VIDEOTUOTANNON PALVELUISTA MATKAILU-MARKKINOINTIMATERIAALIA VARTEN

Tehdäksesi tarjouksen kirjaudu sisään syöttämällä käyttäjätunnuksesi ja salasanasi ylhäällä oleviin kenttiin. Jos sinulla ei vielä ole käyttäjätunnusta, rekisteröidy käyttäjäksi valitsemalla ylhäällä olevasta valikosta "Rekisteröidy". Mikäli olet jo aimmin rekisteröitynyt Tarjouspalvelu -palveluun, ei sinun tarvitse luoda erillisiä tunnuksia Pienhankintapalveluun vaan voit käyttää Tarjouspalvelu -palvelun tunnuksia kirjautuaksesi sisään.
Hankintayksikkö: Limingan kunta
Tarjouksen määräaika: 16.4.2021 12:00:00
Tarjouspyynnön nimi: VIDEOTUOTANNON PALVELUISTA MATKAILU-MARKKINOINTIMATERIAALIA VARTEN
Hankinnan kuvaus: Limingan kunta pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön mukaisesti Attractive Oulu Region 2020 –hankkeen osatoteutuksen markkinointimateriaalin tuottamisen palveluista. Hankkeeseen on tehty muutoshakemus ja hanke jatkuu kesäkuuhun 2021 asti. Kyseessä on Syötteen, Kalajoen, Limingan, Oulun seudun ja Rokua Geopark matkailualueiden välinen yhteishanke. Hankeen päätavoitteena on nostaa Oulun seutu Suomen johtavaksi koulutus- ja asiantuntijavierailukohteeksi sekä vahvistaa Aasiassa kuvaa Oulun seudusta helposti saavutettavana, arktisia elämyksiä tarjoavana monipuolisena matkailualueena. Lähimarkkinoilla (Norjassa, Ruotsissa ja Venäjällä) tavoitteena on yksittäisten kuluttajien parempi tavoittaminen ja houkutteleminen Oulun seudulle. Tämä tarjouspyyntö koskee Limingan osatoteutuksen markkinointimateriaalin palveluja. Muut osatoteuttajat kilpailuttavat kyseiset palvelut itse. Hankittava palvelu Limingan kunta pyytää tarjouksia ostopalveluna hankittavista videotuotannon palveluista markkinointimateriaaliksi. Hankittavan palvelukokonaisuuden tarkoituksena on tukea Euroopan aluekehitysrahaston rahoittaman Attractive Oulu Region 2020-hankkeen tavoitteita. Hankinta kattaa hankintakauden aikana käynnistyvien markkinointimateriaali videotuotannon suunnitteluun ja toteuttamiseen tarvittavia palveluja. Hankintaan sisällytetään seuraavat palvelut: A. Markkinointimateriaaliksi tarkoitettujen 3-uloitteisten virtuaalikierrosten tuottaminen Limingan matkailu- ja muista nähtävyyskohteista. B. Videotuotantoa markkinointimateriaalin tuottamiseksi (tuotanto pitää sisällään kuvauksen, videon editoinnin ja materiaalin toimituksen tilaajalle). Tarvittava videotuotanto on pääsääntöisesti drone-kuvattamaa materiaalia. Hankinta toteutetaan puitejärjestelynä, joka tehdään määräajaksi, ajalle 26.4.2021–30.6.2021. Sopimus ei sisällä määräostovelvoitetta eikä yksinoikeutta hankinnan kohteena oleviin palveluihin. Hankinnan kohteena olevia palveluita käyttää Attractive Oulu Region 2020– hankkeen Limingan osatoteutus. Hankittavan palvelun tulee tukea hankkeen tavoitteita, jotka ovat: - Hankkeen tavoitteena on lisätä Limingan tunnettuutta kansainvälisenä matkailukohteena sekä kehittää ympärivuotista matkailua, matkailutoimijoiden yhteistyötä ja alueen valmiuksia kansainvälisten leirikoulujen ja asiantuntijavierailijoiden vastaanottamiseksi. Viestinnän pääkohderyhmänä ovat kansainväliset asiakkaat ja yhteistyökumppanit. Viestinnän tuotannon osalta hankkeen tarpeet liittyvät muun muassa markkinointimateriaali videotuotannon tekemiseen. Hankittava palvelu on kohdistetuille markkinoille. Hanke osallistuu messuille ja workshoppeihin ja muihin myynti- ja markkinointitapahtumiin Iso-Britanniassa, Italiassa, Japanissa ja Kiinassa. Lisäksi materiaalia käytetään matkanjärjestäjä tapahtumissa. Materiaalia laaditaan yhdessä hankkeen projektipäällikön kanssa.
Hankintayksikkö: Limingan kunta
ALV-tunnus: 0186553-2
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja:
Postiosoite: Liminganraitti 10
Postinumero: 91900
Postitoimipaikka: LIMINKA
Maa: Suomi
Puhelin: +358 405462338
Faksi:
Sähköpostiosoite: piia.leinonen@liminka.fi
WWW-osoite: http://www.liminka.fi