Yyterin yleissuunnitelma

Tehdäksesi tarjouksen kirjaudu sisään syöttämällä käyttäjätunnuksesi ja salasanasi ylhäällä oleviin kenttiin. Jos sinulla ei vielä ole käyttäjätunnusta, rekisteröidy käyttäjäksi valitsemalla ylhäällä olevasta valikosta "Rekisteröidy". Mikäli olet jo aimmin rekisteröitynyt Tarjouspalvelu -palveluun, ei sinun tarvitse luoda erillisiä tunnuksia Pienhankintapalveluun vaan voit käyttää Tarjouspalvelu -palvelun tunnuksia kirjautuaksesi sisään.
Hankintayksikkö: Porin kaupunki
Tarjouksen määräaika: 4.1.2019 12:00:00
Tarjouspyynnön nimi: Yyterin yleissuunnitelma
Hankinnan kuvaus: Tarjouksia pyydetään Yyterin keskeisten alueiden yleissuunnittelusta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Porin kaupungin ja Visit Porin tehtävänä on kehittää Yyterin aluetta matkailu- kohteena ja kokonaisuutena. Tämä pitää sisällään alueen infran kokonaisuuden, strategisen kehittämisen sekä kohteen brändin ja markkinoinnin. Tarjouspyyntö koskee infran kokonaisuutta sekä alueen strategista kehittämistä. Porin kaupunki investoi vuosittain alueen kehittämiseen, ympärivuotiseen toiminnallisuuteen, saavutettavuuden parantamiseen sekä liiketoiminnan edellytysten parantamiseen. Kuluva vuosi oli ensimmäinen investointivuosi, jolloin keskityttiin rannan palveluiden parantamiseen. Viemärit uusittiin, rannalle lisättiin mm. wc-tiloja, suihku- ja lastenhoitotila, leikkivälineitä, penkkejä, pukukoppeja, roskiksia sekä lisäksi P-paikkoja lisättiin. Lisäksi luotiin pitkän aikavälin strategisia tavoitteita. Tarjouspyynnön liitteenä raportti jo tehdyistä töistä, runko strategisista tavoitteista, tietoa Yyterin kehittämisen aiemmista vaiheista, tietoa alueen ominaispiirteistä (Natura 2000 – alue), tietoa asemakaavasta, aluerajauksen kartalla, sekä havainnollistavaa videomateriaalia kehityksen kohteena olevasta alueesta. Tavoitteet: Tarkoituksena on laatia keskeisten alueiden maisemaa ja toimintojen kehittymistä kuvaava yleissuunnitelma, jonka pohjalta on mahdollista erikseen ja vaiheittain laatia toteutussuunnitelmia. Tavoitteena on lisätä Yyterin houkuttelevuutta, tunnistettavuutta, yleisilmettä, käytännön toimivuutta, sekä luoda uusia mahdollisuuksia Yyterin käyttäjille sekä uusia edellytyksiä liiketoiminnalle. Keskeisiä alueita ovat: 1. Yyterin alueen sisääntulo (Yyterinsantojentie) 2. Yyterin aukio, P-alue, ”punainen tupa” ja Hevospankintie 3. Dyynialue Alueet on rajattu liitteissä: YYTERI_ortokuva_2018.pdf ja YYTERI_Opaskartta.pdf Suunnittelutehtävä: - Yleissuunnitelma siinä laajuudessa kuin tarjoaja määrittelee, kuitenkin vähintään siten, että maisemointi, pintamateriaalit ja rakenteet esitetään. Suunnitelman keskeiset ratkaisut esitetään leikkaus- ja havainnekuvilla. - Yyterin aukion yleisilme, joka esitetään myös tarkoituksenmukaisilla kuvasovitepiirroksilla tai perspektiivikuvilla. Yyterin aukiolla on mahdollista toteuttaa toimintaa tukevaa rakentamista, alustaa, joka mahdollistaa tulevaa kokonaispalvelu-tasoa kasvattavaa liiketoimintaa sekä laajempaa käyttöä kaikkina vuodenaikoina. - Sisääntulon ”fiilis” Yyterin santojentiellä sekä Yyterin aukiolla. Aukion Hevospankintien puoleisessa laidassa on varikkoalueena toimiva alue, jolle tulee löytää suunnittelualueelta toinen sijainti kalusteiden ja huoltokoneiden säilyttämistä varten. - Tapahtuma-alue (asemakaavan mukainen rasterialue), toiminnot ja rakenteet. - Viitesuunnitelma rakentamisesta niille alueille, joilla on rakennusoikeutta. - Hanketasoinen kustannusarvio yleissuunnitelman toteuttamisesta. - Suunnittelutyön aikataulu, valmis kuitenkin viimeistään 31.3.2019. - Työ sisältää aloitusneuvottelun Porissa, tutustumiskäynnin Yyterissä sekä vähintään kaksi työkokousta suunnittelun aikana.
Hankintayksikkö: Porin kaupunki
Hankintalaji: Palvelut
Osatarjoukset hyväksytään: Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään: Ei
Tarjouksen määräaika: 4.1.2019 12:00:00