Desinfioivat huuhtelulaitteet

Tehdäksesi tarjouksen kirjaudu sisään syöttämällä käyttäjätunnuksesi ja salasanasi ylhäällä oleviin kenttiin. Jos sinulla ei vielä ole käyttäjätunnusta, rekisteröidy käyttäjäksi valitsemalla ylhäällä olevasta valikosta "Rekisteröidy". Mikäli olet jo aimmin rekisteröitynyt Tarjouspalvelu -palveluun, ei sinun tarvitse luoda erillisiä tunnuksia Pienhankintapalveluun vaan voit käyttää Tarjouspalvelu -palvelun tunnuksia kirjautuaksesi sisään.
Hankintayksikkö: Pudasjärven kaupunki
Tarjouksen määräaika: 19.4.2021 15:00:00
Tarjouspyynnön nimi: Desinfioivat huuhtelulaitteet
Hankinnan kuvaus: Hankinnan kohteena on uuteen Pudasjärven Hyvän olon keskuksen hankittavat desinfioivat huuhtelulaitteet. Hankinta toteutetaan kokonaishankintana, jossa osatarjouksia ei hyväksytä. Hankinnan kohteena olevat laitteet vaatimuksineen on esitetty asiakirjaluettelon KSL-19052-000 mukaisessa asiakirjakokonaisuudessa. Hankittavien laitteiden kappalemäärät ja sijoituskohteet käyvät ilmi asiakirjasta KSL-19052-100 ja ovat seuraavat: - Desinfioiva huuhtelulaite, 3 kpl Laitteiden ehdottomat teknilliset ja toiminnalliset vaatimukset on esitelty asiakirjassa KSL-19052-HT07-01. Tarjouksen tulee sisältää laiteet toimitettuna, vastaanotettuna, asennettuna ja käyttökuntoon saatettuna seuraavin tarkennuksin ja lisäyksin; - toimittaja vastaa pakkausmateriaalien poistamisesta ja poiskuljetuksista - toimittajan on toimittava omatoimisessa ja hyvässä yhteistyössä hankkeen pääurakoitsijan kanssa Tarjouksien valintaperusteet: Tarjousten valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, jonka vertailuperusteena on halvin hinta, sisältäen laitteiden yhteishinnan. Vertailuhinta muodostuu summasta, johon lasketaan mukaan laitteiston hankinta, sekä kaikki huoltosopimukset. Tilaaja sitoutuu hankkimaan ainoastaan laitteiston. Kaikkien hankintayksiköltä veloitettavien kulujen ja maksujen tulee sisältyä ilmoitettuun tarjoushintaan. Matkakuluista, matka-ajasta, majoituksesta, koulutuksesta tai muista vastaavista kustannuksista ei voi vaatia erikseen korvausta. Takuuaika on vähintään 24 kk, alkaen tilaajan kirjallisesti hyväksymästä vastaanotosta. Muute ehdot: Kaikki esitetyt vaatimukset ovat ehdottomia vaatimuksia. Tarjoaja vakuuttaa vaatimusten täyttymisen palauttamalla tarjouksen liitteenä asiakirjan KSL-19052-HT07-01 Excel-muodossa täytettynä siten, että jokaisen täyttyvän vaatimuksen kohdalle merkitään kirjain ”X” sarakkeeseen ”Kyllä”. Lisäksi liitteenä tulee toimittaa vaatimustaulukossa pyydetyt selvitykset. Jos laite ei täytä ehdottomia vaatimuksia, tarjous hylätään.
Hankintayksikkö: Pudasjärven kaupunki
Hankintalaji: Tavarahankinnat
Osatarjoukset hyväksytään: Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään: Ei
Tarjouksen määräaika: 19.4.2021 15:00:00