Kuntoarvion päivitys, tutkimussuunnitelma, kuntotutkimus ja korjaustapaehdotus 2020, Rehulantie 7

Tehdäksesi tarjouksen kirjaudu sisään syöttämällä käyttäjätunnuksesi ja salasanasi ylhäällä oleviin kenttiin. Jos sinulla ei vielä ole käyttäjätunnusta, rekisteröidy käyttäjäksi valitsemalla ylhäällä olevasta valikosta "Rekisteröidy". Mikäli olet jo aimmin rekisteröitynyt Tarjouspalvelu -palveluun, ei sinun tarvitse luoda erillisiä tunnuksia Pienhankintapalveluun vaan voit käyttää Tarjouspalvelu -palvelun tunnuksia kirjautuaksesi sisään.
Hankintayksikkö: Oulun Kaupunki
Tarjouksen määräaika: 22.1.2020 16:00:00
Tarjouspyynnön nimi: Kuntoarvion päivitys, tutkimussuunnitelma, kuntotutkimus ja korjaustapaehdotus 2020, Rehulantie 7
Hankinnan kuvaus: Kuntoarvion päivitys, tutkimussuunnitelma, kuntotutkimus ja korjaustapaehdotus 2020, Rehulantie 7 OUKA/11443/02.08.01/2018 Oulun kaupunki pyytää tarjoustanne Rehulantie 7 (564-13-10-17) -osoitteessa sijaitsevan 2-kerroksisen puukerrostalon kuntoarvion päivittämisestä, tutkimussuunnitelman laatimisesta, kuntotutkimuksesta ja korjaustapaehdotuksen ja korjaustapaehdotuksen sisältämän kustannusarvion laatimisesta. Kohde sijaitsee Oulun kaupungin Karjasillan kaupunginosassa. Karjasilta on kokonaisuudessaan hyvin säilynyt, arvostettu ja haluttu Karjasillan jälleenrakennuskauden asuinalue (Rky 2009- alue). Karjasillan ainutlaatuisen laajan ja ehjän alueen laajuus on n. 1km² ja rakennuksia siellä on n.550. Ne on rakennettu pääosin 1940-59 välisenä aikana. Rehulantie 7 -kiinteistö on rakennettu vuosien 1955-59 välisenä aikana Niilo Mattilan suunnitelmien mukaan ja siihen tehty matala siipirakennus rakennettiin jo ennen v.1960. Pihalle kuljetaan Raivaajantien puolelta. Rakennuksessa on alun perin ollut kaksi porrashuonetta, 8 huoneistoa, liikehuoneisto ja kaksi autotallia matalassa osassa piha puolella. Kadun puolelta on omat sisäänkäynnit kahteen nykyiseen katutason huoneistoon ja itäpäädystä käynti entiseen kaupan tiloihin, joka on muutettu myöhemmin asuinkäyttöön. Rakennuksen kellaritiloissa on asumista palvelevia tiloja, sauna- ja varastotiloja sekä lämmönjakohuone. Rakennus on ollut öljylämmitteinen. Huoneistoissa on asukkaiden tekemiä pintakorjauksia. Rakennuksen porrashuoneet ovat alkuperäisintä osaa, käynniltään hyvin mitoitetut avopuuportaat kaiteineen kuvastavat puhtaasti jälleenrakennuskauden ilmettä ja rakennustapaa. Rehulantien puoleinen julkisivu on muuttunut alkuperäisestä liikehuoneiston ilmeestä suljetuksi, pensasaidalla rajatuksi etupihaksi. Rehulantie 7 kiinteistö on toiminut viimeiseksi kaupungin tukiasuntoina, josta asukkaat on irtisanottu ja kaupunki on valmistellut kohteen myyntiä. Perustiedot lyhyesti Kiinteistötunnus: 564-13-10-17 Kunto: huono Rakennusvuosi: 1952 Lämmitysmuoto: Öljy Pinta-ala: 590 m2 Tontin pinta-ala: 778 m2 Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut toteutti koordinoidusti hallinnoimissaan kohteissaan öljysäiliötarkastukset