina-analyysi: haastattelut ja toimialapainopisteiden määrittäminen (fokuksen ja kohderyhmän identifiointi Saksassa). Analyysin pohjalta muodostetaan näkemys valittavista kohderyhmistä. b) Sijoittumisyhteydenotot potentiaalisiin yrityksiin/kumppaniehdokkaisiin/investoijiin Saksassa. Toimenpiteillä haetaan kohdemarkkinalta yrityksiä, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään tuotteitaan ja liiketoimintaansa Oulun eteläisen alueen seutukunnissa. Toiminta suunnataan sellaisten ulkomaisten investointien hakemiseen, jotka luovat seudulle työpaikkoja. c) Neuvotteluiden järjestäminen (tapaamisten lukumäärä arvioidaan analyysin yhteydessä), yhteistyötapaamisia ennalta valittujen potentiaalisten kumppaniehdokkaiden kanssa joko Teams-verkkoympäristössä tai verkostoitumismatkana kohdealueella Saksassa. d) Loppuraportointi Tarjoukseen pyydetään sisällyttämään suunnitelma siitä, miten tarjoaja aikoo asiantuntijapalvelun toteuttaa ja raportoida. Vähintään alustavia tuloksia markkina-analyysistä täytyy olla toimeksiantajan käytössä 1.4.2021 mennessä. Loppuraportti tulee olla toimitettuna viimeistään 31.5.2021. Asiantuntijapalvelu tulee laskuttaa viimeistään 1.6.2021. Toimeksiantaja on varannut asiantuntijapalveluun rahoitusta maksimissaan 18.000 €. (Alv 0%). Tarjouksessa on esitettävä asiantuntijapalveluiden kokonaishinta. Annetun hinnan tulee sisältää kaikki tutkimuksesta aiheutuvat kustannukset (mm. aineiston hankkiminen, asiantuntijatyö, matkakulut, päivärahat). Toimittajaksi valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimman, eniten laatupisteitä saaneen tarjouksen tehnyt tarjoaja. Kokonaistaloudellisuuden arvioinnissa käytetään pisteytystä, jossa valinnan kriteereinä tullaan käyttämään kokonaishintaa (20 %), asiakasreferenssejä ja yhteyksiä kohdealueelle (40 %) sekä toteutussuunnitelmaa ja osaamista (40 %). Asiakasreferenssien ja kohdealueen yhteyksien manuaalista pisteytystä tehtäessä huomioidaan ensisijaisesti kyseisen kohdealueen ja toimialan asiakasreferenssit. Toteutussuunnitelmaan ja osaamiseen liittyvää manuaalista pisteytystä tehtäessä huminoidaan ensisijaisesti vastaavientyyppisten asiantuntijapalveluiden toteuttaminen kohdemarkkinalla sekä esitetyn suunnitelman toteuttamiskelpoisuus. Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset on lähetettävä 19.1.2021 klo 12.00 mennessä. Kysymykset tulee lähettää Pienhankintapalvelu.fi –toimittajaportaalista. Samasta paikasta löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset. Mikäli tarjoaja huomaa tarjouspyynnössä epäselvyyksiä tai ristiriitoja tai jokin tarjouspyynnössä esitetty asia on tulkinnanvarainen, tarjoajan velvollisuus on tuoda asia esille toimittamalla tarkentava kysymys. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun turvaamiseksi muulla tavoin esitettyihin kysymyksiin ei vastata. Tarjoajan tulee tutustua annettuihin vastauksiin sekä käyttää hyväkseen mahdollisia täsmennettyjä tietoja tarjousta antaessaan. Tarjoukset on toimitettava viimeistään ma 25.1.2021 klo 12:00 mennessä. Hankintapäätös tehdään mahdollisimman pikaisesti tarjousajan päättymisen jälkeen. Tarjoukset on lähetettävä sähköisesti Pienhankintapalvelu.fi –toimittajaportaallista osoitteesta https://pienhankintapalvelu/raahe.
Hankintayksikkö: Raahen kaupunki
Hankintalaji: Palvelut
Osatarjoukset hyväksytään: Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään: Ei
Tarjouksen määräaika: 25.1.2021 12:00:00