Pitkäkarin osayleiskaava ja siihen laadittavat selvitykset

Tehdäksesi tarjouksen kirjaudu sisään syöttämällä käyttäjätunnuksesi ja salasanasi ylhäällä oleviin kenttiin. Jos sinulla ei vielä ole käyttäjätunnusta, rekisteröidy käyttäjäksi valitsemalla ylhäällä olevasta valikosta "Rekisteröidy". Mikäli olet jo aimmin rekisteröitynyt Tarjouspalvelu -palveluun, ei sinun tarvitse luoda erillisiä tunnuksia Pienhankintapalveluun vaan voit käyttää Tarjouspalvelu -palvelun tunnuksia kirjautuaksesi sisään.
Hankintayksikkö: Raahen kaupunki
Tarjouksen määräaika: 16.11.2020 12:00:00
Tarjouspyynnön nimi: Pitkäkarin osayleiskaava ja siihen laadittavat selvitykset
Hankinnan kuvaus: Raahen kaupunki pyytää tarjousta Pitkäkarin alueen osayleiskaavan laatimisesta. Lisäksi pyydetään tarjous osayleiskaavaan tarvittavista selvityksistä. Suunnittelualue sijoittuu Raahen kaupungin keskustan tuntumaan, Kaupunginlahden luoteis- ja pohjoispuolelle. Suunnittelualueen rajaus on esitetty liitteessä 2. Työssä syntyvien asiakirjojen tulee täyttää saavutettavuusvaatimukset (WCAG 2.1 taso AA.) Suunnittelualueella sijaitsevat kiinteistöt: Raahen kaupungin Lahjoitusmaa-tila 678-402-1-50, 678-30-3001-1, 678-30-3001-2, 678-30-3001-4, 678-30-9908-0 sekä katu- ja yleisiä alueita. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 114,4 hehtaaria, josta vesipinta-alaa on noin 48,3 ha ja maapinta-alaa noin 66,1 ha. Suunnittelualue on kokonaisuudessaan Raahen kaupungin omistuksessa. Suunnittelualueella on voimassa osin seuraavat yleiskaavat: Raahen pohjoisten mannerrantojen osayleiskaava, (KV 25.6.2003 §59) Raahen keskeisten taajama-alueiden osayleiskaava ”RAAHE 2030” (KV 11.4.2007 §20) Raahen yleiskaavan I-II vyöhyke 4.4.1979 sekä kokonaan tai osittain seuraavat asemakaavat: Ak 91, Pitkänkarin oppilaitosten asemakaava (KV 3.2.1987) Akm 220, Hakotaurinlahden asemakaava ja asemakaavan muutos (KV 8.12.2014) Ak 49, XXX kaupunginosan asemakaava ja I kaupunginosan osan asemakaava ja asemakaavan muutos (Vahv. 20.7.1972) Työ tulee aloittaa heti kun hankintapäätös on saanut lainvoiman. Työn tulee olla luovutettavissa hyväksymiskäsittelyyn viimeistään kahden vuoden päästä hankintasopimuksen solmimisesta. Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset on jätettävä 28.10.2020 klo 15.00 mennessä. Kysymykset tulee lähettää Pienhankintapalvelu.fi - toimittajaportaalista. Samasta paikasta löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset 3.11.2020 klo 12.00 mennessä. Tarjoukset on toimitettava 16.11.2020 klo 12.00 mennessä sähköisesti Pienhankintapalvelu.fi - toimittajaportaalista osoitteessa https://pienhankintapalvelu.fi/raahe.
Hankintayksikkö: Raahen kaupunki
Hankintalaji: Palvelut
Osatarjoukset hyväksytään: Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään: Ei
Tarjouksen määräaika: 16.11.2020 12:00:00