Tarjouspyynnön nimi: Sähkölaitteistoiden määräaikaistarkastukset
Hankinnan kuvaus: Hankinnan kohteena on Mikkelin kaupungin omistuksessa olevien, liitteissä 1 ja 2 lueteltujen kiinteistöjen sähkölaitteistojen viranomaismäärättyjen (Sähköturvallisuuslaki 1135/2016 ja Valtioneuvoston asetus sähkölaitteistoista 1434/2016) määräaikaistarkastusten suorittaminen. Liitteissä esitetyt tiedot eivät ole tilaajaa sitovia. Määräaikaistarkastukset on suoritettava Tukesin ohjeen 16/2017 (sähkölaitteistot ja tarkastukset), Valtioneuvoston asetuksen 1434/2016 sekä sähköturvallisuuslain 1135/2016 mukaisesti. Määräaikaistarkastukset on suoritettava kaikkiin liitteissä esitettyihin kohteisiin riippumatta kohteen pääsulakekoosta tai mahdollisen edellisen tarkastuksen ajankohdasta. Määräaikaistarkastuksessa tarkastetaan, onko sähkölaitteiston käyttö turvallista ja laitteistoa pidetty asianmukaisessa kunnossa. Tarkastuksessa tarkastetaan myös laitteiston piirustusten ja ohjeiden ajan tasaisuus ja saatavuus käyttöä, huoltoa ja korjauksia varten. Lisäksi tarkastetaan, että laitteiston mahdollisista laajennus- ja muutostöistä on tehty asianmukaiset tarkastuspöytäkirjat. Puolueeton tarkastaja valvoo laitteiston haltijan etua. Tarkastuksessa sähkölaitteistojen turvallisuuteen perehtynyt ammatti­ lainen selvittää mm. pistokokeilla ja mittauksilla laitteiston säädösten­ mukaisuuden ja turvallisuuden. Tarkastaja kirjaa sähköasennusten turvallisuuteen liittyvät puutteet tarkastuspöytäkirjaan, jonka hän luovuttaa sähkölaitteiston haltijalle. Lisäksi tarkastaja tekee suorittamastaan Mikäli tarjoushinnat ovat samanarvoisia, kaupunki käyttää arvontaa valintakriteerinä. Töiden suoritusaika: Töiden aloitus 1.3.2022 tai kun kohteella on voimassa oleva hankintapäätös. Työt tulee olla tehtynä 30.11.2022 mennessä. Tilaajan yhteyshenkilö: Jani Koikkalainen, puh.044 794 2181 , jani.koikkalainen@mikkeli.fi
Hankintayksikkö: Mikkelin kaupunki
ALV-tunnus: 0165116-3
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja: Talonrakennuspalvelut
Postiosoite: Maaherrankatu 9-11
Postinumero: 50100
Postitoimipaikka: Mikkeli
Maa: Suomi
Puhelin: +358 44 794 2181
Faksi:
Sähköpostiosoite: jani.koikkalainen@mikkeli.fi
WWW-osoite: http://www.mikkeli.fi