Nokian kaupungin matkakeskusalueen kehittäminen ja yleissuunnitelman laatiminen sekä rakennuttamisen valmistelu

Tehdäksesi tarjouksen kirjaudu sisään syöttämällä käyttäjätunnuksesi ja salasanasi ylhäällä oleviin kenttiin. Jos sinulla ei vielä ole käyttäjätunnusta, rekisteröidy käyttäjäksi valitsemalla ylhäällä olevasta valikosta "Rekisteröidy". Mikäli olet jo aimmin rekisteröitynyt Tarjouspalvelu -palveluun, ei sinun tarvitse luoda erillisiä tunnuksia Pienhankintapalveluun vaan voit käyttää Tarjouspalvelu -palvelun tunnuksia kirjautuaksesi sisään.
Hankintayksikkö: Nokian kaupunki
Tarjouksen määräaika: 12.12.2019 12:00:00
Tarjouspyynnön nimi: Nokian kaupungin matkakeskusalueen kehittäminen ja yleissuunnitelman laatiminen sekä rakennuttamisen valmistelu
Hankinnan kuvaus: Nokian kaupunki pyytää tarjousta liitteen mukaisen uuden matkakeskushankkeen kehittämisestä, yleissuunnitelman laatimisesta ja rakennuttamisen valmistelusta. Matkakeskushankeen kehittäminen sisältää osahankkeiden määrittelyn ja niiden suunnittelusta ja toteuttamisesta sopimisen hankeosapuolien välisissä neuvotteluissa. Yleissuunnitelmassa kuvataan hankekokonaisuus. Rakennuttamisen valmistelu sisältää alustavat suunnitelmaluonnokset osahankkeista, esitys niiden toteuttamistavasta ja toteuttajatahosta, hankkeiden kustannusarviot ja kustannusjaot sekä keskinäisen toteutusjärjestyksen toteutusaikatauluineen ja rahoitusmuotoineen. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista. Tarjouspyyntö liitteineen on julkaistu Cloudian kautta Tarjouspalvelussa. Tarjouksen tulee olla Nokian kaupungilla viimeistään 10.12.2019 klo 16:00. Tarjous tulee jättää Cloudiaan. Lainsäädännön mukaan tarjoukset tulevat kaikilta julkisilta osiltaan julkisiksi, kun hankintaa koskeva sopimus on tehty. Mikäli tarjousasiakirja sisältää tietoja yksityisestä liikesalaisuudesta, tarjoajaa pyydetään ilmoittamaan tästä erillisellä liitteellä. Tieto tarjousten vertailussa käytetystä kokonaishinnasta on kuitenkin aina annettava (JulkL. 11 §). Tilaaja hyväksyy kelpoisuusehdot täyttävistä tarjouksista laatu- ja hinta-arvioinnin perusteella hinta-laatusuhteeltaan edullisimman. Lisätiedot Mikäli teillä on Tarjouskilpailua koskevia lisätietokysymyksiä, kysymykset tulee lähettää Tarjouspalvelu-toimittajaportaalista lisätietokysymyksille 26.11. mennessä. Muulla tavoin esitettyihin kysymyksiin ei tarjoajien tasapuolisen kohtelun vuoksi voida vastata. Samasta paikasta löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset. Vastaukset kysymyksiin lähetämme saman sisältöisinä yhtä aikaa kaikille yrityksille. Lisätietokysymykset ja niihin annetut vastaukset julkaistaan tarjousportaalissa 29.11.2019 klo 15:00 mennessä. Nokialla 13.11.2019 Liitteet 1) Matkakeskusalueen kehittämisohjelma 2) Tarjous- ja yhteystietolomake
Hankintayksikkö: Nokian kaupunki
Hankintalaji: Palvelut
Osatarjoukset hyväksytään: Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään: Ei
Tarjouksen määräaika: 12.12.2019 12:00:00