Vahvaksi – osatyökykyisten työllistäminen -hankkeen työpajojen asiantuntijapalvelut

Tehdäksesi tarjouksen kirjaudu sisään syöttämällä käyttäjätunnuksesi ja salasanasi ylhäällä oleviin kenttiin. Jos sinulla ei vielä ole käyttäjätunnusta, rekisteröidy käyttäjäksi valitsemalla ylhäällä olevasta valikosta "Rekisteröidy". Mikäli olet jo aimmin rekisteröitynyt Tarjouspalvelu -palveluun, ei sinun tarvitse luoda erillisiä tunnuksia Pienhankintapalveluun vaan voit käyttää Tarjouspalvelu -palvelun tunnuksia kirjautuaksesi sisään.
Hankintayksikkö: Pudasjärven kaupunki
Tarjouksen määräaika: 4.3.2021 12:00:00
Tarjouspyynnön nimi: Vahvaksi – osatyökykyisten työllistäminen -hankkeen työpajojen asiantuntijapalvelut
Hankinnan kuvaus: Vahvaksi – osatyökykyisten työllistäminen -hankkeen tavoitteena on rakentaa Pudasjärvelle paikallinen osatyökykyisten työllistämisen malli. Hankkeessa nostetaan esille osatyökykyisten olemassa olevaa osaamista, panostetaan työkyvyn tunnistamiseen ja vahvistamiseen. Lisäksi kehitetään palvelupolkuja niin, että työllistyminen on mahdollista, motivoivaa ja kannattavaa. Hankkeen toiminnot juurrutetaan hankkeen aikana osaksi verkoston toimintaa. Pudasjärvellä yhdistykset työllistävät suuren osan vaikeassa työmarkkinatilanteessa olevista henkilöistä. Olemme nähneet tarvetta kehittää osatyökykyisten palveluiden palvelurakennetta välityömarkkinoilla. Tavoitteenamme on kehittää uudenlainen paikallinen toiminnallisen työkyvyn arvioinnin menetelmä yhdistysten palkkatukityöhön. Olemme yhteistyössä Pudasjärven kaupungin työllisyyspalveluiden Vahvaksi-hankkeen ja Livokas ry:n Osallisuudella työkykyä -hankeen kanssa suunnitelleet työpajoja toiminnallisen työkyvyn arvioinnin mallin kehittämiseen pudasjärveläisten yhdistysten palkkatukityö kohteisiin. Yhteistyökumppaneiksi kehittämistyöhön ovat lupautuneet välityömarkkinoiden yhdistykset, Pudasjärven työllisyyspalveluiden työntekijät ja TE-palveluiden työkykykoordinaattorit. Mukaan kehittämistyöhön etsitään työtehtävien räätälöinnin ja toiminnan arvioimisen asiantuntijoita Asiantuntijapalvelua hankitaan: - Pilottikohteiden palkkatukityön työnkuvien ja työtehtävien määrittelyyn, auki kirjaamiseen ja vertaamiseen avoimille työmarkkinoille saman tehtävän työkykyvaatimuksiin. Työtehtävissä painotus on kaupan-, kiinteistöhuolto-, metsätyö- ja hoiva-ala. - Työtehtävien vaatimustasojen määrittelyyn ja räätälöintiin työntekijöiden erilaisille työ- ja toimintakyvyille (työkyvyn arvioinnin portaat). - Toiminnan arvioimiseen ja mittaamiseen (työnohjaajien ja työntekijöiden näkökulmasta). - Tulosten kuvaamiseen. Ensimmäisten työpajojen teemat ja aikataulut on sovittu. (Tarjouspyyntö ei koske alla olevia työpajoja) • 1. työpaja 16.3.2021 klo 9-13. Työtoimintapaikkojen ohjaajien ja verkoston valmennus työkyvyn arviointiin liittyen. • 2. työpaja 6.4.2021.klo 9-13. Kuntoutuksen ja työkyvyn selvittelyn palvelupolut Pudasjärvellä. • 3. työpaja 4.5.2021. klo 9-13. Toiminnallisen työkyvyn arvioinnin toimintamallin suunnittelu. Tarjouspyynnön kohteena olevat työpajat. Muita työpajojen ja kehittämistyön alustavia teemoja: • Työtehtävien auki kirjaaminen yhdistysten palkkatukityötehtävissä, kevät 2021 • Työtehtävien räätälöinti ammatin työkykyvaatimuksiin ja muotoilu erilaisille työkyvyn tasoille sopiviksi, kevät 2021 • Työkyvyn arvioinnin kokeilu käytännössä pilotointi, kesä 2021 • Prosessin arviointi ja mittarit, syksy 2021-kevät 2022 • Palvelun arviointi ja jatkokehitys, syksy 2021-kevät 2022 Työpajat toteutetaan koronarajoitusten mukaisesti etänä Teams yhteydellä tai mahdollisuuksien mukaan lähitapahtumana Pudasjärvellä. Työpajojen pituus 4 h. Palveluntuottaja osallistuu työpajojen sisällön suunnitteluun ja tarjoaa mukana oleville yhdistyksille yksilöityä valmennusta esimerkiksi työtehtävien räätälöinnin tueksi. Palveluntuottajan tulee tehdä kehittämistyötä yhteistyössä hanketyöntekijöiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Tarjousten perusteella voidaan valita useita palveluntuottajia, joiden asiantuntijapalvelu tukee toiminnallisen työkyvyn arvioinnin menetelmä yhdistysten palkkatukityöhön toimintamallin kehittämistyötä.
Hankintayksikkö: Pudasjärven kaupunki
Hankintalaji: Palvelut
Osatarjoukset hyväksytään: Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään: Ei
Tarjouksen määräaika: 4.3.2021 12:00:00