Sillan korjaussuunnittelu, Nurmes, Palojoki

Tehdäksesi tarjouksen kirjaudu sisään syöttämällä käyttäjätunnuksesi ja salasanasi ylhäällä oleviin kenttiin. Jos sinulla ei vielä ole käyttäjätunnusta, rekisteröidy käyttäjäksi valitsemalla ylhäällä olevasta valikosta "Rekisteröidy". Mikäli olet jo aimmin rekisteröitynyt Tarjouspalvelu -palveluun, ei sinun tarvitse luoda erillisiä tunnuksia Pienhankintapalveluun vaan voit käyttää Tarjouspalvelu -palvelun tunnuksia kirjautuaksesi sisään.
Hankintayksikkö: Metsähallitus
Tarjouksen määräaika: 27.10.2020 16:00:00
Tarjouspyynnön nimi: Sillan korjaussuunnittelu, Nurmes, Palojoki
Hankinnan kuvaus: Metsähallitus Metsätalous Oy pyytää tarjousta Nurmeksen Palojoen sillan korjaussuunnittelusta (liite 1, 2, 3 ja 4). PALVELUN SISÄLTÖ Suunitelma kannen ja kaiteiden uusimisesta. Lisäksi sillan nykyinen kantavuus tulee selvittää ja tarvittaessa lisätään liimapalkkeja kantavuuden lisäämiseksi. Suunnittelukuorma on nykyinen ajoneuvoasetus AA13 (AA13 / 27, AA13 / 42 ja AA13 / 76). Suunnitelman tulee olla valmis 15.2.2021 mennessä. Työ käsittää: 1. Työnaikainen yhteydenpito tilaajaan. 2. Siltarakenteiden ja tulopenkereiden mittaus suunnittelun lähtötiedoksi. Varauduttava veneen käyttöön liimapuupalkkien koon ja palkkijakojen mittaamiseksi. Tulopenkereitä pitää mitata pengerkaiteiden tukipientareiden suunnittelua varten. Myös uoman poikkileikkaus sillan kummallakin sivulla tulee kartoittaa. 3. Kantavuuden laskenta nykyiselle ajoneuvoasetukselle AA13 ja tarvittaessa suunitelma liimapuupalkkien lisäämisestä. 4. Korjaussuunnitelma sisältäen: turvallisuusasiakirja ja riskienhallintasuunnitelma, laatuvaatimukset, korjaussuunnitelmaselostus, määräluettelo, piirustukset, ja kustannusarvio. Suunnitelman pitää sisältää pengerkaiteiden suunnittelu ja sen vaatimat muutokset tulopenkereisiin sekä maatukien reunapalkkien tarvittava suunnittelu, jotta kaidepylväs saadaan siihen kiinnitettyä törmäyskestävästi. 5. Suunnitelma-aineistojen sisäinen tarkastus ja hyväksyttäminen Metsähallituksessa PÄÄTÖKSENTEON PERUSTEET Toimittajat valitaan soveltuvuusvaatimukset eli kelpoisuusehdot täyttäneiden yrittäjien joukosta valintaperusteena kokonaistaloudellisen edullisuus. Kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena on halvin hinta. Metsähallitus Metsätalous Oy pidättää itselleen oikeuden hylätä kaikki tarjoukset. SOPIMUSMENETTELY Tarjouskilpailussa voittaneiden yritysten kanssa tehdään sopimus Metsähallitus Metsätalous Oy:n urakointisopimuslomakkeella (liite 5). Sopimus osapuolten välille syntyy, kun sopimus on allekirjoitettu. Sopimus voidaan tehdä, kun hankintapäätöksestä on kulunut 14 päivää ja päätöstä ei oikaista. Yrittäjä hyväksyy kaikki liitteen 6 Metsähallitus Metsätalous Oy:n urakointisopimuslomakkeen ja yleisten ehtojen vaatimukset ja ehdot. Yrittäjä sitoutuu Metsähallituksen toimintatapaohjeeseen toimittajille (Liite 7). Toimittajamme vastaavat myös siitä, että heidän mahdollisesti käyttämät omat alihankkijat noudattavat samoja vaatimuksia.
Hankintayksikkö: Metsähallitus Metsätalous Oy
ALV-tunnus: 2752751-5
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja:
Postiosoite: PL 94
Postinumero: 01301
Postitoimipaikka: Vantaa
Maa: Suomi
Puhelin: +358 20564100
Faksi:
Sähköpostiosoite: ilmo.heikkinen@metsa.fi
WWW-osoite: http://www.metsa.fi