Sampolan alikulun huoltomaalaustyö

Tehdäksesi tarjouksen kirjaudu sisään syöttämällä käyttäjätunnuksesi ja salasanasi ylhäällä oleviin kenttiin. Jos sinulla ei vielä ole käyttäjätunnusta, rekisteröidy käyttäjäksi valitsemalla ylhäällä olevasta valikosta "Rekisteröidy". Mikäli olet jo aimmin rekisteröitynyt Tarjouspalvelu -palveluun, ei sinun tarvitse luoda erillisiä tunnuksia Pienhankintapalveluun vaan voit käyttää Tarjouspalvelu -palvelun tunnuksia kirjautuaksesi sisään.
Hankintayksikkö: Keravan kaupunki
Tarjouksen määräaika: 6.7.2020 12:00:00
Tarjouspyynnön nimi: Sampolan alikulun huoltomaalaustyö
Hankinnan kuvaus: Keravan Kaupunki, infrapalvelut pyytää tarjousta keskustan alikulkutunnelin huoltomaalauksesta. Maalaustyö sisältää kohteen seinien, kattojen ja kalusteiden huoltomaalaukset sekä käsittelyn uhrautuvalla grafiitti suojalla tarjouspyyntöasiakirjojen mukaan täysin valmiiksi. Työssä pitää huomioida, että Sampolan alikulkutunneli on käytössä koko ajan. Urakoitsijan vastaa kustannuksellaan liikennejärjestelyistä, jotka tilaaja tarkastaa. Urakoitsija vastaa kustannuksellaan kaikista työn vaatimista paikkaus, esi-, hoito-ja jälkitöistä, materiaaleista, telineistä, nostimista ja työkaluista jne. työn loppuunsaattamikseksi asiakirjojen mukaan. Urakoitsija ottaa huomioon kustannuksellaan sääolosuhteista johtuvat toimenpiteet. Urakka pitää olla valmis 14.9.2020. Urakan voi aloittaa aikaisintaan 27.7.2020, kuitenkin vasta sopimusasiakirjan allekirjoittamisen jälkeen. Mikäli saaduista tarjouksista yksikään ei vastaa tarjouspyyntöä tilaajan edellyttämällä tavalla taikka olosuhteet tarjouskilpailun aikana muuttuvat sellaisiksi, ettei tilaaja voi hyödyntää tarjouskilpailun tuloksia, taikka kunnan taloudelliset syyt estävät työn tilauksen, tilaaja voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan. Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta. Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999). Hankintaan osallistuvan yrityksen toimittamat tarjousasiakirjat ja tiedot tulevat pääsääntöisesti julkisiksi hankintaprosessin yhteydessä. Tarjousasiakirjat tulevat julkisiksi asianosaisille eli toisille tarjoajille, kun hankintaa koskeva päätös on tehty. Tarjoajan on merkittävä toimittamaansa aineistoon selkeästi, mitkä tiedot se katsoo kuuluvan liike- tai ammattisalaisuuden piiriin ja erotettava nämä tiedot selvästi muusta aineistos-ta tarjouksessaan. Hankintayksikkö tekee erillisen päätöksen mahdollisesta salassapidosta. Tarjouksen vertailuhinta ei kuitenkaan voi olla liike- tai ammattisalaisuus. Tarjouskilpailun ratkaisuperuste on vertailun halvin hinta. Hintavertailu suoritetaan tarjouslomakkeessa annetun kokonaishinnan perusteella.
Hankintayksikkö: Keravan kaupunki
ALV-tunnus: 0127485-5
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja:
Postiosoite: PL 123
Postinumero: 04201
Postitoimipaikka: Kerava
Maa: Suomi
Puhelin: +358 929491
Faksi:
Sähköpostiosoite: mari.kosonen@kerava.fi
WWW-osoite: www.kerava.fi