Kiviniemen kalasataman valaistuksen ja sähköturvallisuuden parantaminen

Tehdäksesi tarjouksen kirjaudu sisään syöttämällä käyttäjätunnuksesi ja salasanasi ylhäällä oleviin kenttiin. Jos sinulla ei vielä ole käyttäjätunnusta, rekisteröidy käyttäjäksi valitsemalla ylhäällä olevasta valikosta "Rekisteröidy". Mikäli olet jo aimmin rekisteröitynyt Tarjouspalvelu -palveluun, ei sinun tarvitse luoda erillisiä tunnuksia Pienhankintapalveluun vaan voit käyttää Tarjouspalvelu -palvelun tunnuksia kirjautuaksesi sisään.
Hankintayksikkö: Oulun Kaupunki
Tarjouksen määräaika: 30.8.2019 15:00:00
Tarjouspyynnön nimi: Kiviniemen kalasataman valaistuksen ja sähköturvallisuuden parantaminen
Hankinnan kuvaus: Oulun kaupunki, Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut pyytää tarjoustanne Oulun kaupungin, Kellon kaupunginosassa, Kivinimentie 254:ssä sijaitsevan Kiviniemen kalasataman hankinnoista. HANKINNAN KOHTEET Hankinnan kohteena ovat satama-alueen valaistuksen ja sähköturvallisuuden parantaminen. Kriittisin alue on sähkötolpassa olevan sähkökaapin uusiminen määräysten mukaisiksi. Samalla tarkistetaan sähkökaapin todellinen vaikutusalue ja mitoituksen riittävyys. Sähkökeskus tulee varustaa ulkokäyttöön soveltuvilla standardin mukaisilla pistotulpilla. Valaistuksen teho ei ole alueella riittävä, joten tehoja on lisättävä. Tällä on vaikutusta satama-alueen yleisturvallisuuteen. Valaisimina käytetään esim. led-valaisimia. Valaisimille on myönnettävä 10v takuu. Tilaajalla ei ole hallussaan mitään piirustuksia – ainoastaan valokuvat ja vuokralaisten haastattelut. Sen vuoksi kohdekäynti ennen tarjouskilpailun päättymistä on välttämätön. Kohdekäynnillä tarkistetaan alueen valaistus, arvioidaan aluesähköjärjestelmän turvallisuutta ko. sähkökaapin vaikutusalueella sekä määritellään muutenkin urakka-alueen rajat. VALINTAEHTO LIITTYEN OULUN KAUPUNGIN SATAMAHANKKEIDEN EMKR-AVUSTUKSIIN Oulun kaupunki on hakenut satamahankkeiden investointiavustusta vuonna 2019 näiden kahden sataman investointeihin. Myönteinen hankinta- ja valintapäätös sidotaan EMKR-tukihakemukseen siten, että hankinta toteutetaan, kun myönteinen päätös avustuksista saadaan. KOHDEKÄYNTI Tilaaja järjestää Kiviniemen kalasatamassa kohdekäynnin kaikille tarjoajaehdokkaille MAANANTAINA 12.8.2019 kello 08.00-10.00. Tuona aikana tarjoajat tutustuvat kohteeseen; sähkökaappiin, kytkentöihin, vaikutusalueisiin ja valaistukseen. Kierroksella on mahdollista haastatella sataman käyttäjiä. Kohdekäynti on ehtona tarjousten hyväksymisille. Kohdekierroksella mahdollisesti tarjouspyyntöön tulevat muutokset ja lisäykset kirjataan lisäkirjeenä tarjouspyynnön liitteeksi. Ne ovat sellaisenaan voimassa kilpailun loppuun saakka ja kohdekäynnin suorittaneet tarjoajat antavat tarjoukset myös lisäkirjeen osalta. HANKINTAMENETTELY Hankintamenettelynä on kansallisen kynnysarvon alittava kokonaisurakka. Urakoitsija hankkii kustannuksellaan kaikki tekniset laitteet varusteineen sekä asentaa ne sopimuksen mukaiseesti paikoilleen. Sopimukseen kuuluu lisäksi laitteistojen koestukset, dokumentoinnit sekä käyttäjien opastus. Tarjoaja antaa hinnan perustuen tarjouspyyntöön ja saatavilla olevaan liiteaineistoon sekä tietoon, joka saadaan kohdenäyttöjen aikana. SOVELTUVUUSVAATIMUKSIA Tarjoajalla on oltava riittävät taloudelliset, tekniset ja ammatilliset edellytykset hankinnan toteuttamiseen. Tarjoaja täyttää soveltuvuusvaatimustietoja kohtaan "soveltuvuusvaatimukset". VALINTAPROSESSI Tarjouksista valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous edellyttäen, että tarjous täyttää tarjouspyynnössä asetetut vaatimukset. Tarjous toimitetaan annettujen ohjeiden mukaan sähköisesti Cloudia –järjestelmään. Tarjouksen jättäminen Cloudia –järjestelmään edellyttää rekisteröitymistä ko. kilpailutusportaaliin (www.pienhankintapalvelut.fi), jos siihen ei ole jo rekisteröidytty. Lisätietoa järjestelmästä Cloudia Oy:n asiakaspalvelusta, puhelin 