Kolme asemakaavan muutosta / asemakaavaa

Tehdäksesi tarjouksen kirjaudu sisään syöttämällä käyttäjätunnuksesi ja salasanasi ylhäällä oleviin kenttiin. Jos sinulla ei vielä ole käyttäjätunnusta, rekisteröidy käyttäjäksi valitsemalla ylhäällä olevasta valikosta "Rekisteröidy". Mikäli olet jo aimmin rekisteröitynyt Tarjouspalvelu -palveluun, ei sinun tarvitse luoda erillisiä tunnuksia Pienhankintapalveluun vaan voit käyttää Tarjouspalvelu -palvelun tunnuksia kirjautuaksesi sisään.
Hankintayksikkö: Mikkelin kaupunki
Tarjouksen määräaika: 13.12.2019 15:00:00
Tarjouspyynnön nimi: Kolme asemakaavan muutosta / asemakaavaa
Hankinnan kuvaus: Mikkelin kaupunki pyytää tarjousta kolmesta erillisestä asemakaavan muutoskohteesta; ydinkeskustan kortteleista 2 ja 12 ja Karikon alueesta joka asemakaavan muuttamisen lisäksi saattaa sisältää ensi kertaa asemakaavoitettavia alueita. Tämä tarjouspyyntö sisältää kolme kohdetta A, B ja C. Mikkelin kaupunki on käynnistämässä asemakaavamuutoksia keskustassa ja Karikon alueella. Tavoitteena on hyödyntää juuri valmistunutta Kantakaupungin osayleiskaavaa. Osayleiskaava mahdollistaa tehokkaan lisärakentamisen väljällä pysäköintinormilla. Kaupunki on sopinut keskustan korttelien 2 ja 12 taloyhtiöiden kanssa asemakaavan muuttamisesta edellä mainittujen tavoitteiden pohjalta. Karikon alueella neljä suurta maanomistajaa ja kaupunki ovat solmineet aiesopimuksen kaavoituksesta 1.4.2019. Karkikon aluetta koskeva asemakaava ja asemakaavan muutos on laitettu vireille 23.10.2019 ja OAS on toimitettu osallisille. Samalla on tiedusteltu alueen muiden maanomistajien halukkuutta osallistua kaavamuutokseen ja lopullinen rajaus kaava-alueesta tehdään saadun palautteen perusteella. Tarjouskilpailuun laadittu rajaus on maksimaalinen rajaus jota voidaan tarvittaessa supistaa. Näillä perusteilla kaupunki on jakanut kaavoitettavat alueet kolmeen kohteeseen: Kohde A / Kortteli 1 Kohde B / Kortteli 12 Kohde C / Karikon alue Jokaiseen kohteeseen/projektiin kuuluu aloituskokous Mikkelissä ja luonnosvaiheen sekä ehdotusvaiheen asukastilaisuudet. Tilaisuuksissa konsultti esittelee hanketta ja laatii tilaisuuksista muistiot. Kohde A / Kortteli 2 Kohde A sisältää Mikkelin 2 kaupunginosan Maunukselan korttelin 2. Korttelin 2 viisi taloyhtiötä tavoittelevat täydennysrakentamista kerroksia korottamalla. Korttelin rakennusoikeus on 18 460 k-m² ja aluetehokkuus e=1,2. Keskustassa uusien asemakaavojen tehokkuusluvut vaihtelevat 1,7 ja 3,0 välillä. Kaupungin tavoite on hyödyntää mahdollisimman korkeaa tehokkuuslukua. Kortteli 2 rajautuu etelässä Kirkkopuistoon joka kuuluu valtakunnallisesti arvokkaaseen kulttuuriympäristöön ”Mikkelin hallitustori ympäristöineen”. Kaupungin tavoitteena on osoittaa kortteli keskustatoimintojen alueeksi. Taloyhtiöt visioivat kerrosluvun korottamista. Kaavaprosessissa tullaan keskustelemaan muutosten vaikutuksista rakennushistoriallisesti arvokkaaseen ympäristöön ja kaavakonsultilta edellytetään perehtyneisyyttä vastaaviin kohteisiin. Kohde tulee mallintaa ja tutkia tarvittavia liikenne- ja pihajärjestelyitä sekä täydennysrakentamisen vaikutuksia kaupunkikuvaan 3D massoittelun avulla. 