Vihti Kukkulanmäentien peruskorjaus ja sorastus toimittajan murskeella

Tehdäksesi tarjouksen kirjaudu sisään syöttämällä käyttäjätunnuksesi ja salasanasi ylhäällä oleviin kenttiin. Jos sinulla ei vielä ole käyttäjätunnusta, rekisteröidy käyttäjäksi valitsemalla ylhäällä olevasta valikosta "Rekisteröidy". Mikäli olet jo aimmin rekisteröitynyt Tarjouspalvelu -palveluun, ei sinun tarvitse luoda erillisiä tunnuksia Pienhankintapalveluun vaan voit käyttää Tarjouspalvelu -palvelun tunnuksia kirjautuaksesi sisään.
Hankintayksikkö: Metsähallitus
Tarjouksen määräaika: 21.3.2021 13:03:00
Tarjouspyynnön nimi: Vihti Kukkulanmäentien peruskorjaus ja sorastus toimittajan murskeella
Hankinnan kuvaus: Metsähallitus Metsätalous Oy pyytää tarjousta metsätien peruskorjauksesta Vihdin Olkkalanmäessä. PALVELUN KUVAUS Palvelu toimitetaan Metsätien rakentamisen ja peruskunnostuksen ja Sorastuksen palvelukuvausten mukaisesti (LIITTEET 1 ja 2). Toimittajan on tutustuttava kohteeseen ennen työn aloitusta ja selvitettävä ja ilmoitettava tilaajalle mahdolliset materiaalitarpeet. Työ on tehtävä 1.6.-31.8.2021 välisenä aikana. KOHTEEN KUVAUS Kohteen sijainti on kuvattu liitteenä olevassa kartassa (LIITE 3). Peruskorjattavan tien pituus on 1216 metriä. Tien alkupäässä noin 100 m matkalla on lehtipuita jotka on selvästi jätetty tai istutettu puustokujaksi. Niitä ei saa kaataa eikä kolhia tien kunnostuksessa. Välillä 670-1160 metriä tie on yksityismaan rajalla tai lähellä rajaa. Tällä osalla ojamaat on siirrettävä Metsähallituksen puollelle. Samalla kohdalla tie menee rinteessä, jossa on oltava varovainen ojien kaivuussa, ettei synny eroosiota. Tarvittaessa ojiin laitetaan hidasteita. Pellon puolella kaivettaessa on varottava, ettei naapurikiinteistölle aiheudu vahinkoa. Sorastukseen käytetään 0-32 mm kalliomursketta. Tarvittaessa pehmeisiin kohtiin ajetaan lisäksi 0-56 mm kalliomursketta 100 mm paksuinen kerros. Arvio pintakerroksen sorastustarpeesta (0-32mm murske) on 730 tn ja sallittu enimmäismäärä 850 tn. HINNOITTELU Palvelu hinnoitellaan verottomina hintoina runkotöille (€/metri) ja sorastukselle (€/tonni). PÄÄTÖKSENTEON PERUSTEET Toimittajat valitaan soveltuvuusvaatimukset eli kelpoisuusehdot täyttäneiden yrittäjien joukosta valintaperusteena kokonaistaloudellisen edullisuus. Kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena on halvin hinta. Metsähallitus Metsätalous Oy pidättää itselleen oikeuden hylätä kaikki tarjoukset. SOPIMUSMENETTEYLY Tarjouskilpailussa voittaneiden yritysten kanssa tehdään sopimus Metsähallitus Metsätalous Oy:n urakointisopimuslomakkeella (liite 4). Sopimus osapuolten välille syntyy, kun sopimus on allekirjoitettu. Sopimus voidaan tehdä, kun hankintapäätöksestä on kulunut 14 päivää ja päätöstä ei oikaista. Yrittäjä hyväksyy kaikki liitteen 5 Metsähallitus Metsätalous Oy:n metsäalan auto- ja koneurakointisopimusten yleisten ehtojen vaatimukset ja ehdot. Yrittäjä sitoutuu Metsähallituksen toimintatapaohjeeseen toimittajille (Liite 6). Toimittajamme vastaavat myös siitä, että heidän mahdollisesti käyttämät omat alihankkijat noudattavat samoja vaatimuksia. Lisätietoja kohteesta: Mikko Koivisto, puh. +358 206395116, email. mikko.koivisto@metsa.fi
Hankintayksikkö: Metsähallitus Metsätalous Oy
ALV-tunnus: 2752751-5
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja:
Postiosoite: PL 94
Postinumero: 01301
Postitoimipaikka: Vantaa
Maa: Suomi
Puhelin: +358 20564100
Faksi:
Sähköpostiosoite: matti.vaisanen@metsa.fi
WWW-osoite: http://www.metsa.fi