Mikkelin datacenter-tarjooman kehittäminen ja investorin haku

Tehdäksesi tarjouksen kirjaudu sisään syöttämällä käyttäjätunnuksesi ja salasanasi ylhäällä oleviin kenttiin. Jos sinulla ei vielä ole käyttäjätunnusta, rekisteröidy käyttäjäksi valitsemalla ylhäällä olevasta valikosta "Rekisteröidy". Mikäli olet jo aimmin rekisteröitynyt Tarjouspalvelu -palveluun, ei sinun tarvitse luoda erillisiä tunnuksia Pienhankintapalveluun vaan voit käyttää Tarjouspalvelu -palvelun tunnuksia kirjautuaksesi sisään.
Hankintayksikkö: Mikkelin Kehitysyhtiö Miksei Oy
Tarjouksen määräaika: 12.12.2019 15:00:00
Tarjouspyynnön nimi: Mikkelin datacenter-tarjooman kehittäminen ja investorin haku
Hankinnan kuvaus: 1. Taustaa Tällä kilpailutuksella haetaan palvelun toteuttajaa alla kuvattavaan hankkeeseen sekä samalla hankintasopimuksen voimassaoloaikana ilmeneviin muihin Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n (Miksei) vastaaviin tarpeisiin. Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy ja Savonlinnan hankekehitys Oy toteuttavat alihankkijoidensa kanssa ”Kasvua ja kansainvälistymistä tukevien yritysinvestointien edistäminen Etelä-Savossa” –hankketta. Hankkeen julkinen tiivistelmä löytyy linkistä: https://mikseimikkeli.fi/hankkeet/kasvua-ja-kansainvalistymista-tukevien-yritysinvestointien-tukeminen/ Hankkeen toteutusaika on 1.1.2019-31.12.2020. Hanke saa EAKR-rahoitusta, jonka on myöntänyt Etelä-Savon maakuntaliitto. Hankkeen tavoitteena on löytää maakunnan ulkopuolisia etenkin ulkomaalaisia yrityksiä ja investoijia aloittamaan yritystoiminta Etelä-Savossa sekä tiivistää maakunnan kaupunkiseutujen yhteistyötä investointien houkuttelemiseksi ja saamiseksi. Hankkeessa on mukana Etelä-Savon maakunnan kaupunkiseudut: Mikkeli, Savonlinna ja Pieksämäki. Hankkeessa mm. kehitetään potentiaalisia invest-in kohteita (tarjoamaa) ja niihin liittyvää markkinointimateriaalia taustaselvityksineen. Investointien edistämisessä keskitytään kohteisiin, jotka ovat seudullisten kehittämisstrategioiden mukaisia. Memory Campus on yksi Mikkelin strategisista kehittämisalustoista, jonka kehittämistyötä Miksei koordinoi. Memory Campus on arkisto- ja kirjastotoimialan osaamis- ja palvelukeskus. Se pohjautuu Mikkeliin pitkäjänteisesti rakennettuun, valtakunnallisesti ainutlaatuiseen arkistoinnin, digitoinnin, aineistojen käytettävyyden ja tiedonhallinnan osaamiseen. Yksi Memory Campus kokonaisuuteen sopiva toiminto olisi data center. Mikkeli on tehnyt data center toimijan hakemiseksi ja datacenter toimintoihin sopivan sijoittumismahdollisuuden markkinoimiseksi yhteistyötä Busines Finlandin Invest in Finland toimialan kanssa: https://www.businessfinland.fi/en/do-business-with-finland/explore-finland/ict-digitalization/data-centers/?profile=mikkeli-data-center-site#profile 2. Hankittavan palvelun kuvaus Tavoitteet: Hankittavan palvelun tavoitteena jatkokehittää ja terävöittää Mikkelin data center tarjoamaa (markkinointimateriaali taustatietoineen) sekä määrittää Mikkelin tarjoaman pohjalta potentiaalisia ensisijaisesti ulkomaalaisija datakeskustoimijoita sekä kontaktoida näitä ja markkinoida näille sijoittumismahdollisuutta Mikkeliin. Tavoitteena on löytää vähintään yksi potentiaalinen datakeskustoimija, joka käynnistää konkreettisen datakeskuksen perustamismahdollisuuksien selvittämisen. Palvelun toteutus: Palvelu toteutetaan tilaajan ja toimittajan erikseen sopimina kokonaisuuksina. Toimittaja laatii ehdotuksen, tilaajan aloitteesta toteutettavista toimenpiteistä sekä esittää arvion toimenpiteisiin tarvittavista työmääristä ja matkakustannuksista. Tilaaja tekee erikseen päätöksen ja mahdollisen tilauksen toimenpiteen toteutuksesta ehdotuksen perusteella. Tilaaja pidättää myös oikeuden hylätä toimittajan ehdotus toimenpiteeksi. Ehdotuksen laatimisia ja siihen liittyviä neuvotteluja ei lasketa laskutettavaksi työksi. Tilaaja ei sitoudu ennakolta mihinkään minimitilausmäärään kilpailutuksen voittaneelta toimittajalta, vaan toimenpiteitä toteutetaan tilaajan tarpeen mukaan. Työn laajuus: Työn arvioitu laajuus on enintään 30 000 €. Aikataulu: Hankkeeseen liittyvien toimeksiantojen toteutusaika on hankintasopimuksen allekirjoittamisesta 31.12.2020 saakka. Hankintasopimus on voimassa 31.12.2021 saakka. Hankintasopimus on tavoitteena allekirjoittaa 10.12.2019 mennessä.
Hankintayksikkö: Mikkelin Kehitysyhtiö Miksei Oy
Hankintalaji: Palvelut
Osatarjoukset hyväksytään: Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään: Ei
Tarjouksen määräaika: 12.12.2019 15:00:00