3D mallista tulee renderöidä jokaiseen käsittelyvaiheeseen 3 ilmaviistokuvaa. Lisäksi edellytetään 2 leikkausta korttelin läpi ja korttelien julkisivut kaduille. Kohde B / Kortteli 12 Kohde B sisältää Mikkelin 1 kaupunginosan Savilahti korttelin 12 ja kortteli 9 tontin 23. Taloyhtiöt tavoittelevat täydennysrakennusmahdollisuutta joko kerroksia korottamalla ja/tai uudisrakennuksilla. Kaupungin tavoitteena on muuttaa alueen käyttötarkoitus keskustatoimintojen alueeksi. Kohteen rakennusoikeus on 12 895 k-m² ja aluetehokkuus e=1,06. Keskustassa uusien asemakaavojen tehokkuusluvut vaihtelevat 1,7 ja 3,0 välillä. Kaupungin tavoite on hyödyntää mahdollisimman korkeaa tehokkuuslukua. Kortteli 12 rajautuu etelässä Mikkelin vankilaan joka kuuluu valtakunnallisesti arvokkaaseen kulttuuriympäristöön. Kaupungin tavoitteena on osoittaa kortteli keskustatoimintojen alueeksi. Taloyhtiöt visioivat kerrosluvun korottamista. Kaavaprosessissa tullaan keskustelemaan muutosten vaikutuksista rakennushistoriallisesti arvokkaaseen ympäristöön ja kaavakonsultilta edellytetään perehtyneisyyttä vastaaviin kohteisiin. Kohde tulee mallintaa ja tutkia tarvittavia liikenne- ja pihajärjestelyitä sekä täydennysrakentamisen vaikutuksia kaupunkikuvaan 3D massoittelun avulla 3D mallista tulee renderöidä jokaiseen käsittelyvaiheeseen 3 ilmaviistokuvaa. Lisäksi edellytetään 2 leikkausta korttelien läpi ja kortteleiden julkisivut kaduille. Kohde C / Karikko Kohde C sijoittuu Karikon ja Karilan alueelle. Esitetty aluerajaus on suuntaa antava ja tarkentuu kaavoituksen kuluessa. Alueella on varikkotoimintaa, polttoainekauppaa, autokauppaa, vähittäiskauppaa, pienteollisuutta ja pohjoisessa on virkistystoimintaa. Kaupunki ja osa alueen yrittäjistä ovat solmineet aiesopimuksen tavoitteena muuttaa maankäyttö kauppaan painottuvaksi. Kaupunki on laatinut osallistumis- ja arviointisuunnitelman alueesta. OAS:ssa informoidaan alueen muita maanomistajia kaavamuutoksesta ja tarjoaa mahdollisuutta liittyä aiesopimuksen piiriin. Lopullinen rajaus määräytyy saadun palautteen perusteella, mutta laajentuminen koskee lähinnä kaakon suuntaa ja sielläkin 1-4 tonttia, aluetta ei laajenneta Savonradan eteläpuolelle. Aluerajauksen koko on n. 83 ha. Alueen halki kulkee valtatie 13 ja yksi kaupungin pääkaduista; Otavantie. Etelässä alue rajautuu Savonrataan ja Karilan koetilaan. Kohde tulee mallintaa ja tutkia tarvittavia liikenne- ja pihajärjestelyitä sekä täydennysrakentamisen vaikutuksia kaupunkikuvaan 3D massoittelun avulla. 3D mallista tulee renderöidä jokaiseen käsittelyvaiheeseen seuraavat kuvat: 4 ilmaviistokuvaa.
Hankintayksikkö: Mikkelin kaupunki
Hankintalaji: Palvelut
Osatarjoukset hyväksytään: Kyllä
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään: Ei
Tarjouksen määräaika: 13.12.2019 15:00:00