Memoriaali - Markkinakartoitus

Tehdäksesi tarjouksen kirjaudu sisään syöttämällä käyttäjätunnuksesi ja salasanasi ylhäällä oleviin kenttiin. Jos sinulla ei vielä ole käyttäjätunnusta, rekisteröidy käyttäjäksi valitsemalla ylhäällä olevasta valikosta "Rekisteröidy". Mikäli olet jo aimmin rekisteröitynyt Tarjouspalvelu -palveluun, ei sinun tarvitse luoda erillisiä tunnuksia Pienhankintapalveluun vaan voit käyttää Tarjouspalvelu -palvelun tunnuksia kirjautuaksesi sisään.
Hankintayksikkö: Mikkelin Kehitysyhtiö Miksei Oy
Tarjouksen määräaika: 31.3.2021 15:00:00
Tarjouspyynnön nimi: Memoriaali - Markkinakartoitus
Hankinnan kuvaus: Tarjouspyyntö Memoriaalin markkinakartoituksesta. 1. Taustaa Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy ”Memoriaali – Aineistojen digitaalisen vastaanoton, käytettävyyden ja verkkopalvelun kehittäminen Memory Campuksessa” –hankkeen (hanke) päätoteuttaja. Hankkeen toteutusaika on 1.6.2020-31.12.2021. Hanke saa EAKR-rahoitusta, jonka on myöntänyt Etelä-Savon maakuntaliitto. Hankkeen hallinnoija on MikseiMikkeli ja osatoteuttajina Xamk, Muisti ja Elka. Hankkeen tavoitteena on kehittää uusia toimintamalleja ja luoda käytettävyydeltään parhaat mahdolliset tuotteet/palvelut digitaalisen aineiston vastaanottoon, säilyttämiseen ja hyödyntämiseen sekä tutkia kannattavia liiketoimintasuunnitelmamalleja. Tämä osaaminen vahvistaa Memory Campusta ja sen toimijoiden osaamista, palveluita ja tuotteita sekä vahvistaa alueen elinvoimaisuutta sekä vetovoimaa. Markkinakartoitus toteutetaan ostopalveluina: ”Hankkeessa tehdään markkinakartoitus, mitä ja millaisia vastaavia tuotteita tai palveluita on markkinoilla, mitkä ovat esim. niiden ansaintalogiikat, liiketoimintamallit ja markkinointi sekä mitä kilpailijoita niin kansallisilla kuin kansainvälisillä markkinoilla on. Selvitetään myös näiden toimijoiden halukkuus sijoittua Mikkelin alueelle ja onko heillä tarpeita massadigitointitointiin. Lisäksi selvitetään Memoriaalin potentiaaliset asiakkaat kotimaassa sekä ulkomailla, niiden tarpeet ja hankintakriteerit. Hankkeen liiketoiminta- ja kaupallistamisasiantuntija tukee rajatusti toimittajaa markkinaselvityksen toteuttamisessa. 2. Hankinnan kuvaus Pyydämme tarjoamaan asiantuntijapalveluita Mikkelin Memoriaali-hankkeen markkinaselvitykseen seuraavasti: 1. Kilpailijakartoitus - kartoitetaan Memoriaalin palveluiden/toimintojen kilpailijat (esim. digitointipalveluiden, digitaalisen säilytyksen/tiedonhallinnan tarjoajat, hankerahoituksella toteutetut kilpailevat toiminnot) kotimaassa ja Pohjoismaissa. Mahdollisuuksien mukaan myös Euroopassa; - vastaavat tuotteet ja palvelut markkinoilla - liiketoimintamallit ja ansaintalogiikat - asiakkaat - näiden toimijoiden halukkuus sijoittua Mikkeliin ja massadigitoinnin tarpeet - näiden toimijoiden markkinointi ja argumentit - kilpailevien tuotteiden hintataso - tarjoaja ehdottaa muita oleellisia selvitettäviä asioita 2. Asiakaskartoitus - kartoitetaan Memoriaalin potentiaaliset asiakkaat kotimaassa ja Pohjoismaissa. Mahdollisuuksien mukaan myös Euroopassa; - asiakasryhmät ja niiden potentiaalit (ELKAlle ja Muistille omansa) - asiakkaiden tarpeet ja hankintakriteerit - muita? tarjoaja ehdottaa muita oleellisia selvitettäviä asioita 3. Alan muiden toimijoiden ja verkostojen kartoittaminen kotimaassa ja Pohjoismaissa. Mahdollisuuksien mukaan myös Euroopassa; - selvitetään näiden toimijoiden (esimerkiksi muistiorganisaatiot, arkistot, yhdistykset, kunnat, museot, topoteekit jne) halukkuus liittyä Memoriaali-alustalle palvelun tarjoajaksi. 4. Raportointi Loppuraportti sisältää analyysit perusteluineen edellisistä kohdista sekä ehdotukset uusista Memoriaali-tuotteista. Loppukoonti tulee olla MS Word -muodossa sekä lyhyt esitys Power Point -muodossa. Toimittaja esittelee tulokset projektriryhmälle. 3. Kiinteähintainen kilpailutus laadullisin kriteerein Kartoituksesta maksetaan kiinteä 4 500 € + alv korvaus (mahdolliset asiantuntijan matkakulut sisältyvät hintaan). Laskutus 14 päivää netto toimituksen jälkeen. 4. Sopimus Valitsemme yhden toimittajan hankkeen markkinaselvityksen toteuttajaksi. Puitesopimus toimittajan kanssa on voimassa 31.12.2021 saakka, huomioiden mahdollisen option lunastamisen. 5. Valintakriteerit 1. Toimittajan referenssit lyhyesti, (painoarvo sillä, kuinka paljon toimittajalla on kokemusta tuotteiden/palveluiden markkinakartoituksista)(max 2 A4). 50% 2. Markkinakartoituksen toteutussuunnitelma (alustava suunnitelma toimenpiteiden sisällöstä ). Eduksi lasketaan tarkempi sekä laajennettu sisältökuvaus josta ilmenee myös toimenpiteiden tavoitteet)(max 2 A4). 50%
Hankintayksikkö: Mikkelin Kehitysyhtiö Miksei Oy
Hankintalaji: Palvelut
Osatarjoukset hyväksytään: Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään: Ei
Tarjouksen määräaika: 31.3.2021 15:00:00