Jätehuollon toiminnanohjausjärjestelmän käsite- ja tietomallinnus

Tehdäksesi tarjouksen kirjaudu sisään syöttämällä käyttäjätunnuksesi ja salasanasi ylhäällä oleviin kenttiin. Jos sinulla ei vielä ole käyttäjätunnusta, rekisteröidy käyttäjäksi valitsemalla ylhäällä olevasta valikosta "Rekisteröidy". Mikäli olet jo aimmin rekisteröitynyt Tarjouspalvelu -palveluun, ei sinun tarvitse luoda erillisiä tunnuksia Pienhankintapalveluun vaan voit käyttää Tarjouspalvelu -palvelun tunnuksia kirjautuaksesi sisään.
Hankintayksikkö: Pirkanmaan Jätehuolto Oy
Tarjouksen määräaika: 14.3.2021 23:00:00
Tarjouspyynnön nimi: Jätehuollon toiminnanohjausjärjestelmän käsite- ja tietomallinnus
Hankinnan kuvaus: Pirkanmaan Jätehuolto Oy hakee tietojärjestelmäkonsulttia ohjaamaan ja dokumentoimaan jätelaitosten yhteistä tietomallinnusprojektia. Jätehuollon ydintietojärjestelmä (erp) sisältää asiakas- ja kuljetustiedonhallinan kokonaisuuden. Tässä vaiheessa hankkeessa ovat mukana Pirkanmaan Jätehuolto Oy, Kiertokapula Oy, Jätekukko Oy sekä Rosk'n Roll Oy. Projektin tavoitteena on varmistaa ja dokumentoida yhteinen ymmärrys modulaarisen erp-ohjelmiston toiminnoista ja tietosisällöstä. Lisäksi tunnistetaan erp-kokonaisuuteen liittyvät integraatiotarpeet. Projektissa visualisoidaan vakiintuneilla menettelyillä jätehuollon ydintietojärjestelmän käsitteet, niiden tietosisällöt ja käsitteiden väliset yhteydet. Käyttötapauskuvauksilla ja esimerkkidatalla varmistetaan tietomallin toimivuus, tehokkuus ja taipuminen eri tilanteiden hallintaan. Hankittava konsulttityö koostuu käsite- ja tietotarveanalyysin tekemisestä, jossa tunnistetaan tietojärjestelmätyössä tarvittava yhteinen käsitteistö ja käsitteisiin liittyvät ominaisuustiedot. Konsultti ohjaa työtä ja kokoaa tulokset hyödynnettävään muotoon. Lisäksi konsultti kuvaa käsitteistöön perustuvan tietorakenteen vähintään ER-mallinnuksen keinoin. Mallinnuksen tulee olla riippumaton ohjelmistotoimittajasta tai mahdollisista alustaratkaisusta. Työn on oltava valmiina kesäkuun 2021 loppuun mennessä.
Hankintayksikkö: Pirkanmaan Jätehuolto Oy
ALV-tunnus: 0968008-1
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja:
Postiosoite: Kelloportinkatu 1
Postinumero: 33100
Postitoimipaikka: Tampere
Maa: Suomi
Puhelin: +358 405700965
Faksi:
Sähköpostiosoite: esa.nummela@pjhoy.fi
WWW-osoite: www.pjhoy.fi