Luento, jonka aiheena on Vaikeiden asioiden puheeksiotto, palautteen antamisen taito. Luento on osa koulutustilaisuutta, jonka aiheena on Arvioiminen ja palautteen antaminen.

Tehdäksesi tarjouksen kirjaudu sisään syöttämällä käyttäjätunnuksesi ja salasanasi ylhäällä oleviin kenttiin. Jos sinulla ei vielä ole käyttäjätunnusta, rekisteröidy käyttäjäksi valitsemalla ylhäällä olevasta valikosta "Rekisteröidy". Mikäli olet jo aimmin rekisteröitynyt Tarjouspalvelu -palveluun, ei sinun tarvitse luoda erillisiä tunnuksia Pienhankintapalveluun vaan voit käyttää Tarjouspalvelu -palvelun tunnuksia kirjautuaksesi sisään.
Hankintayksikkö: Porin kaupunki
Tarjouksen määräaika: 31.8.2019 23:59:00
Tarjouspyynnön nimi: Luento, jonka aiheena on Vaikeiden asioiden puheeksiotto, palautteen antamisen taito. Luento on osa koulutustilaisuutta, jonka aiheena on Arvioiminen ja palautteen antaminen.
Hankinnan kuvaus: Porin kaupungin perusturva pyytää tarjoustanne Vaikeiden asioiden puheeksiotto, palautteen antamisen taito –luennosta. Luento on osa koulutustilaisuutta, jonka aiheena on Arvioiminen ja palautteen antaminen. Koulutus on suunnattu kuntouttavan työtoiminnan asiakkaita valmentaville ja ohjaaville henkilöille. Koulutuksen järjestää Satakunto-hanke. Satakunto-hanketta hallinnoi Porin kaupunki ja rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR) yhdessä Satakunnan kuntien, kaupunkien ja kuntayhtymien kanssa. Hankinnan ennakoitu arvo ei ylitä lain julkisista hankinnoista (1397/2016) 25 §:n mukaista kansallista kynnysarvoa. Tarjouskilpailua on edeltänyt ns. markkinoiden kartoitus. Tarjouspyyntö julkaistaan Porin kaupungin toimintaohjeiden mukaisesti pienhankinta.fi –toimittajaportaalissa. Hankinnan kohde on luento aiheesta Vaikeiden asioiden puheeksiotto, palautteen antamisen taito. Luennolle on varattu aikaa tunti (60 min). Näkökulman tulee olla työikäisissä kuntoutujissa. Luentoon varattu aika saa sisältää maksimissaan 10 minuutin keskustelulle varatun ajan. Luennon ensisijainen kohderyhmä ovat kuntouttavassa työtoiminnassa olevia asiakkaita ohjaavat työpaikkavalmentajat, joilla ei välttämättä ole sote-alan koulutusta tai tietämystä. Luennolle on kuitenkin vapaa pääsy myös muille kuntouttavassa työtoiminnassa olevien parissa toimiville. Luennon odotetaan tuottavan sekä kuntouttavassa työtoiminnassa olevia asiakkaita ohjaaville työpaikkavalmentajille (ei välttämättä sote-alan ammattilaisia) että Satakunnassa vaikeasti työllistyvien asiakkaiden parissa toimiville sote-, kuntoutus- ja työllisyysalan ammattilaisille uutta osaamista ja työkaluja mm.: • haastavien asioiden ja asiakastilanteiden kohtaamiseen, • vaikeiden asioiden puheeksi ottamiseen, • asiakkaan vahvuuksien esille tuomiseen / puheeksi ottamiseen, • sekä palautteen antamiseen asiakasta kunnioittavalla ja osallistavalla tavalla. Koulutustilaisuudella, jonka osana luento pidetään, pyritään toteuttamaan hankesuunnitelmaan kirjattuja seuraavia tavoitteita: • Satakuntalainen asiakas kokee osallisuutensa ja elämänhallintansa vahvistuneen, hän on osallinen kuntoutusprosessissaan. • Hankkeessa edistetään eri toimijoiden ja organisaatioiden yhteisiä toimintatapoja. • Alueen työikäisten kuntoutus on asiakaslähtöistä, työelämään suuntautuvaa ja sujuvaa. • Alueen ammattilaisia koulutetaan ja valmennetaan huomioimaan asiakkaan omat toiveet ja valmiudet. Luentomateriaalin tulee jäädä hankkeen käyttöön. Luentomateriaali jaetaan osallistujille sähköisesti ja julkaistaan hankkeen verkkosivuilla. Koulutustilaisuus, jonka osana luento toteutetaan on suunniteltu pidettäväksi perjantaina 8.11.2019 klo 9 – 15:30 Satasairaala (Sairaalantie 3, 28500 Pori) tiloissa. Tilaaja pidättää oikeuden vaihtaa tilaisuuden aikaa ja paikkaa. Tarjouspyyntö on erillisenä liitteenä.
Hankintayksikkö: Porin kaupunki
ALV-tunnus: 0137323-9
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja: perusturva
Postiosoite: Maantiekatu 31 A
Postinumero: 28120
Postitoimipaikka: Pori
Maa: Suomi
Puhelin: +358 447010050
Faksi:
Sähköpostiosoite: minka.leino-holm@pori.fi
WWW-osoite: http://www.pori.fi/