Keski-Karjalan alueen yhteisen tahtotilan ja matkailuidentiteetin muodostaminen

Tehdäksesi tarjouksen kirjaudu sisään syöttämällä käyttäjätunnuksesi ja salasanasi ylhäällä oleviin kenttiin. Jos sinulla ei vielä ole käyttäjätunnusta, rekisteröidy käyttäjäksi valitsemalla ylhäällä olevasta valikosta "Rekisteröidy". Mikäli olet jo aimmin rekisteröitynyt Tarjouspalvelu -palveluun, ei sinun tarvitse luoda erillisiä tunnuksia Pienhankintapalveluun vaan voit käyttää Tarjouspalvelu -palvelun tunnuksia kirjautuaksesi sisään.
Hankintayksikkö: Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy KETI
Tarjouksen määräaika: 19.7.2020 23:59:00
Tarjouspyynnön nimi: Keski-Karjalan alueen yhteisen tahtotilan ja matkailuidentiteetin muodostaminen
Hankinnan kuvaus: Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy ja Kasvua ja yhteistyötä Keski-Karjalan matkailuyrityksille -hanke pyytää tarjousta alueen yhteisen tahtotilan ja matkailuidentiteetin kokonaisvaltaista suunnittelua koskien (tarina, kärkiviestit, nimi, logo, slogan, visuaalinen ilme, jne.). Matkailuidentiteetin suunnittelutyö toteutetaan yhteisten työpajojen ja tarinallistamisen keinoin. Tarjouksen tulee sisältää kokonaishinta matkailuidentiteetille sisältäen suunnittelutyö ja lopullisen toteuttamisen kaikki kustannukset. Perustiedot tuotetaan sekä suomeksi, että englanniksi. Hankkeen kuvaus: Hankkeen tavoitteena on syventää Keski-Karjalan (Kitee, Tohmajärvi, Rääkkylä) matkailutoimijoiden välistä yhteistyötä luomalla alueelle yhdessä toimijoiden kesken oma matkailuidentiteetti. Tämän tukemiseksi alueen palvelut kootaan nykyajan matkailijan toiveiden mukaisesti helposti löydettäviksi ja ostettavaksi suoraan verkosta. Toimenpiteillä on tarkoitus ammattimaistaa alueen matkailuelinkeinoa, sitouttaa toimijat strategisempaan matkailunkehitystyöhön sekä ohjata matkailupalveluiden markkinointiviestintää ja tuotteistamista. Hanketta rahoittaa Pohjois-Karjalan maakuntaliitto sekä Keski-Karjalan kunnat. KETIn hallinnoimassa osatoteutuksessa toimenpiteitä on viisi kappaletta: 1) Toimijoiden yhteisen matkailullisen tahtotilan muodostaminen ja alueen kärkiviestin kirkastaminen 2) Tahtotilaa ja kärkiviestiä tukevien verkkosivujen ja some-kanavien rakentaminen 3) Kärkiviestin ja yhteisten tavoitteiden jalkauttaminen 4) Tiedolla johtamisen työkalujen käyttöönottaminen 5) Matkailun vuosikellon laatiminen Hankinnan tausta: Hankinta käsittää kokonaisuudessaan toimenpide numero yhden (1). Hankinnan juuret juontavat aikaisempaan Matkailuliidejä -hankkeeseen missä yhtenä keskeisimpänä kehityskohteena nousi esille alueen yhteisen matkailuidentiteetin, ilmeen ja kärkiviestien muodostaminen. Tähän asti matkailutoimijoiden on ollut haasteellista organisoitua minkään yhteisten raamien ja suuntaviivojen alle, koska niitä ei ole missään vaiheessa muodostettu. Tämä on noussut esille selkeänä haasteena etenkin yhteisten alueellisten markkinointitoimenpiteiden kohdalla. Alueella ei ole yhteisen ilmeen ja kärkiviestien mukaista kanavaa missä viestiä ja markkinoida alueen palveluista. Tällä toimenpiteellä otetaankin ensimmäinen askel kohti näiden tavoitteiden saavuttamista. Hankinnan kohteena olevassa matkailuidentiteetin muodostamisessa on tarkoitus yhdessä toimijoiden kanssa luoda yhteinen tahtotila siitä, mihin vahvuuksiin alueen kärkiviesteissä ja -teemoissa nojataan, sekä millaisella visuaalisella ilmeellä näistä kuluttajille jatkossa viestitään.
Hankintayksikkö: Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy KETI
ALV-tunnus: 1934207-8
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja:
Postiosoite: Kiteentie 9-11 B
Postinumero: 82500
Postitoimipaikka: Kitee
Maa: Suomi
Puhelin: +358 40 143 2117
Faksi:
Sähköpostiosoite: lari.turunen@keti.fi
WWW-osoite: www.keti.fi