Pienhankintapalvelu

Salasana unohtunut?
suomi   finlandssvenska   svenska   Norsk   English  
Yhteiskehittäminen Terveys ja Life Science hautomokonseptissa

Tehdäksesi tarjouksen kirjaudu sisään syöttämällä käyttäjätunnuksesi ja salasanasi ylhäällä oleviin kenttiin. Jos sinulla ei vielä ole käyttäjätunnusta, rekisteröidy käyttäjäksi valitsemalla ylhäällä olevasta valikosta "Rekisteröidy". Mikäli olet jo aimmin rekisteröitynyt Tarjouspalvelu -palveluun, ei sinun tarvitse luoda erillisiä tunnuksia Pienhankintapalveluun vaan voit käyttää Tarjouspalvelu -palvelun tunnuksia kirjautuaksesi sisään.
Hankintayksikkö: Oulun kaupunki
Tarjouksen määräaika: 5.8.2022 16:00:00
Tarjouspyynnön nimi: Yhteiskehittäminen Terveys ja Life Science hautomokonseptissa
Hankinnan kuvaus: HAUTOMOTOIMINNAN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ -HANKKEEN KILPAILUTUS, Yhteiskehittäminen Terveys ja Life Science hautomokonseptissa Hankinnan tausta Pyydämme tarjoustanne seuraavasta asiantuntijapalveluiden hankinnasta, joka liittyy Pohjois-Pohjanmaan liiton rahoittamaan EAKR-hankkeeseen. Tämä kilpailutus koskee Oulussa jo kehitettyjen yhteiskehittämismallien (innovaatioiden kehittäminen tarvelähtöisesti julkisen sektorin ja yritysten yhteistyönä) liittämistä osaksi parhaillaan rakennettavan terveys-, hyvinvointi- ja life science alan hautomotoiminnan mallia. Hankinnan kuvaus Laatia suunnitelma, miten tarvelähtöinen yhteiskehittämismalli liitetään osaksi terveys- ja life science alan hautomomallia. Aiemmin tehdyistä yhteiskehittämismalleista löytyy tietoa: CoHeWe: https://drive.google.com/file/d/1Anr62g-MSkp9VdolG44-cyyV5TNMVksP/view inDemand: https://www.indemandhealth.eu ja https://www.indemandhealth.eu/impacts-of-open-innovation-on-company-business-models-a-case-study-of-demand-driven-co-creation/. Hankkeessa on jo tuotettu taustatietoa alueellisista, kansallisista ja kansainvälisistä terveys-, hyvinvointi- ja life science alan hautomoista, jotka tarjouspyynnön toteuttaja saa käyttöönsä. Toimeksianto pitää sisällään seuraavia asioita: 1. Perehtyminen yhteiskehittämismalleihin ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen sähköiseen yhteiskehittämisalustaan (Orchidea). 2. Tarvelähtöisen yhteiskehittämismallin kytkemisessä hautomomalliin tulee huomioida: - yhteistyö Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen toimijoiden kanssa, keskeisiä yhteistyökumppaneita voivat olla esim. yhteiskehittämisestä vastaavat henkilöt ja yhteiskehittämismalleja aiemmin rakentaneet henkilöt - yhteistyö hankkeessa hautomomallia suunnittelevan konsulttiyrityksen kanssa - yhteiskehittämisessä mukana olleiden yritysten kokemusten hyödyntäminen (haastatteluiden tekeminen) 3. Lopputuloksena suunnitelma, kuinka yhteiskehittämismalli kytketään osaksi terveys-, hyvinvointi- ja life science hautomomallia. Suunnitelmassa tuodaan esille, millaiset perusedellytykset tulee huomioida, jotta suunnitelmaa voidaan myöhemmin lähteä toteuttamaan. Suunnitelmassa kuvataan, miten Orchidea-yhteiskehittämisalustaa voitaisiin hyödyntää lähteenä tarpeille, joissa on potentiaalia liiketoimintaideoiksi. Tarjouspyyntöön tulee liittää suunnitelma