Siltasuunnittelu, Nurmes, Vaarajoki

Tehdäksesi tarjouksen kirjaudu sisään syöttämällä käyttäjätunnuksesi ja salasanasi ylhäällä oleviin kenttiin. Jos sinulla ei vielä ole käyttäjätunnusta, rekisteröidy käyttäjäksi valitsemalla ylhäällä olevasta valikosta "Rekisteröidy". Mikäli olet jo aimmin rekisteröitynyt Tarjouspalvelu -palveluun, ei sinun tarvitse luoda erillisiä tunnuksia Pienhankintapalveluun vaan voit käyttää Tarjouspalvelu -palvelun tunnuksia kirjautuaksesi sisään.
Hankintayksikkö: Metsähallitus
Tarjouksen määräaika: 30.9.2020 16:00:00
Tarjouspyynnön nimi: Siltasuunnittelu, Nurmes, Vaarajoki
Hankinnan kuvaus: Metsähallitus Metsätalous Oy pyytää tarjousta Nurmeksen Vaarajoen sillan suunnittelusta (liite 1 ja 2). PALVELUN SISÄLTÖ Rakennussuunnitelma nykyisen tukkisillan paikalle rakennettavasta uudesta sillasta. Sillan kannen hyötyleveys 4,5 m. Suunnittelukuorma on nykyinen ajoneuvoasetus AA13 (AA13 / 27, AA13 / 42 ja AA13 / 76). Sillan päällysrakenteen alapinta ei saa olla alempana kuin nykyisessä sillassa ja veden vapaata poikkileikkausalaa ei voi pienentää. Suunnitelman tulee olla valmis 31.1.2021 mennessä. Työ käsittää: 1. työnaikainen yhteydenpito tilaajaan 2. pohjatutkimukset ja maastomalli siltapaikalta 3. luonnokset ja vertailukustannusarviot puukantisesta teräspalkkisillasta ja puukantisesta liimapuupalkkisillasta 4. tilaajan valitsemasta siltatyypistä rakennussuunnitelma sisältäen tarvittavat laskelmat sekä tie- ja pengerkaidesuunnittelun: turvallisuusasiakirja ja riskienhallintasuunnitelma, laatuvaatimukset, rakennussuunnitelmaselostus, perustamistapalausunto, määräluettelo, betoniteräsluettelot, piirustukset, tarvittavat Väyläviraston tyyppipiirustukset ja kustannusarvio 5. suunnitelma-aineistojen sisäinen tarkastus ja hyväksyttäminen Metsähallituksessa PÄÄTÖKSENTEON PERUSTEET Toimittajat valitaan soveltuvuusvaatimukset eli kelpoisuusehdot täyttäneiden yrittäjien joukosta valintaperusteena kokonaistaloudellisen edullisuus. Kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena on halvin hinta. Metsähallitus Metsätalous Oy pidättää itselleen oikeuden hylätä kaikki tarjoukset. SOPIMUSMENETTELY Tarjouskilpailussa voittaneiden yritysten kanssa tehdään sopimus Metsähallitus Metsätalous Oy:n urakointisopimuslomakkeella (liite 3). Sopimus osapuolten välille syntyy, kun sopimus on allekirjoitettu. Sopimus voidaan tehdä, kun hankintapäätöksestä on kulunut 14 päivää ja päätöstä ei oikaista. Yrittäjä hyväksyy kaikki liitteen 4 Metsähallitus Metsätalous Oy:n urakointisopimuslomakkeen ja yleisten ehtojen vaatimukset ja ehdot. Yrittäjä sitoutuu Metsähallituksen toimintatapaohjeeseen toimittajille (Liite 5). Toimittajamme vastaavat myös siitä, että heidän mahdollisesti käyttämät omat alihankkijat noudattavat samoja vaatimuksia.
Hankintayksikkö: Metsähallitus Metsätalous Oy
ALV-tunnus: 2752751-5
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja:
Postiosoite: PL 94
Postinumero: 01301
Postitoimipaikka: Vantaa
Maa: Suomi
Puhelin: +358 20564100
Faksi:
Sähköpostiosoite: ilmo.heikkinen@metsa.fi
WWW-osoite: http://www.metsa.fi