Kemijärven kaupunki, Aikuisten psykososiaalisten palveluiden Rohka-hankkeen päihdelääkärin palvelujen hankinta

Tehdäksesi tarjouksen kirjaudu sisään syöttämällä käyttäjätunnuksesi ja salasanasi ylhäällä oleviin kenttiin. Jos sinulla ei vielä ole käyttäjätunnusta, rekisteröidy käyttäjäksi valitsemalla ylhäällä olevasta valikosta "Rekisteröidy". Mikäli olet jo aimmin rekisteröitynyt Tarjouspalvelu -palveluun, ei sinun tarvitse luoda erillisiä tunnuksia Pienhankintapalveluun vaan voit käyttää Tarjouspalvelu -palvelun tunnuksia kirjautuaksesi sisään.
Hankintayksikkö: Kemijärven kaupunki
Tarjouksen määräaika: 28.2.2020 15:00:00
Tarjouspyynnön nimi: Kemijärven kaupunki, Aikuisten psykososiaalisten palveluiden Rohka-hankkeen päihdelääkärin palvelujen hankinta
Hankinnan kuvaus: Hankintayksikön perustiedot Kemijärven kaupunki/hyvinvointipalvelu Aikuisten psykososiaaliset palvelut/Rohka-hanke Seminaarinkatu 10 98120 Kemijärvi 2.1 Sopimus ja sopimuskausi Sopimus tehdään kilpailutusasiakirjojen perusteella ja tarjouspyynnössä mainituin ehdoin. Sopimuskausi on 1.3.2020–31.12.2021 ja hankinnasta tehdään kirjallinen sopimus tarjouskilpailun voittaneen tarjoajan kanssa sopimuskaudelle. Mikäli sopimuskauden aikana tulee olennaisia muutoksia, niistä neuvotellaan erikseen, ja tehdään lisäys kirjallisena liitteeksi sopimukseen. 2.2 Hankintamenettely Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain perusteella tarjoukset ovat pääsääntöisesti julkisia sopimusteon jälkeen. Jos liike tai ammattisalaisuuksiksi määriteltyjä tietoja sisältyy tarjoukseen, tulee ne olla selkeästi merkittyjä. Hintatiedot eivät ole liikesalaisuuksia. Hankinnassa noudatetaan julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja (JYSE 2014 palvelut). Hankinta tehdään julkisista hankinnoista annetun lain (1397/2016) mukaisesti. Hankinnassa noudatetaan avointa menettelyä. Kemijärven kaupungin aikuisten psykososiaalisten palveluiden ESR – rahoitteinen Rohka-hanke pyytää tarjouksia päihdelääkärin palveluista ajalle 1.3.2020-31.12.2021. 2.3 Palvelun kuvaus ja vähimmäisvaatimukset: Päihdelääkärin tehtäviin kuuluvat työikäiset (18- 60 v.) moniongelmaiset, syrjäytymisvaarassa sekä työelämän ulkopuolella olevat asiakkaat. Syrjäytymistä voivat aiheuttaa mielenterveys- ja riippuvuusongelmat sekä sosiaaliset haasteet. Päihdelääkäriin tehtäviin kuuluu työikäisten tutkimukset, työ- ja toimintakyvyn arviointi sekä mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittäminen yhteistyössä moniammatillisen verkoston kanssa. Päihdelääkäri toimii hankkeen asiantuntijana ja tarjoaa konsultaatio apua työntekijöille. • 1 asiakas/ tunti sekä päivän aikana ruokatauko 30 min.(1x1) ja 30 min.(1x1) konsultaatio ajat. Työ tapahtuu Perhe- ja mielenterveysklinikalla. • Arvioitu päihdelääkärin tarve on noin 6-12 päivää vuodessa. • Päihdelääkärin työlistan suunnittelee siihen nimetty henkilö Perhe- ja mielenterveysklinikalla sekä vastaa asiakkaiden kiireellisyysjärjestyksestä yhteistyössä Rohka-hankkeen työntekijöiden kanssa. Muut ehdot: - Tarjoajalta vaaditaan vähintään lääketieteen lisensiaatin tutkintoa sekä päihdelääkärin erityispätevyyttä. Vaihtoehtoiset tarjoukset huomioidaan siinä tilanteessa, mikäli yhtään erityispätevää lääkäriä ei tarjota. - Tarjoajan tulee olla merkitty Valviran-rekisteriin - Tarjoajalla ei saa olla ammattiin harjoittamiseen liittyviä rajoituksia - Tarjoaja on merkitty kaupparekisteriin tai vastaavaan rekisteriin - Tarjoajalla tulee olla merkitty ennakkoperintä-, arvonlisävero- ja työnantajarekisteriin. - Tarjoaja on suorittanut verot, eläkemaksut ja sosiaalimaksut. Tarkistetaan YTJ-tietopalvelusta.
Hankintayksikkö: Kemijärven kaupunki
ALV-tunnus: 0191717-9
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja: Hyvinvointipalvelut / Aikuisten psykososiaaliset palvelut /Rohka-hanke
Postiosoite: Sairaalakatu 9
Postinumero: 98100
Postitoimipaikka: Kemijärvi
Maa: Suomi
Puhelin: +358 40 139 8228
Faksi:
Sähköpostiosoite: tuula.valkola@kemijarvi.fi
WWW-osoite: www.kemijarvi.fi