020 766 1077. Mahdolliset urakan sisältöön liittyvät kysymykset Cloudia -järjestelmän kautta. LISÄ- JA MUUTOSTYÖT Mahdollisia lisä- ja muutostöiden veloituksia sekä hyvityksiä varten toimittaja on velvollinen antamaan tarjouksen yhteydessä töistä sitovat yksikköhinnat. Liitteenä on tilaajan lisä- ja muutostyölomake, jota käytetään tarvittaessa. Yksikköhintojen tulee käsittää töiden vaatimat laitteet siirtokustannuksineen, asennus- ja työkustannukset, työnjohto- ja yleiskustannukset, siivouskustannukset sekä muut työstä johtuvat välittömät kustannukset. LISÄTIETOKYSYMYKSET Lisätietoja voi esittää TORSTAIHIN 15.8.2019 kello 16.00 mennessä Cloudia-järjestelmän kautta. Yksikköhintojen tulee käsittää töiden vaatimat laitteet ja materiaalit siirtokustannuksineen, asennus- ja työkustannukset, työnjohto- ja yleiskustannukset, siivouskustannukset sekä muut työstä johtuvat välittömät kustannukset. ARVIOITU TOIMITUKSEN VALMISTUMINEN Tarjouspyynnössä mainitut työt on oltava suoritettuna hyväksytysti lokakuun 2019 loppuun mennessä. SOPIMUSEHDOT Sopimuksessa noudatetaan YSE 1998 –sopimusehtoja. Sopimusluonnos löytyy tarjouspyynnön liitteistä. Tarjouskilpailu päättyy PERJANTAINA 16.8.2019 KELLO 15.00. YLEISTÄ KIVINIEMEN KALASATAMA Kiviniemen kalahalli sijaitsee Haukiputaan Kellon taajaman lounaispuolella Kellonlahden rannalla. Satama-alueella, jolla on useita omistajia, on venepaikoitusta huviveneille ja kalahallin eteläpuolella on kaksi laituria kalastusaluksille. Itäpuoleista laituria käytetään myös yksityisen palveluntarjoajan risteilyjen pysähdyspaikkana ja risteilyaluksen talvisäilytyspaikkana. Alueella toimii yksityinen osakeyhtiö, joka hoitaa alueen vierasvenesatamaa. Kalahallin ympäristössä on useita kalastusta tukevia varastorakennuksia ja samassa satamassa toimii yksityinen Kalapuohi, joka jalostaa ja myy alueen kalastajien saaliita. Kalahalli on valmistunut 1980-luvulla. Vesikate on uusittu 2013. Rakennus on puurunkoinen ja puuverhoiltu sekä harjakattoinen. Rakennuksessa on suora sähkölämmitys ja se on liitetty kunnalliseen vesi- ja viemäriverkkoon. Jätehuollosta vastaa Oulun kaupunki. Kalahallin (laitostunnus F08453) toiminta on pääosin kalan lajittelua ja perkausta sekä pakkausta. Pakatut kalat välivarastoidaan tarvittaessa kylmiöön. Osa hallista toimii myös kalamyymälänä, josta tapahtuu pienimuotoinen suoramyynti kuluttajille. Kalaa käsitellään satamassa ja hallissa yhteensä arviolta 1000 tn/vuosi, josta valtaosa on silakkaa. Se menee pääosin turkiseläinten rehuksi. Myös pienimuotoinen rannikkokalastus on vilkasta Kiviniemen satamasta käsin. Muikkua, lohta, siika, ahventa sekä kuoretta pyydetään merkittäviä määriä. Kiviniemi onkin Perämeren vilkkaimpia kalasatamia. Talvella, kun kalastusta ei ole, voidaan hallia käyttää uusien pyydysten rakentamiseen. EMKR-AVUSTUKSET Oulun kaupunki on mukana Perämeren rannikon kalatalousryhmän toiminnassa. Perämeren rannikon kalatalousryhmä on yksi manner-Suomen yhdeksästä kalatalouden paikallisesta toimintaryhmistä, joiden tehtävänä on kehittää kalataloutta (kaupallinen kalastus, vesiviljely ja kalan jalostus) alueelle laaditun strategian mukaisesti. Kalatalousryhmän kokonaisrahoitus vuosille 2015-2020 on n. 1 miljoonaa euroa, josta alueen kunnat maksavat n. 130 000€. Loppu rahoitus tulee Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta. Oulun kaupunki osuus kuntarahasta on 1 700€/vuosi. Kuntarahaa käytetään kalatalousryhmätoiminnan hallinnointiin.
Hankintayksikkö: Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
ALV-tunnus: 0187690-1
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja: Maa ja mittaus. luonnonvarat ja isännöinti
Postiosoite: PL 32 (Solistinkatu 2)
Postinumero: 90015
Postitoimipaikka: Oulun kaupunki
Maa: Suomi
Puhelin: +358 447030521
Faksi:
Sähköpostiosoite: jari.poutiainen@ouka.fi
WWW-osoite: https://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/yhdyskunta-ja-ymparistopalvelut#