Asiantuntijapalvelut teollisten tuotantoprosessien konsepti ja pre-feasibility tarkasteluihin

Tehdäksesi tarjouksen kirjaudu sisään syöttämällä käyttäjätunnuksesi ja salasanasi ylhäällä oleviin kenttiin. Jos sinulla ei vielä ole käyttäjätunnusta, rekisteröidy käyttäjäksi valitsemalla ylhäällä olevasta valikosta "Rekisteröidy". Mikäli olet jo aimmin rekisteröitynyt Tarjouspalvelu -palveluun, ei sinun tarvitse luoda erillisiä tunnuksia Pienhankintapalveluun vaan voit käyttää Tarjouspalvelu -palvelun tunnuksia kirjautuaksesi sisään.
Hankintayksikkö: Mikkelin Kehitysyhtiö Miksei Oy
Tarjouksen määräaika: 31.7.2020 15:00:00
Tarjouspyynnön nimi: Asiantuntijapalvelut teollisten tuotantoprosessien konsepti ja pre-feasibility tarkasteluihin
Hankinnan kuvaus: 1. Taustaa Tällä kilpailutuksella haetaan puitesopimukseen kolme (3) palvelun tuottajaa alla kuvattavaan hankkeeseen sekä samalla hankintasopimuksen voimassaoloaikana ilmeneviin muihin Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n vastaaviin tarpeisiin. Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy ja Savonlinnan hankekehitys Oy toteuttavat alihankkijoidensa kanssa ”Kasvua ja kansainvälistymistä tukevien yritysinvestointien edistäminen Etelä-Savossa” –hankketta. Hankkeen julkinen tiivistelmä on liitteenä 1. Hankkeen toteutusaika on 1.1.2019- 31.12.2020. Hankkeen toteutukselle on haettu jatkoaikaa 31.12.2021 saakka. Hanke saa EAKR-rahoitusta, jonka on myöntänyt Etelä-Savon maakuntaliitto. Hankkeen tavoitteena on löytää maakunnan ulkopuolisia etenkin ulkomaalaisia yrityksiä ja investoijia aloittamaan yritystoiminta Etelä-Savossa sekä tiivistää maakunnan kaupunkiseutujen yhteistyötä investointien houkuttelemiseksi ja saamiseksi. Hankkeessa on mukana Etelä-Savon maakunnan kaupunkiseudut: Mikkeli, Savonlinna ja Pieksämäki. Hankkeessa mm. kehitetään potentiaalisia invest-in kohteita (tarjoamaa) ja niihin liittyvää markkinointimateriaalia taustaselvityksineen. Investointien edistämisessä keskitytään kohteisiin, jotka ovat seudullisten kehittämisstrategioiden mukaisia, kehitettäviä investointimahdollisuuksia on mm. biotalousalalla, Mikkelin EcoSariala kehittämisalustaan soveltuvat mahdollisuudet sekä Helprint aluetta ja kiinteistöjä hyödntävät liiketoimintamahdollisuudet 2. Hankittavan palvelun kuvaus Tavoitteet: Hankittavan palvelun tavoitteena tuottaa kehitettäviin investointimahdollisuuksiin liittyviä teknis-taloudellisia taustaselvityksiä, joissa tarkastellaan tuotantoprosessien teknistä toteuttamista (prosessin pääparametrit, aine- ja energiataseet, laitteistojen ja laitoksen sijoittuminen, prosessin mahdollisesti vaatimat ympäristöön tai turvallisuuteen liittyvät luvat), investointikustannuksia ja mahdollisesti taloutta (tuotantokustannukset) konsepti- ja alustavalla pre-feasibility tasolla. Tarkasteluissa laadittavien investointikustannusten määrittämisessä hyödynnetään päälaitetoimittajilta saatavia budjettihintoja sekä toimittajan omia kokemusperäisiä hintatietoja. Tavoitteena on, että tarkasteltavaa kohdetta jatkokehittämään lähtevä yritystoimija tai investoijataho voi hyödyntää selvityksiä lähtötietoina omissa tarkemmissa tarkasteluissaan. Palvelun toteutus: Palvelu toteutetaan tilaajan ja toimittajan erikseen sopimina kokonaisuuksina kohdassa Muut tiedot kuvatun minikilpailutusmenettelyn kautta. Tilaaja pidättää myös oikeuden hylätä toimittajan minikilpailutukseen jättämä tarjous, jos ehdotuksia saadaan vain yksi. Tarjouksen laatimisia ja siihen liittyviä neuvotteluja ei lasketa laskutettavaksi työksi. Tilaaja ei sitoudu ennakolta mihinkään minimitilausmäärään puitejärjestelyyn valituilta toimittajilta, vaan palveluita hankitaan tilaajan tarpeen mukaan. Työn laajuus: Puitesopimukseen perustuvien toimeksiantojen arvioitu arvo on kokonaisuudessaan enintään 50 000 €. Aikataulu: Työn toteutusaika on hankintasopimuksen allekirjoittamisesta 31.7.2022 saakka. Hankintasopimus on tavoitteena allekirjoittaa 15.8.2020 mennessä.
Hankintayksikkö: Mikkelin Kehitysyhtiö Miksei Oy
Hankintalaji: Palvelut
Osatarjoukset hyväksytään: Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään: Ei
Tarjouksen määräaika: 31.7.2020 15:00:00