toimeksiannon läpiviennistä, joka sisältää ehdotuksen mallin rakentamisen työvaiheista, niissä käytettävistä työskentelymenetelmistä ja tarkennetun aikataulun, sekä ehdotuksen hankinnan toteuttamisen aikaisesta yhteydenpidosta palveluntuottajan ja tilaajan välillä. Työn tulee olla valmiina 31.12.2022 mennessä. Tarjouksen valintakriteerit ja pisteytys Tarjouksen valinnassa laadun painoarvo on 80% (80 pistettä). Tarjoajia pyydetään liittämään tarjoukseen kuvaukset seuraavista asioista liitelomakkeella 1: Työhön osallistuvien henkilöiden kokemus/tuntemus: a) julkisesta terveydenhuollosta, 0-10 p. b) yksityisestä terveydenhuollosta/yritystoiminnasta, 0-10 p. c) muusta liike-elämästä, 0-10 p. d) julkisista hankinnoista, 0-10 p. e) hautomotoiminnasta, 0-10 p. f) eri sektoreiden/toimialojen väliseen yhteiskehittämistoimintaan osallistumisesta ja/tai fasilitoinnista, 0-10 p. g) julkisen ja yksityisen sektorin välisestä yhteistyöstä, 0-10 p. h) erilaisista toiminnan rahoitusmalleista ja arvonluonnista, 0-10 p. Tarjoaja kuvaa liitelomakkeessa 1 omaa kokemustaan/tuntemustaan em. asioista ja viittaa todistuksiin ja muihin referensseihin. Todistuksia ymv. ei tarvitse liittää tarjoukseen, tilaajalla tulee olla mahdollisuus tarkistaa referenssit. Pisteitä ei anneta referenssien määrästä, vaan niiden vastaavuudesta hankittavan palvelun kanssa. Pisteytys arvioitavista seikoista on seuraava: 10 pistettä vastaa täysin, 8 pistettä vastaa hyvin, 6 pistettä vastaa melko hyvin, 4 pistettä vastaa melko huonosti, 2 pistettä vastaa huonosti ja 0 pistettä ei vastaa ollenkaan. Hinta Hankinnan kokonaisbudjetti on maksimissaan 28.000,00 € (alv 0 %). Tarjouksessa hinnat ilmoitetaan arvonlisäverottomina (alv 0 %) nettohintoina, joissa on otettu huomioon kaikki alennukset. Hinnan tulee sisältää matkakustannukset. Tarjouksessa tulee näkyä kokonaishinta vertailua varten. Mitään erikseen veloitettavia kustannuksia ei hyväksytä. Hinnat vertaillaan ilmoitettujen nettohintojen mukaan. Hinnan vertailupisteet 20. Projekti EAKR-hanke, toimintalinja React-EU, ”Hautomotoiminnan alueellinen yhteistyö”. Rahoittaja Pohjois-Pohjanmaan liitto. Sopimusehdot JYSE 2014 Palvelut (ohjelmistot: JIT 2015) Maksuehto Maksuehto on 21 pv netto, kun palvelu/tuote on hyväksytysti vastaanotettu ja lasku on saapunut. Viivästyskorko tulee olla korkolain (20.8.9182 / 633) 4 § 1 mom mukainen. Suurempaa kuin korkolain mukaista viivästyskorkoa ei hyväksytä. Tarjouksen voimassaolo Tarjouksen tulee olla voimassa kaksi (2) kuukautta tarjouksen viimeisestä jättöpäivästä. Hankinnasta päättäminen ja ilmoittaminen Hankinta tehdään kokonaistaloudellisin perustein, jossa ratkaisevat hinta ja tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset (laatu 80 pistettä, hinta 20 pistettä, yhteensä 100 pistettä). Tarjouspyyntöä vastaamattomia tai myöhässä saapuneita tarjouksia ei hyväksytä. Määrärahan riittämättömyys on hankinnan keskeyttämisen peruste. Tarjous ei saa ylittää hankinnan kokonaisbudjettia.
Hankintayksikkö: Oulun kaupunki
Hankintalaji: Palvelut
Osatarjoukset hyväksytään: Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään: Ei
Tarjouksen määräaika: 5.8.2022 16:00:00