Luento, jonka aiheena on Työ- ja toimintakyvyn arviointi osana kuntouttavaa työtoimintaa. Luento on osa koulutustilaisuutta, jonka aiheena on Arvioiminen ja palautteen antaminen.

Tehdäksesi tarjouksen kirjaudu sisään syöttämällä käyttäjätunnuksesi ja salasanasi ylhäällä oleviin kenttiin. Jos sinulla ei vielä ole käyttäjätunnusta, rekisteröidy käyttäjäksi valitsemalla ylhäällä olevasta valikosta "Rekisteröidy". Mikäli olet jo aimmin rekisteröitynyt Tarjouspalvelu -palveluun, ei sinun tarvitse luoda erillisiä tunnuksia Pienhankintapalveluun vaan voit käyttää Tarjouspalvelu -palvelun tunnuksia kirjautuaksesi sisään.
Hankintayksikkö: Porin kaupunki
Tarjouksen määräaika: 31.8.2019 23:59:00
Tarjouspyynnön nimi: Luento, jonka aiheena on Työ- ja toimintakyvyn arviointi osana kuntouttavaa työtoimintaa. Luento on osa koulutustilaisuutta, jonka aiheena on Arvioiminen ja palautteen antaminen.
Hankinnan kuvaus: Hankinnan kohde on luento aiheesta työ- ja toimintakyvyn arviointi ja arvioinnin merkitys eri osapuolille (asiakkaan prosessi, palveluntarjoaja, sote-ammattilaiset) osana kuntouttavaa työtoimintaa. Luennolle on varattu aikaa 1 h 15 min (75 min). Näkökulman tulee olla työikäisissä kuntoutujissa. Luentoon varattu aika saa sisältää maksimissaan 15 minuutin keskustelulle varatun ajan. Koulutuksen, jonka osana luento toteutetaan, kohderyhmät ovat: • kuntouttavassa työtoiminnassa olevia asiakkaita ohjaavat työpaikkavalmentajat, joilla ei välttämättä ole sote-alan koulutusta tai tietämystä ja • kuntouttavassa työtoiminnassa olevien ja muiden vaikeasti työllistyvien asiakkaiden parissa toimivat sote- ja työllisyysalan ammattilaiset. Luennon odotetaan tuottavan sekä kuntouttavassa työtoiminnassa olevia asiakkaita ohjaaville työpaikkavalmentajille (ei välttämättä sote-alan ammattilaisia) että Satakunnassa vaikeasti työllistyvien asiakkaiden parissa toimiville sote-, kuntoutus- ja työllisyysalan ammattilaisille uutta osaamista ja vastauksia mm. kysymyksiin siitä, • mikä merkitys arvioimisella on osana asiakkaan kuntoutusprosessia, • mitä asioita työ- ja toimintakykyä arvioitaessa tulee huomioida, • millaista on laadukas arviointi ja • miten arvioida asiakasta osallistavalla tavalla. Koulutustilaisuudella, jonka osana luento pidetään, pyritään toteuttamaan hankesuunnitelmaan kirjattuja seuraavia tavoitteita: • Hankkeen toisena päätavoitteena on luoda asiakkaan tarpeita vastaava, moniammatillinen ja yhtenäinen kuntoutusketju Satakuntaan siten, että eri organisaatioiden henkilöstö toimii jatkossa yhtenäisillä toimintatavoilla, kun kohderyhmään kuuluva syrjäytymisvaarassa oleva työikäinen tulee heidän asiakkaakseen. • Satakuntalainen asiakas on osallinen kuntoutusprosessissaan. • Hankkeessa edistetään eri toimijoiden ja organisaatioiden yhteisiä toimintatapoja. • Hankkeen osatavoitteena on tukea hankkeen kohderyhmän oman elämän hallintaa sekä hallinnan kokemusta, toimintakykyä ja osallisuutta. • Alueen työikäisten kuntoutus on asiakaslähtöistä, työelämään suuntautuvaa ja sujuvaa. • Alueen ammattilaisia koulutetaan ja valmennetaan huomioimaan asiakkaan omat toiveet ja valmiudet. Luentomateriaalin tulee jäädä hankkeen käyttöön. Luentomateriaali jaetaan osallistujille sähköisesti ja julkaistaan hankkeen verkkosivuilla. Koulutustilaisuus, jonka osana luento toteutetaan on suunniteltu pidettäväksi perjantaina 8.11.2019 klo 9 – 15:30 Satasairaala (Sairaalantie 3, 28500 Pori) tiloissa. Tilaaja pidättää oikeuden vaihtaa tilaisuuden aikaa ja paikkaa.
Hankintayksikkö: Porin kaupunki
ALV-tunnus: 0137323-9
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja: perusturva
Postiosoite: Maantiekatu 31 A
Postinumero: 28120 Pori
Postitoimipaikka: Pori
Maa: Suomi
Puhelin: +358 447010050
Faksi:
Sähköpostiosoite: minka.leino-holm@pori.fi
WWW-osoite: http://www.pori.fi/