Metsäsuunnittelijan kilpailutus, Lappeenrannan kaupunki

Tehdäksesi tarjouksen kirjaudu sisään syöttämällä käyttäjätunnuksesi ja salasanasi ylhäällä oleviin kenttiin. Jos sinulla ei vielä ole käyttäjätunnusta, rekisteröidy käyttäjäksi valitsemalla ylhäällä olevasta valikosta "Rekisteröidy". Mikäli olet jo aimmin rekisteröitynyt Tarjouspalvelu -palveluun, ei sinun tarvitse luoda erillisiä tunnuksia Pienhankintapalveluun vaan voit käyttää Tarjouspalvelu -palvelun tunnuksia kirjautuaksesi sisään.
Hankintayksikkö: Lappeenrannan kaupunki
Tarjouksen määräaika: 5.2.2021 23:59:00
Tarjouspyynnön nimi: Metsäsuunnittelijan kilpailutus, Lappeenrannan kaupunki
Hankinnan kuvaus: Lappeenrannan kaupunki päivittää metsäsuunnitelmia omistamissaan metsissä usealla alueella. Metsäsuunnitelma-alueita sijaitsee Joutsenossa, Joutsenon edustan saarissa, Korvenkylän, Rauhan sekä Tiurun alueella. Näiden lisäksi metsäsuunnitelmia päivitetään Ylämaalla sekä Nuijamaan taajamassa. Metsäsuunnitelma alueet jaetaan kahteen eri suunnitelma-alueeseen, näistä jätetään erilliset tarjoukset. Ensimmäiseen alueeseen kuuluu Joutseno, Joutsenon edustan saaret, Rauha, Tiurun, Korvenkylän alueet sekä Nuijamaan taajama-alueen metsät. Tällä alueella talousmetsiä on 236 hehtaaria. Taajamametsien hoitoluokkiin kuuluu 490 hehtaaria metsää. Suojelualueita sekä arvometsiä alueella on yhteensä 104 hehtaaria. Lopuit alueista on mm. tontteja, erityisalueita, maankäytön muutosalueita sekä kitu- ja joutomaita. Metsiä yhteensä tällä alueella on noin 1039 hehtaaria. Toinen metsäsuunnitelma-alue sijaitsee Ylämaan haja-asutusalueella. Kaupungilla on metsää Ylämaan alueella 301 hehtaaria. Talousmetsää näistä alueista on 280 hehtaaria. Muihin metsänhoitoluokkiin on jakautunut 21 hehtaaria, esimerkiksi suojelualueisiin, lähimetsiin, ulkoiluja- virkistysmetsiin sekä tontteihin. Yllä mainituista alueista jätetään erilliset tarjoukset. Vastaavasti on mahdollista jättää tarjous ainoastaan toisesta alueesta. Tarkemmat yksityiskohdat metsäsuunnitelman sisällöstä löytyvät liitteestä. Tarvittavat todistukset ja selvitykset on toimitettava liitteenä tämän tarjouksen yhteydessä. Liitteisiin riittää kopiot alkuperäisistä todistuksista.
Hankintayksikkö: Lappeenrannan kaupunki
ALV-tunnus: 0162193-3
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja: Maaomaisuuden hallinta
Postiosoite: PL 38
Postinumero: 53101
Postitoimipaikka: Lappeenranta
Maa: Suomi
Puhelin: +358 406190908
Faksi:
Sähköpostiosoite: anni.sarkela@lappeenranta.fi
WWW-osoite: http://www.lappeenranta.fi