keväällä 2018. Tulosten perusteella ilmeni Rehulantie 7:ssä sijaitsevan rakennuksen maan alla olevassa öljysäiliössä reikä. Säiliö ja pilaantunutta maata poistettiin alueelta. Tutkimusten perusteella ilmeni rakennuksen välittömässä läheisyydessä korkeita hiilivetypitoisuuksia, jonka perusteella rakennuksen alla oleva maaperä ja rakennuksen pohjarakenteet tulisi tutkia tarkemmin mahdollisten maakerrosten ja rakennusten rakenteiden pilaantumisen levinneisyyden vuoksi. Kattavat tutkimukset ja maaperän puhdistus eivät ole mahdollisia kohtuullisin kustannuksin ilman rakennuksen purkamista. Geobotnian tekemän selvityksen perusteella alapohjasta otettiin öljysäiliön viereisestä kellaritilasta ainoastaan 2 näytettä, joka ei ole riittävä määrä toteamaan alapohjan ja sen alla olevan maakerroksen kuntoa. Rakennuksessa on todettu 3.1.2019 vesivahinko. Kovilla pakkasilla 3.1.2019 oli 2. kerroksessa päässyt käyttövesiputken liitos ja helmi vuotamaan, koska lämmitysöljy oli loppunut ja putket pikkuhiljaa jäätyneet. Vuotoa oli kestänyt useamman päivän, sillä kohteessa ei ollut päivystävää kiinteistönhoitoa ja vuoto havaittiin vasta tarkastuskäynnin yhteydessä. Rakennus on ollut kylmillään 3.1.2019 alkaen ja rakennukselle tulee osittain sähkö pääkeskuksesta, sillä rakennuksen vieressä on suojapumppaamo ja pumppaus on edelleen käynnissä. Virrat pumppaamolle otetaan rakennuksen pääkeskuksesta. Tutkijan on varauduttava siihen, että mahdolliset virrat tutkimuslaitteisiin otetaan esim. tutkijan omasta aggregaatista. Rakennukselle on haettu purkulupaa 9/2018. Rakennukselle on tehtävä kattavammat lisätutkimukset ja -selvitykset, jotta on mahdollista arvioida tarkemmin rakennuksen säilyttämis- ja purkamisperusteet. Tiivistelmä 1. Kuntoarvio 2. tutkimussuunnitelma Tarkoitus on päivittää vuoden 2017 kuntoarvio. Kuntoarvion lisäksi laaditaan tutkimussuunnitelma ja siinä kartoitetaan rakennusosien, laitteiden ja järjestelmien tekninen kunto sekä laaditaan PTS. Lisäksi siinä ehdotetaan tutkittavat kohteet kuntotutkimuksen suorittamiseksi. Varsinainen tutkimussuunnitelma tehdään erikseen erilliselle raportille. 3. Kuntotutkimus ja tutkimuskysymyksiä 4. Korjaustapaehdotus ja kustannukset Tutkimussuunnitelman pohjalta laaditaan kuntotutkimus, jossa selvitetään näytteidenotoin varioiden laajuus ja laatu. Tutkimuksen tulee sisältää mm. - vesivahinkokartoitus: miten rakenteet ovat vaurioituneet ja miten laajalta alueelta? - mitä joudutaan korjaamaan ja miten paljon? vrt. paljonko rakenteita ja osia on säilytettävissä? - tutkimus pohjautuu niihin tavoitteisiin, joilla rakennus on saatettavissa käyttökelpoiseen asemakaavan ja alkuperäisen käyttötarkoituksen mukaiseen kuntoon. Rakennuksen alkuperäinen käyttötarkoitus pyritään mahdollisesti palauttamaan. Alkuperäinen asemakaava sallii asumista sekä jonkin verran palvelutoimintaa. - kulttuurihistoriallisen säilyneisyyden kannalta rakennuksen julkisivut ja rakennuksen sisällä olevat