Sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaiset asunnon pienimuotoiset muutostyöt

Tehdäksesi tarjouksen kirjaudu sisään syöttämällä käyttäjätunnuksesi ja salasanasi ylhäällä oleviin kenttiin. Jos sinulla ei vielä ole käyttäjätunnusta, rekisteröidy käyttäjäksi valitsemalla ylhäällä olevasta valikosta "Rekisteröidy". Mikäli olet jo aimmin rekisteröitynyt Tarjouspalvelu -palveluun, ei sinun tarvitse luoda erillisiä tunnuksia Pienhankintapalveluun vaan voit käyttää Tarjouspalvelu -palvelun tunnuksia kirjautuaksesi sisään.
Hankintayksikkö: Keravan kaupunki
Tarjouksen määräaika: 19.2.2021 12:00:00
Tarjouspyynnön nimi: Sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaiset asunnon pienimuotoiset muutostyöt
Hankinnan kuvaus: Kunnan on korvattava pitkäaikaissairaille ja vaikeavammaiselle henkilölle asunnon muutostöistä sekä asuntoon kuuluvien välineiden ja laitteiden hankkimisesta hänelle aiheutuvat kohtuulliset kustannukset, jos hän vammansa tai sairautensa johdosta välttämättä tarvitsee näitä toimenpiteitä suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista (VpL 9§). Korvattavia asunnon muutostöitä ovat henkilön vamman tai sairauden vuoksi suoritettavat välttämättömät rakennustyöt kuten ovien leventäminen, luiskien rakentaminen, kylpyhuoneen, WC:n ja vesijohdon asentaminen, kiinteiden kalusteiden ja rakennus- ja sisustusmateriaalien muuttaminen sekä vastaavat muut henkilön vakituisessa asunnossa suoritettavat rakennustyöt. Asunnon muutostyöksi katsotaan myös muutostöiden suunnittelu sekä esteiden poistaminen asunnon välittömästä lähiympäristöstä. Vammaispalvelu arvioi asunnon muutostöiden välttämättömyyden ja hyväksyy kustannusarviot asunnon muutostöistä, jotka edistävät kotona asumista. Tilaaja muodostaa kilpailutuksen perusteella puitejärjestelyn ja enintään kolme hinnaltaan edullisinta palveluntuottajaa valitaan mukaan puitejärjestelyyn. Tilaaja tilaa ensisijaisuusjärjestyksessä lähtökohtaisesti hinnaltaan halvimmalta palveluntuottajalta. Tilaaja voi poiketa puitejärjestelyn etusijajärjestyksestä mikäli ensisijainen sopimustoimittaja ei pysty toimittamaan palvelua vaaditussa aikataulussa. Palveluntuottajan tulee hyväksyä työpyyntö viimeistään seuraavan arkipäivän aikana tilauksesta. Mikäli työpyyntöä ei hyväksytä, on tilaaja yhteydessä puitejärjestelyssä seuraavaan palveluntuottajaan. Hyväksytty työpyyntö tulee toteuttaa seuraavien aikamääreiden puitteissa: Palveluntuottajan tulee tehdä urakasta kustannusarvio ennen urakan toteuttamista. Tilaajan tulee hyväksyttää työn kustannusarvio ennen työn käynnistämistä. Palveluntuottajan tulee toimittaa tilaajalle kohteen kustannusarvio viimeistään viikon sisällä tilaajan pyynnöstä. Palveluntuottajan tulee aloittaa urakka viimeistään viikon sisään kustannusarvion toimittamisesta. Mikäli yksikään palveluntuottaja ei voi tuottaa palvelua annetuissa aikamääreissä, voi tilaaja hankkia palvelua puitejärjestelyn ulkopuolelta. Tilaaja tilaa palvelua sähköpostitse ja puhelimitse. Asunnonmuutosasiantuntija tekee kus-tannusarvion pohjalta kirjallisen esityksen, jossa eritellään mm. työtunnit sekä materiaalit. Esitys on työtilaus kyseiseen asunnon muutostyökohteeseen. Palveluntuottaja ei voi aloittaa työskentelyä kohteessa ennen, kuin tilaaja on hyväksynyt esityksen ja vastaanottanut sen. Tilaaja hyväksyy kirjallisen kustannusarvion kirjallisesti. Kustannusarvion lähettämisen yh-teydessä palveluntuottajan tulee antaa arvio aloitusajankohdasta. Tilaaja vahvistaa aloitus-ajankohdan ja tilauksen sisällön kirjallisesti. Tilausvahvistuksesta ilmenee sovitut muutostyöt ja aloitusajankohta. Hankinnan ennakoitu arvo on yhden vuoden sopimuskaudelle 35 000 euroa ja määräarvio on 30 kappaletta. Arvio perustuu vuosien 2019 ja 2020 ostolaskudataan. Hankinnan sopimuskausi on 1.3.2021-28.2.2022. Kyseessä on hankintalain 25 §:n koskevien hankintojen kansallisen kynnysarvon alittava hankinta. Hankinnassa noudatetaan soveltuvin osin julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja JYSE 2014 Palvelut sekä Keravan kaupungin pienhankintaohjeita ja muita määräyksiä.
Hankintayksikkö: Keravan kaupunki
ALV-tunnus: 0127485-5
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja:
Postiosoite: PL 123
Postinumero: 04201
Postitoimipaikka: Kerava
Maa: Suomi
Puhelin: +358 929491
Faksi:
Sähköpostiosoite: soster@kerava.fi
WWW-osoite: www.kerava.fi