Asbesti- ja haitta-ainekartoitukset 1/2019, Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

Tehdäksesi tarjouksen kirjaudu sisään syöttämällä käyttäjätunnuksesi ja salasanasi ylhäällä oleviin kenttiin. Jos sinulla ei vielä ole käyttäjätunnusta, rekisteröidy käyttäjäksi valitsemalla ylhäällä olevasta valikosta "Rekisteröidy". Mikäli olet jo aimmin rekisteröitynyt Tarjouspalvelu -palveluun, ei sinun tarvitse luoda erillisiä tunnuksia Pienhankintapalveluun vaan voit käyttää Tarjouspalvelu -palvelun tunnuksia kirjautuaksesi sisään.
Hankintayksikkö: Oulun Kaupunki
Tarjouksen määräaika: 26.4.2019 12:00:00
Tarjouspyynnön nimi: Asbesti- ja haitta-ainekartoitukset 1/2019, Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
Hankinnan kuvaus: Oulun kaupungin Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut pyytää tarjoustanne rakennusten asbesti- ja haitta-aineiden kartoituksesta, haitta-aineiden kaatopaikkakelpoisuuden selvittämisestä sekä käyttöpinta-alojen laskemisesta seuraavasti: Asbesti- ja haitta-ainekartoitukset tehdään yhteensä (4) neljästä kohteesta. Rakennuksia kohteissa on yhteensä 8. Kohteet on lueteltu myös tarjouspyynnön liitteissä. Käyttöpinta-ala tarkoittaa tontilla kaikkien käytössä olevien rakennusten ja rakennelmien yhteistä bruttopinta-alaa, ja mittoja hyödynnetään purku-urakan laskentavaiheessa. Tutkijalla/päävastuullisella asiantuntujalla tulee olla soveltuva koulutus/pätevyys toimia haitta-ainetutkijana ja työkokemusta vähintään 5 vuotta. Tiedot syötetään kohtaan 6. Yleiset kriteerit. Kriteerit huomioidaan arvioidessa tarjoajien soveltuvuutta kilpailussa. Asbesti- ja haitta-ainekartoitus suoritetaan aistinvaraisten ja tunnistamiseen perustuvien havaintojen lisäksi materiaalinäytteen otoin. Rakenteissa mahdollisesti olevia haitallisia aineita selvitetään rakenneavauksin. Koska rakennukset puretaan, avattuja rakenteita ei paikata. Materaalinäytteiden yksikköhinnat syötetään kohtaan 6. Yleiset kriteerit. Ohjeistusta: Haitta-ainekartoituksessa käytetään rakennustiedon ohjekorttien RT 18–11247 (Asbestikartoitus, tutkimusmenetelmä), RT 18-11244 (Haitta-ainetutkimus, tilaajan ohje) ja RT 18-11245 (Haitta-ainetutkimus) ohjeita soveltaen. Kartoituksesta laaditaan erillinen raportti, jota käytetään myöhemmin tilaajan toimesta rakennuksien myöhempien toimenpiteiden suunnittelussa. Liitteissä on raportoinnin inventointipohja, johon täytetään asbesti- ja haitta-aineiden sijainti ja määrät sekä tarvittavat toimenpide-ehdotukset ym. Liitteissä olevaan kohdeluetteloon merkitään käyttöpinta-alat. Liitteissä on lisäksi tilaajan hallussa olevaa lisämateriaalia, mm. piirustuksia ja aikaisempia tutkimuksia sekä valokuvia, tarjouksen tekemistä varten. Kaikista kohteista ei tilaajalla ole kuitenkaan materiaalia, joten se edellyttää tarjouspyyntövaiheessa käyntiä kohteissa. Kartoituksen tulee sisältää kaikki kenttätyöt ja siihen tarvittavat välineet (mm. sähköt, vedet kohteisiin). Kohteissa järjestetään kaikkia tarjoajia velvoittava kohdekierros. Tämä kierros järjestetään mahdollisten lähtötietojen puuttumisen vuoksi. Kohdekäynti järjestetään TIISTAINA 23.4.2019 kello 13.00 alkaen. Kierros aloitetaan Oulunsalossa osoitteesta Mökkiperäntie 29. Seuraava osoite on Kauppiaantie 14 Oulunsalossa. Em. kohteissa