yksityiskohdat tutkitaan samassa tutkimuksessa. Museovirasto on lausunut aiemmin vuonna 2018 säilyttämisen kannalta olennaiset yksityiskohdat. Lausunnot ovat tarjouspyynnön liitteenä. - öljyhiilivetypitoisuudet rakennuksen alta Tutkimusten pohjalta laaditaan korjaustapaehdotus, jossa esitetään korjausvaihtoehdot kustannuksineen. Jos rakennus otetaan tulevaisuudessa käyttöön, toimii tutkimuksen viitekehyksenä nykyinen asemakaava ja alkuperäinen käyttötarkoitus, joka on asuminen. Korjaustapaehdotus tehdään siten, että se tulee täyttämään asumisessa vaadittavat määräykset ja vaatimukset. Tutkimuksen tarkempi sisältö 1. Kuntoarvio Kuntoarvioiden tarkoituksena on selvittää kiinteistön rakenteiden ja järjestelmien kunto pintapuolisella tarkastelulla ja sen tulee sisältää PTS (pitkän tähtäimen suunnitelma) tyyppinen 10 -vuoden suunnitelma karkeilla kustannusarvioilla rakennuksen tulevia ylläpitokorjauksia varten. Samalla tehdään ns. riskirakenneselvitys. Kuntoarviot tehdään ohjeen RT 103097, Toimitilakiinteistön kuntoarvio mukaisesti. Kuntoarvioita tekevään työryhmään tulee kuulua vähintään seuraavat pätevyydet omaavat henkilöt: - LVV asiantuntija (LVI-teknikko/insinööri tai ylempi, vähintään 3v työkokemus) - IV asiantuntija (LVI-teknikko/insinööri tai ylempi, vähintään 3v työkokemus) - Sähköasiantuntija (Sähkö- ja automaatiotekniikan insinööri tai ylempi, vähintään 3v työkokemus) - Rakennuksen kosteusmittaaja (VTT-henkilösertifikaatti RT-kortiston mukaisesti) Referenssit Tarjoajan kuntoarvioita tekevän henkilöstön (Rakennuksen kuntoarvioijan, LVV-asiantuntijan ja IV-asiantuntijan) tulee olla tehnyt referenssikohteina viimeisen kolmen (3) vuoden aikana vähintään kolme kuntoarviota vastaavan tyyppisiin (koulu/asuinkerrostalo/päiväkoti/liikuntarak./sairaanhoitolaitos) kiinteistöihin. Referenssit on esitettävä tarjouksen liitteenä. Jokaisen työryhmän jäsenen tulee käydä henkilökohtaisesti arvioimassa oma osa-alueensa paikan päällä arvioitavassa kohteessa ennen tutkimuksen aloittamista. Kuntoarvio ja PTS toimitetaan PDF muodossa Tilaajalle. Lisäksi kuntoarvioijan tulee perehtyä Tilaajan aiempaan materiaaliin arvioitavasta kohteesta ja hyödyntää näitä tietoja arviossa. Tarjotut hinnat tulee sisältää kaikki kuntoarvion tekemiseen tarvittavat työt, raportin tekeminen, matkakulut, tarvikkeet yms. Nostimen käyttämisestä voidaan veloittaa erillishinnalla, nostimen käyttäminen tulee hyväksyttää Tilaajalla. Kuntoarvion tarjoushintaan tulee sisällyttää kaksi kahden tunnin mittaista esittelyä tuloksille. Palveluntuottajan tulee noudattaa työssään alalla yleisesti käytettyjä viimeisimpiä määräyksiä ja ohjeita (RYL, RATU, RTI-LVI, RIL) sekä kaikkia työturvallisuusmääräyksiä ja asetuksia. 