CityIoT Nopeat kokeilut 4

Tehdäksesi tarjouksen kirjaudu sisään syöttämällä käyttäjätunnuksesi ja salasanasi ylhäällä oleviin kenttiin. Jos sinulla ei vielä ole käyttäjätunnusta, rekisteröidy käyttäjäksi valitsemalla ylhäällä olevasta valikosta "Rekisteröidy". Mikäli olet jo aimmin rekisteröitynyt Tarjouspalvelu -palveluun, ei sinun tarvitse luoda erillisiä tunnuksia Pienhankintapalveluun vaan voit käyttää Tarjouspalvelu -palvelun tunnuksia kirjautuaksesi sisään.
Hankintayksikkö: Oulun kaupunki
Tarjouksen määräaika: 13.12.2019 15:00:00
Tarjouspyynnön nimi: CityIoT Nopeat kokeilut 4
Hankinnan kuvaus: CityIoT -hankkeessa on tavoitteena testata ja pilotoida yrityksiä, kaupunkia ja kuntalaisten elämää helpottavia uusia digitaalisia palveluita ja ratkaisuja. Tähän pyritään 1. rakentamalla Oulun kaupungin kiinteistöihin IoT-pilotointiympäristöjä, 2. aktivoimalla yrityksiä yhteiseen kehittämiseen Oulun kaupungin kanssa pilotointiympäristöjä hyödyntämällä ja kokeilemalla ratkaisuja käytännössä, 3. rakentamalla avoin dataintegraatioalusta pilotointiympäristöjen tarpeisiin, 4. mahdollistamalla erilaisista IoT-laitteista saatavien tietojen hyödyntäminen sekä yritysten liiketoiminnassa, että kaupungin omiin tarpeisiin ja 5. edesauttamalla uusien langattomien ja IoT-teknologioiden kehittymistä. CityIoT hankkeessa ovat mukana Oulu, Tampere, Oulun yliopisto, Oulun ammattikorkeakoulu ja Tampereen teknillinen yliopisto. Lisätietoja hankkeesta ja hankkeessa jo toteutetuista piloteista löytyy osoitteesta: www.cityiot.fi 6Aika: Tulevaisuuden toimijariippumaton dataintegraatioalusta (CityIoT) -hanke pyytää tarjouksia nopeisiin kokeiluihin kehittämään kiinteistöjen kunnossapitoa ja elinkaarenhallintaa. Hankeideoiden on tuettava CityIoT-hankkeen tavoitteita. Kokeilujen tarkoituksena on etsiä IoT teknologiaa hyödyntäviä ratkaisuja, jotka helpottavat kiinteistöjen huoltoa ja ylläpitoa. Nopeat kokeilut ovat kestoltaan noin 3kk hankkeita ja tarjoavat yrityksille mahdollisuuden pilotoida prototyyppivaiheessa olevia tuotteita ja palveluja oikeassa ympäristössä oikeiden käyttäjien kanssa. Pilotoinnin kestoa voidaan sovittaa tapauskohtaisesti. Pilotista kerättävä data tulee siirtää hankkeessa ylläpidettävälle alustalle. Tarjoaja esittää oman kokeilunsa suunnitelman perusteluineen ja kustannusarvioineen liitteenä olevalle lomakkeelle. Valituksi tullut tarjoaja vastaa siitä, että laskutettu määrä käytetään suoraan kokeilun kustannusten kattamiseen. Valittu tarjoaja on velvollinen raportoimaan kokeilun päätyttyä kokeiluun käytetyt resurssit, jotka ovat olleet kokeilun kokonaishinnan perusteina. Pilotointi ostetaan palveluna. Ilmoitetut kustannukset tulee kattaa myös tarvittavat asennukset ja IoT järjestelmien mahdolliset kaapeloinnit. Mahdollisuuksien mukaan käytettävä langatonta teknologiaa. Kustannuksien tulee kattaa myös kokeilun loputtua mahdolliset kiinteistöä koskevat ennallistamiset. Arviointiraati valitsee tarjotuista kokeiluehdotuksista pisteyttämällä enintään 4 kokeilua toteutettaviksi. Arviointiraatiin kuuluvat CityIoT hankkeen edustajat ja aiheesta vastaavat kaupungin asiantuntijat. Ehdota meille huippuideasi kaupungin omistamien kiinteistöjen kunnossapidon tehostamiseen ja kiinteistöjen elinkaaren hallintaan tai energiankulutuksen pienentämiseen julkisissa rakennuksissa. (mm. koulut, päiväkodit, monitoimitalot, urheiluhallit). Esimerkkejä aiheista, joihin muun muassa toivoisimme ideoita: -Älyä ulkovalaistukseen! ulkovalaistuksen älykäs ohjaus iot:n avulla. Esimerkiksi vanhemmissa kohteissa joissa ei ole pylväissä ohjausta valmiina -Turvallinen koulu - uhkatilanteiden hallinta -Käyttäjän vaikutusmahdollisuudet jätehuollon optimoinnissa -Tehokas kiinteistönhuolto ja -ylläpito -Käyttäjämäärien seuraaminen ulkoliikuntapaikoilla -Parkkipaikkojen tehokkaampi käyttö esim. koulujen sulkemisajan jälkeen -Energian mittaus langattomasti -Tilojen puhtauden seuranta -Ilmanvaihdon ohjaus iot anturreiden avulla -Muu idea, mikä? Ideiota voi esittää myös jo hankkeessa kerätyn datan visualisointiin tai muuhun hyödyntämiseen ja esim. avoimeen dataan yhdistämiseen.
Hankintayksikkö: Oulun kaupunki
Hankintalaji: Palvelut
Osatarjoukset hyväksytään: Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään: Ei
Tarjouksen määräaika: 13.12.2019 15:00:00