asuu vuokralainen. Tilaaja ilmoittaa vuokralaisille etukäteen kohdekäynnistä. Seuraava kohde on Papinjärventie 8 ja viimeinen kohde, Kaarnapurrentie 27, sijaitsee Jäälissä. Tutkimuksen yhteydessä laaditaan myös selvitys jätteiden kaatopaikkakelpoisuudesta, joka esitetään raportissa. (VnA 202/2006:n mukaiset jätteen kaatopaikkakelpoisuusanalyysit) Kohdekäynnin ja tarjouspyynnön liitemateriaalin perusteella lasketaan kaikille rakennuksille arviohinta asbesti- ja haitta-ainekartoituksesta alla olevien tilaajan antamien näytemäärien sekä kaatopaikkaselvityksen perusteella. Hinnan tulee sisältää näytteenoton, analysoinnin ja raportoinnin kustannukset. Tarjoajien vertailukelpoisuus kilpailutuksessa Näytemäärät Tarjoukseen lasketaan mukaan seuraavat näytemäärät/rakennus: - asbestinäyte, 4 kpl - PAH-näyte, 3 kpl - PCB-näyte, 2 kpl - raskasmetallinäyte, 3 kpl - lyijynäyte 2 kpl - öljyhiilivety C10-40, 2 kpl Yksikköhintojen perusteella määritetään lisänäytteet ja näytteidenottohyvitykset. Yhdisteanalyysien yksikköhinnat on annettu, jos tutkimuksen edetessä havaitaan ko. tutkimusta tarvittavan. Kohteet 1. Kauppiaantie 14, omakotitalo, 564-430-4-133, 152 m2, rakennusvuosi 1972 2. Kaarnapurrentie 27, omakotitalo, 564-409-58-19, 112 m2, rakennusvuosi 1962. Tässä kohteessa grillikotaa ei pureta, sillä entinen omistaja purkaa sen omaan käyttöön. Sitä ei siten myöskään tutkita. 3. Peltovainiontie 67, omakotitalo. 564-409-58-19, rakennusvuosi 1961 4. Mökkiperäntie 29, omakotitalo, 564-430-217-4 Talousrakennus, valmistunut 1983, kerrosluku 1 Asuntorakennus, valmistunut 1981, kerrosluku 1 Kohteista on tilaajalla niukasti tietoa, joten kohdekäyntien merkitys on suurempi. Tarjoukseen lisätään Tilaajan hankintajärjestelmän lomakkeelle erikseen näytteiden raportoinnin, analysoinnin ja näytteenoton yksikköhintakustannukset. Yksikköhinnat syötetään kohtaan ”6. Yleiset kriteerit”. Haitta-ainekartoituksen lisäksi konsultti mittaa käyttöpinta-alan kullekin kohteelle. Ko. asiakirjoja käytetään osana purkutyön hankinta-asiakirjoja. Pinta-ala tiedot toimitetaan erillisenä merkittynä kohdeluetteloon, joka löytyy tarjouspyynnön liitteistä. Hinnat/kohde syötetään kohtaan ”6. Yleiset kriteerit”. Näiden kaikkien em. toimenpiteiden perusteella muodostuu tarjouksen kokonaiskustannusarvio, joka otetaan vertailuperusteena huomioon valintapäätösvaiheessa (kokonaishinnaltaan halvin). Kokonaishinta syötetään Cloudia-järjestelmään kohtaan ”3. Hankinnan kohde”. Sopimuksissa noudatetaan konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja KSE 2013. Jos kohteet ovat tutkimuksen suorittamisen aikana vielä käytössä. käynneistä tulee sopia vuokralaisen kanssa erikseen. Kohteiden raportit tulee luovuttaa sähköisesti viimeistään 30.6.2019 klo 16.00 mennessä.
Hankintayksikkö: Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
ALV-tunnus: 0187690-1
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja: Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
Postiosoite: PL 32 (Solistinkatu 2)
Postinumero: 90015
Postitoimipaikka: Oulun kaupunki
Maa: Suomi
Puhelin: +358 447030521
Faksi:
Sähköpostiosoite: jari.poutiainen@ouka.fi
WWW-osoite: https://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/yhdyskunta-ja-ymparistopalvelut#