2. Tutkimussuunnitelma Tutkimussuunnitelmassa tulee olla rakennusosittain tarkat selostukset, mitä näytteitä ja selvityksiä rakenteista, ilmanvaihdosta, putkistosta jne. tulee ottaa rakenteiden ja rakennusosien kunnon selvittämiseksi. Suunnitelmiin tulee pohjakuviin merkiten sekä erillisellä liitteellä ilmoittaa otettavien näytteiden määrät ja tyypit. Tutkimussuunnitelman tulee ohjata kunto- ja sisäilmatutkimuksia tekevälle taholle oikeat tutkintatavat lain mukaisia säädöksiä noudattaen. Esim. rakenteelliset tutkimukset ja raportointi tulee tehdä Ympäristöopas 2016, Rakennuksen kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus -oppaan menetelmiä mukaillen. Tutkimussuunnitelma toimitetaan PDF muodossa Tilaajalle. Lisäksi laatijan tulee perehtyä Tilaajan aiempaan materiaaliin arvioitavasta kohteesta ja hyödyntää näitä tietoja arviossa. 3. Kuntotutkimus Kuntotutkimuksen tarkoituksena on selvittää tutkimuksien ja näytteiden avulla rakennusmateriaalien ja rakennuksen osien kunto. Tutkimuksia tehdään tehtyjen tutkimussuunnitelman ja kuntoarvion pohjalta. Kuntotutkimuksien tulee perustua seuraaviin ohjeistuksiin: - Ympäristöopas 2016, Rakennuksen kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus - SuLVI ry:n ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien kuntotutkimusohjeistus (Sovelletaan myös RAU osalta) - SuLVI ry:n LVV-kuntotutkimusopas 2013 - BY 42 Betonijulkisivun kuntotutkimus 2013 - BY 41 Betonirakenteiden korjausohjeet 2016 Lisäksi erityisissä töissä noudatetaan seuraavia ohjeistuksia: - Liikuntapaikkajulkaisut 68, 73 ja 110 Tutkimukseen sisältyvät seuraavat KUNTOTUTKIMUKSET: A. sisäilmaselvitys B. rakennetutkimukset C. alapohjan ja alapohjan alapuolisen maaperän öljyhiilivetypitoisuuksien selvittäminen Koska rakennuksen vieressä olevassa öljysäiliössä on todettu 5/2018 öljyvuoto, tutkimukseen sisältyy tutkimussuunnitelman yhteydessä sisältyvä alapohjan ja alapohjan alapuolisen maaperän pilaantuneisuuden arvio, joka selvitetään näytteenotoin. Näytteenottoja tulee olla riittävä määrä tutkimuksen luotettavuuden takaamiseksi. Tehtyjä rakenneavauksia ei paikata ennaleen. Tarjoajan tulee ilmoittaa käyttämänsä akkreditoitu laboratorio sekä laboratorion erillinen hinnasto. Laboratorion tulee olla ruokaviraston hyväksymä sisäilmalaboratorio. Palveluntarjoajalla on oikeus vaihtaa käyttämäänsä laboratoriota sopimuskauden aikana ja laboratoriolla on oikeus hinnanmuutokseen. Laboratorion vaihtaminen tai hinnanmuutos edellyttävät aina Tilaajan hyväksynnän ja Tilaajalla on oikeus olla hyväksymättä kyseisiä muutoksia, jolloin sopimus voidaan purkaa. A. Sisäilmaselvitys 1. VOC mittaukset sisäilmasta - tarjoukseen lasketaan 2 mittausta 2. Mikrobimittaukset sisäilmasta - tarjoukseen lasketaan 4 kpl sisäilmanäytteitä B. Rakennetutkimukset 1. rakenteidenkosteusmittaukset (piikkimittauksia 5 kpl ja näytepalamittauksia 5 kpl). 2. mikrobivauriot, materiaalinäytteitä lasketaan tarjoukseen 8kpl 3. fysikaalinen toiminta: ilmatiiveys, lämmöneristävyys, ulkoverhouksen tuuletus 4. korkeusasema 5. vesi ja kosteusrasitukset C. Alapohjan ja alapohjan alapuolisen maapohjan tutkimukset 1. 