Pienhankintapalvelu

Salasana unohtunut?
suomi   finlandssvenska   svenska   Norsk   English  
Moision alueen liikenteellinen selvitys

Tehdäksesi tarjouksen kirjaudu sisään syöttämällä käyttäjätunnuksesi ja salasanasi ylhäällä oleviin kenttiin. Jos sinulla ei vielä ole käyttäjätunnusta, rekisteröidy käyttäjäksi valitsemalla ylhäällä olevasta valikosta "Rekisteröidy". Mikäli olet jo aimmin rekisteröitynyt Tarjouspalvelu -palveluun, ei sinun tarvitse luoda erillisiä tunnuksia Pienhankintapalveluun vaan voit käyttää Tarjouspalvelu -palvelun tunnuksia kirjautuaksesi sisään.
Hankintayksikkö: Mikkelin kaupunki
Tarjouksen määräaika: 30.6.2021 15:00:00
Tarjouspyynnön nimi: Moision alueen liikenteellinen selvitys
Hankinnan kuvaus: Mikkelin kaupunki pyytää tarjouksia Moision alueen liikenteellisestä selvityksestä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti. Kyseessä on avoimella menettelyllä pyydettävä kokonaistarjous. Moision sairaalan alue ja sen lähiympäristö asemakaavoitetaan ja hanke tulee vireille kesäkuussa 2021, asemakaavan nimenä on Moisiontie 5-11. Kaavoitettavan alueen koko on n. 140 ha ja suunnittelun kohteena on Moision sairaala ja sen ympäristö (Liite 1). Sairaalan rakennukset muodostavat rakennushistoriallisesti arvokkaan ja suojellun kokonaisuuden, joka ohjaa rakentamista. Sairaalan ympäristöön on suunniteltu pientalomaista täydennysrakentamista. Studio Puisto Arkkitehdit Oy:n ideasuunnitelma vuodelta 2020 toimii asemakaavoituksen pohjana. Ideasuunnitelmassa on hahmoteltu n. 5300 kem uutta rakennusoikeutta, mutta suunnitelma tullaan päivittämään asemakaavoituksen yhteydessä ja rakennusoikeus tulee todennäköisesti kohoamaan. Lounaassa on sijaitsevat Moision koulu ja Tuukkalan sairaala. Näiden toiminta on loppunut/päättymässä ja kaupunki purkaa Tuukkalan sairaalan rakennukset 2021. Asemakaavalla näille kohteille osoitetaan uusi käyttötarkoitus, jonka johdosta liikennemäärät kohoavat. Alueella on voimassa Moisio-Kyyhkylän osayleiskaava vuodelta 2014 (liiteenä), joka velvoittaa selvittämään tarkemmin liikenneverkon rakennetta ja linjauksia, kun maankäytön tavoitteet ja mitoitus ovat tarkentuneet. Lähtökohta on, että uusi maankäyttö vaatii uuden liikenneverkon, joka tukeutuu valtatie 13:sta. Porrassalmen museotie on pohjoisessa muutettu kevyen liikenteen väyläksi ja uusi linjaus kulkee Kirkonvarkauden asuntomessualueen läpi. Kirkonvarkauden eteläpuolella museotie kulkee historiallista linjausta pitkin ja sitä tai ajoradan leveyttä ei voida muuttaa. Museotien varrelle ei voida osoittaa sellaista uutta maankäyttöä, joka nostaa liikennemääriä merkittävästi. Pienimuotoinen huvilatyyppinen rakentaminen Saimaan rannoilla on mahdollista. Liikenneselvityksen tarkastelualue käsittää koko Moisio-Kyyhkylän osayleiskaavan alueen. Vuonna 2019 lain voiman saanut Kantakaupungin osayleiskaava (liitteenä) toimii ohjaavana kaavana, jos Moisio-Kyyhkylän osayleiskaavaa muutetaan tai jokin sen osa todetaan vanhentuneeksi. Moisiontie 5-11 asemakaavalle tullaan määrittämään tavoiteltu maksimaalinen rakennusoikeus, joka toimii liikenneselvityksen pohjana. Selvitystyö voidaan aloittaa ideasuunnitelman mitoituksen pohjalta ja lopullinen mitoitus on määritetty viimeistään 1.9.2021. Liikenneselvityksen tehtävänä on esittää katuverkko Moisio-Kyyhkylän osayleiskaavan alueelle, jonka avulla Moisiontie 5-11 asemakaava voidaan suunnitella ja toteuttaa. Tarjouksen kokonaishintaan kuuluu enintään 4 kokousta Mikkelissä ja muita kokouksia tullaan järjestämään Teams:n avulla. Mikkelissä pidettävistä kokouksista kaksi ovat yleisötilaisuuksia, jotka järjestetään illalla ja muut ovat koordinaatiokokouksia. Konsultin tehtäviin kuuluu osallistua yleisötilaisuuksiin ja esitellä hanketta sekä laatia muistiot kokouksista. Mikkelissä järjestettäviin kokouksiin vaikuttaa koronatilanne ja kaupunki noudattaa viranomaisten suosituksia järjestelyissä. Kokoukset ja niihin liittyvät matkakulut yms. järjestelyt sekä materiaalit tulee ottaa huomioon kokonaistarjouksessa.
Hankintayksikkö: Mikkelin kaupunki
Osatarjoukset hyväksytään: Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään: Ei
Tarjouksen määräaika: 30.6.2021 15:00:00