Paltamon kunnan hallinnon ja talouden tarkastuspalvelut vuosille 2021 - 2023

Tehdäksesi tarjouksen kirjaudu sisään syöttämällä käyttäjätunnuksesi ja salasanasi ylhäällä oleviin kenttiin. Jos sinulla ei vielä ole käyttäjätunnusta, rekisteröidy käyttäjäksi valitsemalla ylhäällä olevasta valikosta "Rekisteröidy". Mikäli olet jo aimmin rekisteröitynyt Tarjouspalvelu -palveluun, ei sinun tarvitse luoda erillisiä tunnuksia Pienhankintapalveluun vaan voit käyttää Tarjouspalvelu -palvelun tunnuksia kirjautuaksesi sisään.
Hankintayksikkö: Paltamon kunta
Tarjouksen määräaika: 1.2.2021 12:00:00
Tarjouspyynnön nimi: Paltamon kunnan hallinnon ja talouden tarkastuspalvelut vuosille 2021 - 2023
Hankinnan kuvaus: Paltamon kunta pyytää tarjousta kuntalain (410/2015) 14.luvun 122 §:n mukaisen hallinnon ja talouden tarkastuspalveluista tilikausille 2021 – 2023 sekä optiovuosille 2024 - 2025. Toimikauden pituuden päättää lopullisesti Paltamon kunnanvaltuusto hankintapäätöksen tekemisen yhteydessä. Lisäksi tarjous pyydetään tilintarkastuslain (1141/2015) mukaisista kunnan määräämisvallassa olevien tytäryhtiöiden hallinnon ja talouden tarkastuksesta vuosille 2021 – 2023. Hankinta on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta. Hankinnoissa noudatetaan soveltuvin osin julkisista hankinnoista annetun lain (1397/2016) säännöksiä. Hankinnoissa noudatetaan avointa menettelyä, johon kaikki halukkaat voivat tehdä tarjouksen. Hankintayksikkö on Paltamon kunta, Tarkastuslautakunta, Vaarankyläntie 7, 88300 Paltamo. Kuntalain 122 §:n mukaisesti valtuusto valitsee hallinnon ja talouden tarkastamista varten tilintarkastusyhteisön. Tarkastuslautakunta huolehtii kuntalain 121.2 §:n 4. kohdan mukaisesti kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta. Tytäryhteisö toimii hankintayksikkönä tilintarkastajan valinnassa ja valintapäätöksen tekee tytäryhteisön yhtiökokous tai vastaava toimielin. Tarjouspyynnön yhteyshenkilöt tarkastuslautakunnan sihteeri Raija Leinonen, p. 044 2885 550, raija.leinonen@paltamo.fi ja tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Jyri Saastamoinen, p. 044 067 2695, jyri.saastamoinen@gmail.com. Tarkastustehtävien laajuus ja sisältö Tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajan tarkastettavaksi. Tilintarkastajan on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. Tilintarkastuksen edellytetään sisältävän kaiken lakisääteisen tilintarkastuksen. Mikäli hyvän tilintarkastustavan mukainen tarkastus edellyttää suurempaa työpanosta kuin alla on mainittu, tulee tarjoajan esittää perustelut poikkeavaan työarvioon. Paltamon kunnan hallinnon ja talouden tarkastus tilivuosina 2021-2023 kuntalain 122 ja 123 §:n mukaan: Kuntalain mukainen tilintarkastuksen laajuus, josta tarjous pyydetään ja jonka perusteella tarjoukset vertaillaan, on kymmenen (10) tarkastuspäivää vuodessa. Tarjouksessa tulee ilmetä tarkastuspäivien jako vastuullisen ja avustavan tilintarkastajan välillä. Korvaus suoritetaan toteutuneiden päivien perusteella. Kuntalain mukaisesta ilintarkastuksesta edellytetään tehtäväksi pääsääntöisesti tarkastuskohteessa. Paltamon kunnan tytäryhteisöjen tilintarkastus tilivuosina 2021-2023: Tytäryhteisön tilintarkastuksen laajuus, josta tarjous pyydetään ja jonka perusteella tarjoukset vertaillaan, on kaksi (2) tarkastuspäivää. Tytäryhtiön tarkastuksen osuus on eriteltävä tarjouksessa. Mahdollisten EU-hankkeiden edellyttämät tilintarkastajan varmennukset sisältyvät kokonaishintaan. Tilintarkastuskertomuksen lisäksi tilintarkastajan edellytetään antavan tarkastuslautakunnalle 1 – 2 kirjallista väliraporttia vuodessa tarkastussuunnitelmasta ja sen toteutumisesta, tarkastustyön kulusta ja tarkastustyössä tehdyistä havainnoista. Tilintarkastajan tulee olla pyydettäessä läsnä tarkastuslautakunnan kokouksissa. Tilintarkastajan veloituksetta käytettävissä olevat palvelut tarkastuskohteessa: Tilintarkastajalla on käytettävissään työtila ja liityntämahdollisuus IT-verkkoon. Tilintarkastajalle tarjotaan pääsy asianhallintaan ja taloushallinnon järjestelmiin, sekä kohtuulliset kopiointipalvelut. Tarjouksista hyväksytään kokonaistaloudellisesti edullisin. Kokonaistaloudellista edullisuutta arvioidaan seuraavin perustein (arviointikriteerit) ja prosentuaalisin painoarvoin: 1. Kokonaishinta vuodessa sisältäen varsinaisen tilintarkastuksen (max 40 pistettä) ja tytäryhtiötarkastuksen (max 20 pistettä) siinä laajuudessa kuin ne on tarjouspyynnössä esitetty. Vertailussa edullisimmasta hinnasta (alv 0 %) saa parhaan pistemäärän ja muut tarjotut hinnat suhteutetaan tähän periaatteella: maksimipistemäärä x edullisin hinta / tarjottu hinta 2. Laadun arviointiperusteet, max 40 pistettä, määräytyvät seuraavasti: Kunnan vastuullisen JHT –tilintarkastajan kokemus kuntien tilintarkastuksesta (enintään 20 pistettä) yli 10 vuotta 20 pistettä 5 – 10 vuotta 10 pistettä 2 – 4 vuotta 5 pistettä alle 2 vuotta 0 pistettä Kunnan tilintarkastuksen tiimiin nimettävien tilintarkastajien tarkastuskokemus (enintään 10 pistettä tilintarkastajien yhteenlasketun kokemuksen keskiarvosta) yli 10 vuotta 10 pistettä 5 – 10 vuotta 5 pistettä 2 – 4 vuotta 2 pistettä alle 2 vuotta 0 pistettä Tilintarkastusyhteisön tarkastuskokemus kunnista tai kuntayhtymistä max 10 pistettä yli 10 vuotta 10 pistettä 5 – 10 vuotta 5 pistettä 2 – 4 vuotta 2 pistettä alle 2 vuotta 0 pistettä.
Hankintayksikkö: Paltamon kunta
Hankintalaji: Palvelut
Osatarjoukset hyväksytään: Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään: Ei
Tarjouksen määräaika: 1.2.2021 12:00:00