4 kpl öljyhiilivety (C10-C40) mittauksia. Näytteidenotossa hyödynnetään Geobotnia Oy:n laatimia riskinarvioraporttia ja kunnostussuunnitelmaa. Kaikki rakennenäytteet sisältävät rakenteiden avauksen+ näytteenoton, laboratoriokustannukset, analysointi- ja raportointikustannukset. Lisäksi annetaan yksikköhinnat seuraavista näytteistä (sis. näytteenoton, analysoinnin ja raportoinnin): - VOC-näyte sisäilmasta - mikrobinäyte sisäilmasta - rakenteiden mikrobinäyte - rakennekosteusmittaus: piikkimittaus/kpl - rakennekosteusmittaus: näytepala/kpl - öljyhiilivetynäytteet C10-C40 Tarjouspyynnössä esitetyt näytteidenottomäärät ovat tilaajan arvioita. Jokainen tarjoaja antaa hinnat samoista määristä. Kun tutkimussuunnitelma on valmis, näytteenottomäärät tarkentuvat. Vähimmäishenkilöstö ja koulutusvaatimukset kuntotutkimuksissa: - Rakennusterveysasiantuntija (RTA) - Rakennetekniikan asiantuntija (Rakennustekniikan insinööri tai ylempi, vähintään 3. työkokemus) - LVV asiantuntija (LVI-teknikko/insinööri tai ylempi, vähintään 3v työkokemus) - IV-asiantuntijaa (LVI-teknikko/insinööri tai ylempi, vähintään 3v työkokemus) - Sähköasiantuntija (Sähkö- ja automaatiotekniikan insinööri tai ylempi, vähintään 3v työkokemus) REFERENSSIT Tutkimuksia tekevän henkilöstön (Rakennetekniikan-, LVV- ja IV -asiantuntijan) tulee olla tehnyt referenssikohteina viimeisen kolmen (3) vuoden aikana vähintään viisi kunto- tai sisäilmatutkimusta vastaavalaisiin (koulu/asuinrakennus/päiväkoti/liikuntarak./sairaanhoitolaitos) kiinteistöihin. Referenssit on esitettävä tarjouksen liitteenä. 4. Korjaustapaehdotus Tutkimuksista tulee tehdä raportti, jossa ilmoitetaan tutkimuksien tulokset sekä korjaustapaehdotukset ja -selostukset. Raporttia tulee voida käyttää perusparannusten suunnittelun pohjana. Korjauksista esitetään myös arvioidut kustannukset. Kuntotutkimusraportti ja korjaustapaehdotus toimitetaan PDF muodossa Tilaajalle. Korjaustapaehdotuksen yhteydessä esitettävät piirustukset toimitetaan dwg- ja pdf-muodossa. LISÄTYÖT Mahdolliset lisätyöt sovitaan aina etukäteen tilaajan kanssa. Mahdollisissa lisätöissä käytetään tarjouksessa esitettyjä tuntihintoja €/h (alv 0%) sekä muita yksikköhintoja. Tuntihintojen tulee sisältää mahdolliset matkakustannukset, päivärahat ja majoituskustannukset. Lisätöistä sovitaan aina tilaajan kanssa etukäteen. Yksikköhinnat syötetään tarjouspyynnössä kohtaan "Yleiset kriteerit". Lisätyömäärittelyt ja -kustannukset lisätään tilaajan muutos- ja lisätyöpohjalle. Pohja löytyy tarjouspyynnön liitteistä. TARJOUSKILPAILUSTA POISSULKEMINEN Tarjoaja, joka ei täytä tarjouspyynnössä asetettuja vaatimuksia tai joka antaa vääriä tietoja tai joka ei toimita esitettyjä liitteitä tai joka ei asetetussa määräajassa toimita pyydettyä selvitystä, suljetaan tarjouskilpailusta. Tutkimuksesta laadittavan raportin tulee olla valmis 30.4.2020. Raportti luovutetaan tilaajalle sähköisessä muodossa. Näytteenoton tulosten valmistumisen ja analysoinnin aikataulujen epävarmuuksien vuoksi raportin luovutusaikataulu