Ruokamatkailun toimitetut sisällöt ja tarinallistaminen

Tehdäksesi tarjouksen kirjaudu sisään syöttämällä käyttäjätunnuksesi ja salasanasi ylhäällä oleviin kenttiin. Jos sinulla ei vielä ole käyttäjätunnusta, rekisteröidy käyttäjäksi valitsemalla ylhäällä olevasta valikosta "Rekisteröidy". Mikäli olet jo aimmin rekisteröitynyt Tarjouspalvelu -palveluun, ei sinun tarvitse luoda erillisiä tunnuksia Pienhankintapalveluun vaan voit käyttää Tarjouspalvelu -palvelun tunnuksia kirjautuaksesi sisään.
Hankintayksikkö: Mikkelin Kehitysyhtiö Miksei Oy
Tarjouksen määräaika: 24.2.2020 12:00:00
Tarjouspyynnön nimi: Ruokamatkailun toimitetut sisällöt ja tarinallistaminen
Hankinnan kuvaus: D.O.Saimaa - Food&Culture -hankkeen keskeisin tavoite on edistää Suomen ja Saimaan alueen ruokakulttuuria ja gastronomiaa. Tavoitteena on mm. artisaaniruuan, hyvän palvelun ja paikallisten raaka-aineiden arvostuksen nostaminen sekä oman alueemme ruokakulttuurin sekä yhdessä ruokailun merkityksen esiin tuominen. D.O.Saimaa - Food&Culture -hanke nostaa Etelä-Savon ja Saimaan alueen tunnetuksi ja vetovoimaiseksi ruokamatkailualueeksi – kotimaassa ja kansainvälisesti – luomalla alueellemme kattavan verkoston laadukkaita, ruokakulttuuristamme ammentavia ja aitoja kansainvälisen standardin täyttäviä, helposti ostettavia ruokamatkailupalveluita ympäri vuoden sekä edistämällä D.O.Saimaa -laatu- ja alkuperämerkin tunnettuutta ja käyttöönottoa. Hanke edistää paikallisten raaka-ainetuottajien ja matkailutoimijoiden yhteistyötä, osaamista ja kasvua. Pyydämme teitä tarjoamaan ruokamatkailun toimituksellisia sisältöjä ja aihepiiriin liittyviä tarinoita D.O.Saimaa hankeyritysten ja hankkeen hallinnoijan käyttöön täysillä käyttöoikeuksilla. Toimituksellisten sisältöjen ja tarinoiden tavoitteena on kertoa kuluttajille, matkailijoille ja paikallisille asukkaille vetovoimaisella ja mielenkiintoisella tavalla niin Saimaan upeiden raaka-aineiden kuin ravintoloidenkin tarina. Tarinat pitää olla muokattavissa eri pituisiksi kutakin valittua kanavaa varten (esim. nettisivut, some). Tarjouspyyntö koskee koko hankeaikaa (hankkeen kesto 31.12.2021 saakka), optio myös mahdolliselle hankkeen jatko-ajalle. Hankinnan kuvaus Pyydämme tarjousta toimituksellisista sisällöistä ja tarinallistamisesta kahdesta seuraavasta kokonaisuudesta ja tuntihinta mahdollisille lisätöille: 1) Saimaa Gastronomy -verkosto (Sahanlahti Resort, Tertin Kartano, Teahouse of Wehmais ja Hotelli Punkaharju). Saimaa Gastronomy -yrityksiä yhdistää rakkaus Saimaata ja sen ainutlaatuista luontoa kohtaan. Kaikissa kohteissa arvostetaan puhtaita lähiraaka-aineita sekä pientuottajien tuotteita. Tarinat jokaiselle yritykselle ja yksi verkostolle (yhteensä 5 tarinaa). Arvioitu tuntimäärä 80-100 h. 2) D.O. laatu- ja alkuperämerkki (yksi tarina). D.O.Saimaa on Suomen ensimmäinen, alueellinen alkuperä- ja laatumerkki. Merkissä mainittu hyvä tarkoittaa paitsi korkeaa laatua, myös positiivista vaikutusta ympäristöön, kulttuuriin, alueen elinvoimaisuuteen ja yhteiskuntaan. D.O.Saimaa merkittyjä tuotteita tai raaka-aineita käyttävät kuluttajat, ravintolat ja jälleenmyyjättietävät tekevänsä hyvän, eettisen ja vastuullisen valinnan. Arvioitu tuntimäärä 40-50 h. Tarjouksen tulee sisältää kaikki materiaalin tuottamiseen liittyvät välilliset ja välittömät kustannukset (mm. matka- ja majoituskulut, kokous- ja suunnittelukulut). Arvio hankinnan kohteena olevan palvelun suorittamiseksi tarvittavista suunnittelu- yms. palavereista Mikkelissä on 1-3 palaveria. Tilaajan tulee saada täydet oikeudet käyttää sisältöjä hankkeen, hankeyritysten ja Miksei Mikkeli Oy:n medioissa ja kanavissa. Miksei Mikkeli Oy:llä tulee myös olla oikeus jakaa aineistoja myös kolmansille osapuolille tarvittaessa. 3) Muiden kuin em. töiden tuntihinta Muista kuin em. töistä sovelletaan laskutuksen perusteena tuntihintaa tai erikseen pyydettyä kustannusarviota. Edellä esitetty kokonaisuus on arvio hankkeella toteutettavista tarinoista. Lopulliset toteutettavat tarinat saattavat erota arvioidusta, sillä kaikki hankkeelle toteutettavat tarinat eivät ole vielä tiedossa. Hintavertailussa käytetään kaavaa edullisin hinta/vertailuhinta * maksimipisteet. Hankintakriteerit / painoarvot ja valinnan tärkeysjärjestys: 1. Tarjoajan referenssit ruokaan, kansainväliseen ruokamatkailuun ja toimitukselliseen osaamiseen liittyen 60 % (keittokirjat, ruoka-artikkelit) sekä aiheen tuntemus (referenssiluettelo sekä selvitys aiheen tuntemuksesta, laajuus max yksi A4). Referenssiluettelo on liitettävä tarjoukseen. Referensseiksi hyväksytään tilaajalle nimettävän asiantuntijan henkilökohtaiset referenssit. Jos ilmoitetaan yhtiön referenssejä, niin kuvauksesta on käytävä ilmi nimettävän asiantuntijan rooli referenssin toteutuksessa. 2. Tarjouspyynnön kohdissa 1-2 annettujen toimenpiteiden hinta 25 %. 3. Muiden kuin tarjouspyynnössä mainittujen töiden tuntihinta 15 %.
Hankintayksikkö: Mikkelin Kehitysyhtiö Miksei Oy
ALV-tunnus: 0600598-8
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja:
Postiosoite: Maaherrankatu 22
Postinumero: 50100
Postitoimipaikka: Mikkeli
Maa: Suomi
Puhelin: +358 505161481
Faksi:
Sähköpostiosoite: miia.korja@mikseimikkeli.fi
WWW-osoite: https://www.mikseimikkeli.fi/