Koulukeskuksen teknisen erillistilan salaojat

Tehdäksesi tarjouksen kirjaudu sisään syöttämällä käyttäjätunnuksesi ja salasanasi ylhäällä oleviin kenttiin. Jos sinulla ei vielä ole käyttäjätunnusta, rekisteröidy käyttäjäksi valitsemalla ylhäällä olevasta valikosta "Rekisteröidy". Mikäli olet jo aimmin rekisteröitynyt Tarjouspalvelu -palveluun, ei sinun tarvitse luoda erillisiä tunnuksia Pienhankintapalveluun vaan voit käyttää Tarjouspalvelu -palvelun tunnuksia kirjautuaksesi sisään.
Hankintayksikkö: Keminmaan kunta
Tarjouksen määräaika: 16.4.2020 12:00:00
Tarjouspyynnön nimi: Koulukeskuksen teknisen erillistilan salaojat
Hankinnan kuvaus: Koulukeskuksen teknisen erillistilan salaojat suunnitelmien mukaisesti. Työnlaajuutena on rakennuksen ulkopuoliset salaojatyöt. Työn sisältöön kuluu myös ulkopuolisen purukontin irrotus- ja siirtotyöt , sekä asentaminen salaojatyön jälkeen toimintakuntoon samalle paikalle. Tilaaja valitsee asettamiensa ehtojen täyttävien tarjoajien tekemistä, hyväksyttävistä tarjouksista hinnaltaan kokonaistaloudellisesti edullisimman. Tilaaja pidättää itsellään oikeuden hylätä kaikki tarjoukset, mikäli ne ylittää urakalle varatut määrärahat. Työt voidaan aloittaa 1.6.2020. Työt tulee olla valmiit 1.8.2020. Urakan yleinen takuuaika on kaksi(2) vuotta ( YSE 1998 29 §) alla olevin poikkeuksin: Urakan takuuaika alkaa urakan vastaanottotarkastuksesta. Tilaaja ei hyväksy minkäänlaisia takuuaikaan tai takuuaikaisiin vastuisiin tehtyjä varauksia tai ehtoja. Takuun nojalla korjatuille tai uusituille rakenteille, laitteille ja/tai osille annetaan lisä-takuu samoin ehdoin ja edellytyksin kuin alkuperäinen takuu. Takuuaikana pidetään vuosittain tilaajan pyynnöstä välitarkastus. Välitarkastukseen nähden noudatetaan soveltuvin osin takuutarkastuksesta annettuja määräyksiä. Kunkin tässä sopimuksessa esitetyn takuuvelvoitteen takuuajan päättyessä pidetään YSE 1998 74 §:n mukaisesti takuutarkastus. Takuuajan vakuus on kaksi (2) % lopullisesta lisä- ja muutostyöt sisältävästä arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. Vakuuden tulee olla voimassa vähintään kolme (3) kuukautta yli takuuajan. Urakoitsija vastaa myös suorituksensa asennus- ja mittavirheistä, jotka paljastuvat vasta käyttövaiheessa huolimatta siitä, että työ on hyväksytysti vastaanotettu. URAKKAHINNAN MAKSAMINEN (YSE 40 §) Maksusuoritukset Urakoitsija laatii urakkasopimukseen työn edistymisen mukaisen maksuerätaulukon, jonka tilaaja hyväksyy urakkaneuvotteluun menneessä. Ensimmäisen maksuerän (5 %) maksamisen ehtona on, että rakennusaikainen vakuus on asetettu ja hyväksytty, vakuutustodistukset (rakennustyövakuutus), yleisaika-taulu luovutettu ja hyväksytty sekä työt aloitettu urakkakohteessa. Maksuerätaulukon viimeisen maksuerän tulee olla vähintään kymmenen (10) % ura-kan kokonaishinnasta. Viimeisen maksuerän maksamisen perusteena on urakan valmiusaste, vastaanottotarkastus pidetty, takuuajan vakuus asetettu, urakan laatu-kansio tarkistettu ja hyväksytysti vastaanotettu.
Hankintayksikkö: Keminmaan kunta
ALV-tunnus: 0210469-8
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja: Tekninen osasto
Postiosoite: Rantatie 21
Postinumero: 94400
Postitoimipaikka: Keminmaa
Maa: Suomi
Puhelin: +358 7302169
Faksi:
Sähköpostiosoite: sakari.ravelin@keminmaa.fi
WWW-osoite: www.keminmaa.fi