on alustava. Sopimuksissa noudatetaan konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja, KSE 2013. Kohdekäynti on pakollinen. Käynnille ilmoittaudutaan sähköpostitse osoitteeseen jari.poutiainen@ouka.fi. Kuittaus tapahtuu paikan päällä. Kohdekäynti järjestetään PERJANTAINA 17.1.2020 kello 12.00-13.00. Kohdekäynnille on hyvä varautua taskulampuin, sillä rakennus on käytännössä sähkötön. Tarjouskilpailu päättyy 22.1.2020 kello 16.00. 17.1.2020 Lisäkirje ja tarkennukset 17.1.2020 Muutos tarjouspyynnön sisältöön kohdekäynneillä osallistuneiden kesken: • Mikrobinäytteiden tutkimusmenetelmässä sovelletaan asumisterveysohjetta: Mikrobikasvu todetaan ensisijaisesti rakennusmateriaalista kasvatukseen perustuvalla laimennossarja- tai suoraviljelymenetelmällä ja mikroskopoimalla tehdyllä analyysillä. Näytemäärät, jotka on ilmoitettu tarjouspyynnössä, lasketaan näiden tutkimuksien mukaisilla kustannuksilla ja näillä tutkimusmenetelmillä. Tutkimussuunnitelman aikana menetelmät voivat vielä tarkentua. Näytteiden tarkkoja koordinaatteja ei ilmoiteta tarjouspyynnössä, vaan konsultti esittää ne myöhemmin tutkimussuunnitelmassa. • Rakenteiden kosteusmittausnäytteitä näytepalamittauksina on tarjouspyyntöön laskettu 5. Mikrobivaurionäytteitä otetaan 8 kpl. Rakenneavauksista otettavat näytteet sisältävät: rakenteiden avauksen+ näytteenoton, laboratoriokustannukset, analysointi- ja raportointikustannukset. Tutkimussuunnitelmassa siis tarkistetaan määrät ja paikat myöhemmin. Tässä kohtaa rakenneavauksia lasketaan siten 13 kpl. • Alapohjan ja alapohjan alapuolisen maaperän tutkimukset: 4 kpl öljyhiilivety (C10-C40) mittauksia. Rakenneavauksia on 4, mutta näytteitä tulee ottaa sekä alapohjan betonista että alapohjalaatan alla olevasta maaperästä. • Tarkennuksena, että kun yksi näyte otetaan, se sisältää rakenteiden avauksen+ näytteenoton, laboratoriokustannukset, analysointi- ja raportointikustannukset. Rakenteita EI paikata ennalleen. • Konsultin käyttämän laboratorion on oltava akkreditoitu. • Korkeusasemalla tarkoitetaan maaston muotoja rakennuksen vierellä ja miten rakennus sijoittuu tontilla. Onko maasto esim. sen muotoinen, että se viettää rakennukseen päin, jolloin perustukset joutuvat kovemmalle kosteusrasitukselle. Valinta suoritetaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen perusteella, jossa vertailuperusteena on halvin hinta. Hinta on annettava kokonaishintana tarjouspyynnössä esitettyjen toimenpiteiden ja näytemäärien osalta.
Hankintayksikkö: Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
ALV-tunnus: 0187690-1
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja: Maa ja mittaus. Luonnonvarat ja isännöinti
Postiosoite: PL 32 (Solistinkatu 2)
Postinumero: 90015
Postitoimipaikka: Oulun kaupunki
Maa: Suomi
Puhelin: 044-703 0521
Faksi:
Sähköpostiosoite: jari.poutiainen@ouka.fi
WWW-osoite: https://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/yhdyskunta-ja-ymparistopalvelut#