Markkinointimateriaalin tuottamisen palvelu

Tehdäksesi tarjouksen kirjaudu sisään syöttämällä käyttäjätunnuksesi ja salasanasi ylhäällä oleviin kenttiin. Jos sinulla ei vielä ole käyttäjätunnusta, rekisteröidy käyttäjäksi valitsemalla ylhäällä olevasta valikosta "Rekisteröidy". Mikäli olet jo aimmin rekisteröitynyt Tarjouspalvelu -palveluun, ei sinun tarvitse luoda erillisiä tunnuksia Pienhankintapalveluun vaan voit käyttää Tarjouspalvelu -palvelun tunnuksia kirjautuaksesi sisään.
Hankintayksikkö: Limingan kunta
Tarjouksen määräaika: 5.3.2021 11:27:00
Tarjouspyynnön nimi: Markkinointimateriaalin tuottamisen palvelu
Hankinnan kuvaus: Limingan kunta pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön mukaisesti Attractive Oulu Region 2020 –hankkeen osatoteutuksen markkinointimateriaalin tuottamisen palveluista. Hankkeeseen on tehty muutoshakemus ja hanke jatkuu kesäkuuhun 2021 asti. Kyseessä on Syötteen, Kalajoen, Limingan, Oulun seudun ja Rokua Geopark matkailualueiden välinen yhteishanke. Hankeen päätavoitteena on nostaa Oulun seutu Suomen johtavaksi koulutus- ja asiantuntijavierailukohteeksi sekä vahvistaa Aasiassa kuvaa Oulun seudusta helposti saavutettavana, arktisia elämyksiä tarjoavana monipuolisena matkailualueena. Lähimarkkinoilla (Norjassa, Ruotsissa ja Venäjällä) tavoitteena on yksittäisten kuluttajien parempi tavoittaminen ja houkutteleminen Oulun seudulle. Tämä tarjouspyyntö koskee Limingan osatoteutuksen markkinointimateriaalin palveluja. Muut osatoteuttajat kilpailuttavat kyseiset palvelut itse. Hankittava palvelu Limingan kunta pyytää tarjouksia ostopalveluna hankittavista markkinointimateriaalin tuottamisen palveluista. Hankittavan palvelukokonaisuuden tarkoituksena on tukea Euroopan aluekehitysrahaston rahoittaman Attractive Oulu Region 2020-hankkeen tavoitteita. Hankinta kattaa hankintakauden aikana käynnistyvien markkinointimateriaalin suunnitteluun ja toteuttamiseen tarvittavia palveluja. Hankintaan sisällytetään seuraavat palvelut: A. Suunnittelupalvelu, jonka sisältönä on esimerkiksi: o Markkinointimateriaalin ideointi ja tuottaminen. Kyseessä on kahden erillisen materiaalin suunnitteleminen. 1. Elämystuotteiden markkinointimanuaali, joka on suunnattu Italian ja Englannin markkinoille. 2. Koulutusmatkailun markkinointimateriaali, joka on suunnattu Japanin ja Kiinan markkinoille. B. Markkinointimateriaalin palvelun tuotanto (tuotanto pitää sisällään taiton ja materiaalin toimituksen tilaajalle), muun muassa: o erilaisten esitys- ja esitemateriaalien tuotanto o verkkoviestintään soveltuvan materiaalin tuotanto o kuvituspalvelut, infografiikka tai kuvien tuottaminen o erilaisten viestintätuotteiden suunnittelu ja toteutus (mm. esitteet ja esitetekstit) hankkeen logot huomioon ottaen (kts. yleisohjeet) o käännöspalvelut (suomi-englanti), tuotettava materiaali on pääsääntöisesti englanninkielistä. Hankinta toteutetaan puitejärjestelynä, joka tehdään määräajaksi, ajalle 8.3.2021–30.6.2021. Sopimus ei sisällä määräostovelvoitetta eikä yksinoikeutta hankinnan kohteena oleviin palveluihin. Hankinnan kohteena olevia palveluita käyttää Attractive Oulu Region 2020– hankkeen Limingan osatoteutus. Hankittavan palvelun tulee tukea hankkeen tavoitteita, jotka ovat: - Hankkeen tavoitteena on lisätä Limingan tunnettuutta kansainvälisenä matkailukohteena sekä kehittää ympärivuotista matkailua, matkailutoimijoiden yhteistyötä ja alueen valmiuksia kansainvälisten leirikoulujen ja asiantuntijavierailijoiden vastaanottamiseksi. Viestinnän pääkohderyhmänä ovat kansainväliset asiakkaat ja yhteistyökumppanit. Viestinnän tuotannon osalta hankkeen tarpeet liittyvät muun muassa printtiesitemateriaalien suunnitteluun ja tuotantoon. Hankittava palvelu on kahden erillisen tuotemanuaalin tekeminen kohdistetuille markkinoille. Hanke osallistuu messuille ja workshoppeihin ja muihin myynti- ja markkinointitapahtumiin Iso-Britanniassa, Italiassa, Japanissa ja Kiinassa. Lisäksi materiaalia käytetään matkanjärjestäjä tapahtumissa. Materiaalia laaditaan yhdessä hankkeen projektipäällikön kanssa. Tilaaja edellyttää, että markkinointimateriaalin tuottamisen palvelu kännistetään valitun toimittajan kanssa välittömästi hankintasopimuksen allekirjoittamisen jälkeen.
Hankintayksikkö: Limingan kunta
ALV-tunnus: 0186553-2
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja:
Postiosoite: Liminganraitti 10
Postinumero: 91900
Postitoimipaikka: LIMINKA
Maa: Suomi
Puhelin: +358 405462338
Faksi:
Sähköpostiosoite: piia.leinonen@liminka.fi
WWW-osoite: http://www.liminka.fi